Peidiwch â Beio'r Negesydd B2B (E-bost)

cyfraddau bownsio e-bost b2b

Gofynnodd un o'n cleientiaid heddiw a ddylent fudo i ddarparwr gwasanaeth e-bost arall i ffwrdd o'r gwasanaeth maen nhw'n ei ddefnyddio. Gofynasom pam a dywedasant eu bod yn derbyn 11% bownsio caled cyfradd ar yr e-byst yr oeddent wedi'u hanfon. Roeddent o'r farn bod y system wedi torri oherwydd eu bod wedi gwirio â llaw bod rhai o'r cyfeiriadau e-bost a nododd fod bownsio caled yn dderbynwyr gweithredol yn y cwmni.

Mewn senarios nodweddiadol, a cyfradd bownsio uwch gall godi rhai aeliau. Hyd yn oed yn yr achos hwn, rydym yn annog y cleient i siarad â'r tîm cyflawni yn eu darparwr gwasanaeth e-bost. Fodd bynnag, nid hwn yw eich cwmni nodweddiadol - mae hwn yn gwmni sy'n gweithio ym maes B2B ac nid y cyfeiriadau e-bost ar eu rhestrau tanysgrifwyr yw eich Gmail cyffredin na'ch derbynwyr eraill. Maen nhw'n gorfforaethau mawr sy'n rheoli eu post yn fewnol.

Ac yn yr achos hwn mae gan y darparwr gwasanaeth e-bost enw rhagorol am ei gyflawni'n dda. Felly mae'n amheus a oes problem enw da IP gyda'r anfonwr.

Mae'r senario hwn yn wahanol i ddarpariaeth e-bost B2C. Oherwydd maint y SPAM sy'n llifo i gyfnewidfeydd post corfforaethol, mae gan fwyafrif helaeth yr adrannau TG defnyddio offer neu wasanaethau i wrthod SPAM. Mae systemau defnyddwyr yn aml yn dibynnu ar enw da'r anfonwr, y neges a maint y cliciau Junk Filter i benderfynu a ddylid anfon e-bost i'r ffolder sothach ai peidio. A hyd yn oed wedyn, nid yw'r e-bost wedi'i bownsio - mae'n cael ei ddanfon ... dim ond i'r ffolder sothach. Efallai na fydd gan systemau busnes ffolder sothach hyd yn oed neu efallai y byddan nhw'n bownsio'r e-byst a pheidio byth â gadael iddyn nhw ddod i mewn!

Bydd e-bost B2C yn dal i gael ei ddanfon, ond gellid ei gyfeirio at y Ffolder Sothach. E-bost B2B; fodd bynnag, gellir ei wrthod yn llwyr. Yn dibynnu ar y gwasanaeth neu'r teclyn y maent yn ei ddefnyddio i rwystro SPAM, ynghyd â'r gosodiadau y maent wedi'u ffurfweddu, gellid gwrthod yr e-byst yn seiliedig ar gyfeiriad IP ac enw da'r anfonwr, gellid ei wrthod am gynnwys, neu gellid ei wrthod hyd yn oed. dim ond oherwydd cyflymder a nifer yr e-byst sy'n cael eu danfon gan un anfonwr.

Yn senario B2C, derbyniwyd yr e-bost yn gorfforol gydag ymateb yn ôl i'r anfonwr y derbyniwyd yr e-bost. Yn y senario B2B, mae rhai systemau yn syml yn bownsio'r e-bost yn gyfan gwbl ac yn darparu cod gwall ffug o bownsio caled.

Hynny yw, mae teclyn y cwmni B2B yn gwrthod yr e-bost gyda chod bownsio caled yn ôl nad yw'r cyfeiriad e-bost yn bodoli hyd yn oed (er y gallai). Gall hyn, ynghyd â'r trosiant a geir mewn busnesau, godi cyfraddau bownsio caled ymgyrch B2B yn sylweddol uwch na'r ymgyrch B2C ar gyfartaledd. Mae'r cleient penodol hwn hefyd yn gleient technoleg - felly mae eu derbynwyr yn bobl ddiogelwch a TG ... pobl sydd wrth eu bodd yn mwyhau unrhyw osodiadau diogelwch.

Ar ddiwedd y dydd, nid yw'r Darparwr Gwasanaeth E-bost yn dweud celwydd ... maen nhw'n syml yn riportio'r cod a anfonwyd yn ôl oddi wrth weinydd post y derbynnydd. Er y gallai fod gan wasanaethau e-bost swmp broblemau â'u henw da IP (y gallwch eu monitro'n hawdd gyda 250ok), yn yr achos hwn ymddengys mai'r rhestr fach ond wedi'i thargedu o dderbynwyr yw'r broblem i mi. Ein neges i'n cleient:

Peidiwch â beio'r negesydd!

Os ydych chi'n ddarparwr gwasanaeth e-bost neu'n anfonwr e-bost swmp ac eisiau monitro eich enw da IP, datrys problemau cyflawni, neu fesur eich lleoliad mewnflwch go iawn, gwnewch yn siŵr eich bod yn arddangos 250okplatfform. Rydyn ni'n bartner gyda nhw.

2 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Helo Dara! Cwestiwn gwych, dylwn i fod wedi'i gynnwys!

   1. Sicrhewch fod eu Darparwr E-bost yn gwirio nad oes unrhyw broblemau gyda chyflawniad a'u cywiro os oes.
   2. Cysylltwch â'r cleientiaid â chyfeiriadau e-bost dilys a chael eu tîm TG i ddarganfod pam mae'r e-byst yn cael eu gwrthod.
   3. Cydnabod bod yna dunnell o drosiant ar B2B a materion anodd na ellir eu datrys. Daliwch ati i anfon ac aros yn barhaus pan fydd problem.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.