Osgoi'r Rhwystrau: Sut i Weld Eich Hysbysebion, Clicio ymlaen, a Gweithredu Ar

Ffordd Osgoi Ad Blocio Gyda E-bost

Yn nhirwedd marchnata heddiw, mae mwy o sianeli cyfryngau nag erioed o'r blaen. Ar yr ochr gadarnhaol, mae hynny'n golygu mwy o gyfleoedd i gyfleu'ch neges. Ar yr anfantais, mae mwy o gystadleuaeth nag erioed i ddal sylw'r gynulleidfa.

Mae toreth y cyfryngau yn golygu mwy o hysbysebion, ac mae'r hysbysebion hynny'n fwy ymwthiol. Nid hysbyseb print yn unig, hysbyseb deledu neu radio. Mae'n hysbysebion pop-up ar-lein tudalen-llawn sy'n eich gwneud chi'n dod o hyd i'r “X” diangen i'w tynnu, fideos chwarae awtomatig i'w dioddef cyn gweld y cynnwys a ddymunir, hysbysebion baner sy'n ymddangos ym mhobman, a hysbysebion sydd hyd yn oed yn eich olrhain trwy ail -getio, o gyfrifiadur i ddyfais symudol ac yn ôl eto.

Mae pobl wedi tyfu'n flinedig o unrhyw hysbysebu. Yn ôl astudiaeth HubSpot, mae'r rhan fwyaf o bobl yn gweld llawer o hysbysebion yn anghofus neu'n ymwthiol, yn amhroffesiynol neu'n sarhaus. Yr hyn sy'n fwy dadlennol i hysbysebwyr yw bod y mathau hyn o hysbysebion yn rhoi barn wael i wylwyr nid yn unig am y gwefannau maen nhw'n arwain atynt ond hefyd y brandiau maen nhw'n eu cynrychioli. Felly gall eich buddsoddiad marchnata fod yn cael yr effaith groes ar bobl nag yr oeddech chi'n bwriadu; gall greu argraff wael o'ch brand ar bobl, yn hytrach nag un ffafriol.

Mwy o Hysbysebion, Mwy o rwystredigaeth: Rhowch Blocwyr Ad

Nid yw'n syndod bod pobl wedi dod o hyd i ffordd o gwmpas rhwystredigaeth bomio hysbysebu heddiw: estyniadau blocio ad. Yn ôl adroddiad diweddar gan PageFair & Adobe, Mae 198 miliwn o ddefnyddwyr y Rhyngrwyd yn defnyddio atalyddion hysbysebion yn weithredol i atal cerbydau marchnata digidol sy'n dod i mewn fel baneri, pop-ups a hysbysebion mewn-lein rhag ymddangos ar eu hoff wefannau a chyfryngau cymdeithasol, ac mae'r defnydd o atalyddion hysbysebion wedi tyfu erbyn mwy na 30% dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae blocio hysbysebion fel arfer yn effeithio ar unrhyw le o 15% - 50% o draffig cyhoeddwr gwefan, ac mae'n arbennig o nodweddiadol ar wefannau gemau, lle mae'r cynulleidfaoedd yn dechnegol-selog iawn ac yn gallu gweithredu technoleg blocio ad.

Felly beth mae hysbysebwr i'w wneud?

Dewiswch E-bost

Efallai y bydd hysbysebwyr sy'n ceisio “osgoi'r atalyddion hysbysebion” yn synnu o glywed bod yna gyfrwng a all eu helpu i oresgyn y ffenomen blocio hysbysebion, ac nid yw'n duedd cyfryngau cymdeithasol ar hyn o bryd. Mae'n e-bost. Ystyriwch hyn: nid Facebook na Twitter yw'r apiau a ddefnyddir amlaf ar y Rhyngrwyd heddiw. Apple Mail a Gmail ydyn nhw, mewn gwirionedd.

E-bost yw lle mae'r peli llygaid, ac nid yw'n diflannu, fel y mae rhai'n meddwl. Mewn gwirionedd, mae e-bost yn gryfach nag erioed; mae'r mwyafrif o frandiau'n bwriadu anfon mwy o e-bost eleni a pharhau â'r cynnydd hwnnw. Mae marchnata e-bost yn ymfalchïo mewn ROI o 3800% ac yn gyrru mwy o drawsnewidiadau nag unrhyw sianel arall. Mae negeseuon hysbysebu bum gwaith yn fwy tebygol o gael eu gweld mewn e-bost nag y maent ar Facebook, ac mae e-bost 40 gwaith yn fwy effeithiol ar gyfer caffael cwsmeriaid newydd na Facebook neu Twitter. Ar y cyfan, mae hynny'n botensial aruthrol o bwerus.

Pam y gyfradd uchel o enillion o e-bost? Yn syml iawn, dyma'r un lle mae gan frandiau gysylltiad cadarn, uniongyrchol â defnyddiwr terfynol - cysylltiad sy'n para ac nad yw'n dibynnu ar borwr, dyfais neu beiriant chwilio. Mae pobl yn tueddu i gynnal eu cyfeiriad e-bost yn y tymor hir; maent yn fwy tebygol o newid eu cyfeiriad corfforol yna byddant yn newid eu cyfeiriad e-bost.

Yn anffodus, er yr holl fanteision a ddaw yn sgil e-bost, nid yw osgoi blocio hysbysebion trwy anfon e-byst yn unig yn ei dorri'n llwyr; mae'n anodd iawn hysbysebu gan ddefnyddio llwyfannau fel Apple mail neu Gmail yn uniongyrchol. Felly sut allwch chi barhau i fanteisio ar gryfderau e-bost a'r holl botensial y mae'n ei gynnig?

Dal y Pelenni Llygaid Cywir mewn Cylchlythyrau E-bost

Un ffordd yw trwy osod hysbysebion mewn cylchlythyrau e-bost a gyflwynir gan gyhoeddwyr sydd eisoes yn eu hanfon allan i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd sydd wedi'u dewis. Mae cyhoeddwyr cylchlythyrau e-bost yn chwilio am ffyrdd i monetize eu cerbydau presennol, sicrhau'r cynnyrch mwyaf posibl, ac, ar y cyfan, maent yn croesawu gosod hysbysebion fel ffordd o wneud hynny.

Ar gyfer hysbysebwyr, mae hyn yn golygu y gallwch fewnosod hysbysebion wedi'u targedu'n ddeinamig, wedi'u cyflwyno'n ddeinamig, mewn ymgyrchoedd e-bost cwsmeriaid a darpar gwsmeriaid, gan fynd o gwmpas atalyddion hysbysebion i gyrraedd cynulleidfa gaeth. Yn anad dim, mae'r cynulleidfaoedd hyn yn agored iawn i weld cynnwys penodol a brofwyd eisoes yn ddiddorol iddynt. Mae tanysgrifwyr cylchlythyr wedi dewis derbyn negeseuon marchnata gan gyhoeddwyr; maent yn ymddiried ac yn gwerthfawrogi cynnwys y cyhoeddwr. Mae gosod eich hysbysebion yn y cyd-destun hwn yn eich helpu i orchuddio'r ymddiriedaeth a'r sylw hwnnw. 'Ch jyst angen i chi wneud eich hysbysebion yn berthnasol, yn addysgiadol, ac yn gallu manteisio ar fuddiannau'r darllenydd trwy bersonoli.

Mae personoli'ch hysbysebion yn hawdd gan eich bod eisoes yn gwybod popeth am y darllenydd trwy dargedu'r cylchlythyr. Cydweddwch eich cynnwys hysbyseb â hoff bethau, cas bethau, personoliaeth ac anghenion yr unigolyn hwn, a byddwch yn meithrin ymddiriedaeth a theyrngarwch, ac yn hybu cyfraddau clicio drwodd.

Byddwch yn Gymhellol Digon i Cliciwch Trwyddo i Weithredu.

Mae rhan allweddol o bersonoli yn cynnwys adrodd straeon. Peidiwch â hysbysebu cynnyrch cartref newydd yn unig - rhannwch gyda'r darllenydd bum ffordd y bydd y cynnyrch hwn yn gwneud eu bywydau'n haws. Peidiwch â hysbysebu gwasanaeth newydd yn unig a fydd yn arbed amser a phoeni iddynt - awgrymwch y ffyrdd y byddant yn defnyddio eu hamser newydd i wneud rhywbeth y maent yn ei garu.

Bydd y mathau hyn o straeon hynod bersonol yn arwain darllenwyr i'ch tudalen lanio, lle gallwch chi ddatrys yr ateb i'w problem: eich cynnyrch. Ar y pwynt hwnnw, mae'r defnyddiwr yn ymgysylltu ac â diddordeb, ac yn fwy tebygol o brynu'ch cynnyrch neu wasanaeth.

Y rhan orau - mae'n hawdd.

Mae yna atebion ar gael heddiw sy'n awtomeiddio'r broses hysbysebu e-bost ddeinamig gyfan hon. Gall yr atebion hyn eich partneru â'r rhwydwaith cywir o gyhoeddwyr cylchlythyr sydd â'r gynulleidfa gywir, a'ch helpu chi i ddatblygu cynnwys perthnasol wedi'i dargedu sy'n siŵr o gael y gynulleidfa i ryngweithio'n gadarnhaol â'ch brand.

Gyda rhagolwg newydd ar e-bost, y strategaeth hysbysebu gywir, a phartner e-bost galluog, deinamig, gallwch chi osgoi'r atalyddion - a manteisio ar y gwir bwer sydd gan hysbysebu e-bost i'w gynnig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.