Marchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostInfograffeg Marchnata

Infograffig: Canllaw i Ddatrys Problemau Materion Cyflenwi E-bost

Pan fydd e-byst yn bownsio gall achosi llawer o aflonyddwch. Mae'n bwysig cyrraedd y gwaelod - cyflym!

Y peth cyntaf y dylem ddechrau ag ef yw cael dealltwriaeth o'r holl elfennau sy'n rhan o gael eich e-bost i'r mewnflwch ... mae hyn yn cynnwys glendid eich data, eich enw da IP, eich cyfluniad DNS (SPF a DKIM), eich cynnwys, ac unrhyw rai adrodd ar eich e-bost fel sbam.

Dyma ffeithlun sy'n darparu trosolwg bras o sut mae e-bost yn mynd o'r creu i'r mewnflwch. Yr eitemau sy'n cael eu hamlygu yw'r hyn sy'n effeithio ar y tebygolrwydd y bydd eich e-bost yn cael ei ddanfon i mewnflwch y tanysgrifiwr:

Infograffig Cyflenwi E-bost - Sut Mae E-bost yn Cael Ei Gyflwyno i'r Mewnflwch

Datrys Problemau Bownsio

Er mwyn sicrhau eich bod chi'n gallu datrys problemau a datrys problemau gyda chyflwyniad e-bost yn gyflym ac yn effeithlon, dyma ganllaw cam wrth gam syml i ddatrys problemau bownsio.

Cam 1: Adolygu'ch Ffeiliau Log E-bost neu Gronfa Ddata ar gyfer Codau Bownsio

Gwiriwch y gronfa ddata am y cleient e-bost sy'n cael ei bownsio fwyaf. Edrychwch i mewn i'r cod bownsio i weld a yw'n dechrau Cod bownsio 550. Os felly, a hidlydd sbam yw eich problem. Efallai y bydd gofyn i dderbynwyr ychwanegu'r cyfeiriad e-bost at eu cysylltiadau yn datrys hyn. Os nad yw'n bosibl, ewch i'r cam nesaf.

Cam 2: Gwiriwch Eich Cyfluniad SPF, DKIM, a DMARC, Gosodiadau DNS, a Pholisïau

Dyma'ch cam nesaf p'un a ydych chi'n dod o hyd i god bownsio 550 ai peidio. Mae meddalwedd amrywiol ar gael i'ch helpu i gyflawni'r cam hwn:

MXToolbox Google Gwiriwch MX DKIM Dilyswr

Pan nad yw'r mesurau hyn wedi'u gosod yn gywir, gall achosi problemau cyflawni e-bost. Yn ogystal, gallwch wirio'r gosodiadau hyn trwy ddarllen trwy'ch data pennawd e-bost - maent yn aml yn dangos i chi a basiodd y cychwynnwr y gwiriadau hyn ai peidio.

Cam 3: Gwiriwch Eich Enw Da IP / Sgôr Anfonwr

Os bydd y mater yn parhau efallai y bydd problem gyda'r Enw da'r cyfeiriad IP neu sgôr anfonwr. Llwybr Dychwelyd Mae meddalwedd (sydd bellach yn eiddo i Validity) yn caniatáu ichi wirio sgôr anfonwr yr IP. Os nad yw'r sgôr yn gyson bydd hyn yn rhoi rhywfaint o fewnwelediad i chi i achos y broblem. Gall y feddalwedd hon hefyd eich helpu i nodi ffyrdd o wella wrth symud ymlaen.

Cam 4: Gwiriwch A yw'ch Cyfeiriad IP ar y Rhestr Ddu

Mae gwasanaethau trydydd parti y mae ISPs a gweinyddwyr cyfnewid post yn dilysu yn eu herbyn i weld a ddylent fod yn danfon eich e-bost i mewnflwch eu cwsmer ai peidio. Spamhaus yn arweinydd yn y diwydiant hwn. Os gallwch chi ddarparu trywydd archwilio bod gennych berthynas fusnes gyda'r tanysgrifiwr a nododd eich bod yn gofnodion SPAM neu optio i mewn, byddant fel arfer yn eich tynnu oddi ar unrhyw restrau du.

Cam 5: Gwiriwch Eich Cynnwys

Mae darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd a chleientiaid e-bost yn edrych trwy'r geiriau yn eich e-bost i nodi'r tebygolrwydd ei fod yn SPAM. Gall nodi “Am Ddim” mewn llinell bwnc neu sawl gwaith trwy gydol eich cynnwys gael eich e-bost yn cael ei gludo'n uniongyrchol i'r ffolder Sothach. Bydd y mwyafrif o Ddarparwyr Gwasanaeth E-bost yn eich helpu i sgorio'ch cynnwys a dileu geiriau a allai eich rhoi mewn trafferth.

Cam 6: Cysylltwch â Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd y Tanysgrifiwr

Os nad sgôr yr anfonwr yw'r broblem, efallai y bydd angen cysylltu â'r cleient e-bost a nodwyd gennych yn y cam cyntaf. Gall materion cyflenwi ddigwydd gyda darparwyr mawr fel Gmail, Microsoft, BigPond, ac Optus. Fodd bynnag, os gwnaethoch nodi bod y cleient yn gyfeiriad e-bost y llywodraeth, mae'n well anwybyddu'r mater gan nad yw'n bosibl cysylltu â'r corff perthnasol yn uniongyrchol.

Gofynnwch i'r darparwyr gwasanaeth cleientiaid e-bost (Microsoft, Google, Telstra, Optus) gwyno'r cyfeiriad IP. Dylai hyn atal y broblem rhag digwydd eto. Gwnewch yn siŵr bod y SPF, DKIM, a DMARC yn gywir cyn i chi gysylltu â'r darparwyr gwasanaeth - hwn fydd eu cwestiwn cyntaf. Bydd angen i chi brofi bod y mesurau hyn wedi'u gosod yn gywir cyn y gallant weithredu unrhyw beth.

SYLWCH: Mae'r Ffolder Sothach Wedi'i gyflwyno

Cadwch mewn cof bod bownsio yn golygu bod y gwasanaeth sy'n ei dderbyn wedi gwrthod yr e-bost ac wedi ymateb gyda'r cod hwnnw. E-bost sy'n cael ei ddosbarthu (Cod 250 iawn) gellir eu hanfon o hyd i a Ffolder Sothach… Rhywbeth y byddai'n rhaid i chi ei ddatrys o hyd. Os ydych chi'n anfon cannoedd o filoedd ... neu filiynau o negeseuon, byddwch chi eisiau defnyddio teclyn o hyd teclyn lleoli mewnflwch i ddatrys problemau p'un a yw'ch e-byst yn mynd i'r blwch derbyn neu'r ffolder sothach ai peidio.

Crynodeb

Dylai gweithio trwy'r camau hyn eich galluogi i ddatrys y mwyafrif o broblemau anfon e-bost heb anhawster. Fodd bynnag, os ydych chi wedi cwblhau'r camau hyn ond mae'r mater yn parhau, mae help wrth law - cysylltwch â'n tîm i gael cefnogaeth.

Yn seiliedig ar y canllaw cam wrth gam uchod, rydym wedi cynorthwyo llawer o gleientiaid i ddatrys eu materion cyflawni. Er enghraifft, ar gyfer un o fanciau menter Awstralia, gwnaethom ddilyn y camau uchod i gynyddu cyflawniad o 80% i 95% mewn 2 fis. 

Bob Croft

Mae Bob Croft yn arweinydd martech profiad yn rhanbarth APAC, gan weithio gyda dros 15 o gleientiaid yn ystod yr 8 mlynedd diwethaf ar draws sawl diwydiant.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol