Beth sy'n Gwneud i Bobl Glicio ... 72% Mwy?

e-bost dr todds

Dr. Todd, safle e-fasnach ar gyfer cynhyrchion gofal traed o safon, y trodd ato Blwch Bach ar gyfer pecyn marchnata gwe wedi'i deilwra. Un elfen allweddol o gymysgedd marchnata Dr. Todd yw marchnata e-bost. Fe wnaethon ni greu strategaeth gynnwys newydd, dyluniad ffres a mapio calendr golygyddol. Rydym wedi dadansoddi un o negeseuon e-bost hyrwyddo Dr. Todd i ddangos beth sy'n gwneud i bobl glicio a throsi.

e-bost blwch bach 1

Cynnig Clir

Efallai eich bod wedi clywed y term “gamification of couponing” fel ffordd i ddisgrifio ffenomen Groupon. Rydyn ni i gyd yn gwybod bod pobl yn hoffi sgorio bargeinion, ond mae gwasanaeth swyddogol fel Groupon yn gofyn am rannu ffyrdd gyda thua hanner eich pris sydd eisoes wedi'i ostwng yn ddwfn. Fe wnaethon ni flogio am fynd â materion yn eich dwylo eich hun i greu hyrwyddiad tebyg i Groupon. Dyma enghraifft o hyn ar waith. Roedd disgowntio'n drymach na'r arfer a'i gyfyngu i ychydig yn fwy na 24 awr wedi helpu i sbarduno archebion.

Cysylltu It Up!

Ydych chi'n headlne neu'n gliciwr delwedd? Mae gwahanol bobl yn gravitate tuag at wahanol fathau o gynnwys. Gallwch chi bob amser brofi i weld pa fath o gyswllt sy'n tynnu'r mwyaf actif o'ch cynulleidfa benodol, ond y dacteg orau yw darparu opsiynau o'r un ddolen. Mae'r pennawd, y ddelwedd, disgrifiad y cynnyrch a'r botwm Shop Now i gyd yn cysylltu â'r cynnyrch.

e-bost blwch bach 21

Seicoleg Siopa

Mae iaith sy'n cynnwys gwarant cynnyrch neu bolisi dychwelyd hawdd yn gosod y naws ar gyfer siopa di-bryder. Gall lliw hefyd chwarae rhan allweddol. Mae oren, er enghraifft, yn creu galwad i weithredu.

Rhywbeth Bach Mwy

Os yw cwsmer yn ymgysylltu digon i agor eich e-bost, efallai yr hoffent chi ar Facebook hefyd. Mae darparu dolenni i'ch blog neu broffiliau cymdeithasol yn gwahodd cwsmeriaid i ymgysylltu y tu hwnt i'r pryniant.

e-bost blwch bach 3

Profi bob amser

Yn y gorffennol, rydym wedi profi amseroedd anfon, llinellau pwnc a mwy. Wrth i ni brofi'r dacteg ddisgownt newydd hon, fe wnaethon ni arbrofi hefyd â segmentu rhestrau. Cymerasom restr o gwsmeriaid sydd â hanes archebu ar gyfer triniaethau callws gyda gweddill rhestr e-bost Dr. Todd. Yn y tymor hir, gallwch arbed arian trwy anfon y cynnwys cywir at y cysylltiadau cywir.

Y canlyniadau

  • Roedd gan y cwsmeriaid sydd â hanes archeb o gynhyrchion tebyg Lifft 11% mewn cyfradd agored. Mae'r cyfraddau clicio drwodd hyd yn oed yn fwy cymhellol - enillodd y rhestr gyffredinol a Cyfradd cliciwch 16%, tra bod y rhestr segmentiedig yn ennill whopping Cyfradd clicio drwodd 72%.
  • A'r gwerthiannau? Gwnaethom ddadansoddi 6 mis o ddata a phenderfynu mai dydd Mercher oedd y diwrnod gwerthu a berfformiodd orau. Dydd Mercher y lansiad e-bost hwn, cynyddodd gwerthiannau 91% dros y dydd Mercher ar gyfartaledd.
  • Mae'r strategaeth hon yn un rhan o gynllun marchnata e-bost cyffredinol. Ers i ni uwchraddio Dr. Todd's o dempled e-bost generig i raglen e-bost wedi'i optimeiddio, wedi'i optimeiddio, mae traffig gwefan sy'n cael ei yrru o e-bost wedi codi 256%.
  • Cyfrol mae trosiadau o'r traffig hwnnw i werthiannau wedi cynyddu syfrdanol o 388%.

Gweler yr e-bost ar-lein yma.

3 Sylwadau

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.