Dyluniad E-bost Rhyfeddol Newydd (Angenrheidiol)

Dyma e-bost arall rydw i wrth fy modd yn ei gael, ond fel arfer peidiwch â gwneud unrhyw beth ag ef! Dyma'r Downtown Indianapolis, E-bost Rhyfeddol Newydd.

Rwy'n parhau i danysgrifio oherwydd rwy'n gobeithio y daw dyluniad newydd - y wybodaeth i hyrwyddo Downtown Indianapolis i gyd yno, ond mae'r dyluniad yn gwneud yr e-bost yn annarllenadwy ac na ellir ei ddefnyddio. Dyma pam:

 • Nid oes prif ddolen yn y wybodaeth pen i'r wefan wirioneddol ar gyfer Indy Downtown Inc. Efallai mai trosolwg yw hynny, ond rwy'n credu ei fod ei angen mewn gwirionedd.
 • Mae'r delweddau yn y pennawd yn fach ac yn ddiwerth - ni allaf hyd yn oed eu gwneud allan. Fy dyfalu yw bod gan bwy bynnag a ddyluniodd yr e-bost benderfyniad llawer llai nag yr wyf yn ei wneud felly efallai eu bod yn edrych yn fwy. Maen nhw'n cymryd lle gwerthfawr 'uwchben y plyg' ... y gofod y mae pobl yn ei wneud mewn gwirionedd Gall gweld pryd maen nhw'n agor yr e-bost yn eu cleient.
 • Y paragraff cyntaf ar y chwith, Gair gan IDI, yn deitl gwael ac yn ddigyfaddawd. Efallai nad yw pobl hyd yn oed yn gwybod beth yw IDI?
 • Mae maint y ffont yn fach, yn annarllenadwy, ac nid oes ganddo seibiannau paragraff na bwledi i ganiatáu i'm llygaid sgimio'r cynnwys. O ganlyniad, wnes i ddim ei ddarllen! Roedd y ddelwedd yn alwad wych, serch hynny!
 • Mae'n debyg mai'r digwyddiadau calendr yw'r peth gorau am yr e-bost hwn, ond does dim galwad i weithredu ar y digwyddiadau ... rhowch ddolen i mi i brynu tocynnau a chael mwy o wybodaeth am bob digwyddiad er mwyn i mi fynd! Dydw i ddim yn mynd i weld digwyddiad yma a mynd ceisiwch ei chwilio ar Google. Nid oes gennyf amser ar gyfer hynny!
 • Mae'r cynnwys yn cael ei falu a'i wasgu'n golofnau tenau yn ddiangen. Mae pobl ar monitorau llawer mwy nawr gyda phenderfyniadau ehangach ... symudwch i fformat 800 i 1000 picsel o led. Gan fod eich calendr yn far ochr cywir, ni fydd ots gan y defnyddiwr sgrolio yn llorweddol i gyrraedd y bar ochr ac yna ei ddarllen.
  Tynnwch
  y 2
  colofnau squished
  i mewn i 1…
  does dim ond
  digon o le
  am ychydig
  geiriau ac mae'n
  anodd iawn
  i ddarllen.
 • Mae angen o leiaf un alwad ysgubol i weithredu ar yr e-bost. Ydych chi am i mi ymweld â Marchnad y Ddinas? Prynu tocyn cyngerdd? Rhowch un alwad unigryw i mi i weithredu yn hytrach na dewis o 40. Dywedwch fwy wrthyf am un peth na'r lleill i gyd a fydd yn fy ngyrru yno.
 • Ymgorfforwch dudalennau glanio a dyfyniadau os ydych chi'n poeni am le. Ysgrifennwch ddarn byr gyda dolen i'r 'stori lawn' sy'n dod â mi i dudalen gyda rhywfaint o ystafell anadlu a gwybodaeth ychwanegol.
 • Ble mae'r lluniau o bobl? Mae peidio â chael lluniau gwenu o bobl yn yr e-bost hwn yn gwneud i mi deimlo fy mod i'n darllen pamffled neu erthygl newyddion. Bydd lluniau o bobl sy'n mwynhau'r digwyddiadau a'r lleoliadau hyn yn Indy yn y ddinas yn cysylltu â mi.
 • Beth ddigwyddodd yr wythnos diwethaf? Beth am ailadrodd digwyddiad neu fusnes y gwnaethoch chi ei hyrwyddo ar yr e-bost gyda rhai sylwadau gan y darllenwyr am ba mor wych oedden nhw amser. Ei wneud yn bersonol!

Fy mhwynt yw peidio â slamio'r e-bost hwn. Fel y dywedais, mae'n llawn gwybodaeth wych ... gormod efallai! Mae'n amlwg bod y bobl a ysgrifennodd y copi wedi gwneud eu gwaith cartref - mae angen ei gyflwyno'n well fel y gall darllenwyr ei ddefnyddio a gweithredu arno.

rhyfeddol o newydd

Un sylw

 1. 1

  Pe bawn i'n ddylunwyr / ysgrifenwyr yr e-bost byddwn yn def. torri'r copi o leiaf 1/2. Gallwch gysylltu rhai erthyglau â thudalen arall o gynnwys.

  Ffordd i lawer o gopi am e-bost.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.