Sut i Weithredu Hygyrchedd E-bost ar gyfer Technolegau Cynorthwyol

Hygyrchedd E-bost

Mae pwysau cyson ar farchnatwyr i ddefnyddio a gwneud y gorau o'r technolegau diweddaraf ac mae llawer yn ei chael hi'n anodd cadw i fyny. Y neges rwy'n ei chlywed dro ar ôl tro gan bob cwmni rydw i'n ymgynghori â nhw yw eu bod nhw ar ei hôl hi. Gallaf eu sicrhau, er y gallant fod, felly hefyd pawb arall. Mae technoleg yn datblygu ar gyflymder di-baid sydd bron yn amhosibl cadw i fyny ag ef.

Technoleg Gynorthwyol

Wedi dweud hynny, adeiladwyd llawer o dechnolegau'r Rhyngrwyd ar sylfaen a oedd yn gynhwysol i bawb, gan gynnwys y rhai ag anableddau. Mae technolegau cynorthwyol yn parhau i esblygu mor gyflym ag y mae'r offer a'r technolegau yn ei wneud. Rhai enghreifftiau o namau a'r technolegau sy'n caniatáu i bobl gyda nhw addasu:

  • Gwybyddol - systemau sy'n addysgu ac yn cynorthwyo cof.
  • Argyfwng - monitorau biometreg a rhybuddion brys.
  • Clyw - dyfeisiau gwrando cynorthwyol, chwyddseinyddion a chymhorthion yn ogystal â systemau llais-i-destun.
  • Symudedd - prosthesis, cerddwyr, cadeiriau olwyn, a dyfeisiau trosglwyddo.
  • Gweledol - Darllenwyr sgrin, embossers braille, arddangosfeydd braille, chwyddwydrau, bysellfyrddau cyffyrddol, cymorth llywio a thechnolegau gwisgadwy.

Hygyrchedd

Er mwyn gwneud systemau cyfrifiadurol yn hygyrch, mae systemau caledwedd a meddalwedd sy'n galluogi pobl ag anableddau a namau i ddefnyddio cyfrifiaduron. I bobl â nam corfforol, gall olrhain llygaid a dyfeisiau mewnbwn mawr gynorthwyo. Ar gyfer nam ar y golwg, mae darllenwyr sgrin, testun-i-leferydd, dyfeisiau gweledol cyferbyniad uchel, neu arddangosfeydd braille adnewyddadwy ar gael. Ar gyfer nam ar y clyw, gellir defnyddio capsiynau caeedig.

Mae e-bost bellach yn brif gyfrwng cyfathrebu, yn enwedig i bobl ag anableddau. Gallai a dylai marchnatwyr greu, dylunio a datblygu ymgyrchoedd e-bost sy'n hygyrch. Bydd yr ffeithlun hwn o E-bost Monks yn eich helpu i wella'ch e-byst ar gyfer namau gweledol, clyw, gwybyddol a niwrolegol.

Mae marchnatwyr e-bost ledled y byd bob amser wedi bod yn chwilio am ffyrdd newydd o wella ymgysylltiad ac effeithiolrwydd eu hymgyrchoedd e-bost. Wrth wneud hynny, mae rhai wedi coleddu technoleg i wneud eu negeseuon e-bost yn fwy hygyrch i'r rheini biliwn o bobl yn y byd sy'n byw gyda rhyw fath o anabledd (ffynhonnell: Sefydliad Iechyd y Byd).

Mynachod E-bost: Sut i Wneud E-byst yn Hygyrch

Mae'r ffeithlun hwn yn manylu ar bopeth o greu cynnwys, steilio, i strwythur. Yn ogystal, mae'r ffeithlun yn manylu ar rai offer y gallwch eu defnyddio:

  • TONAU - Offeryn gwerthuso hygyrchedd gwe. Gall yr estyniadau porwr hyn eich cynorthwyo i werthuso a chywiro materion gyda'ch HTML.
  • Gwiriwr - Mae'r offeryn hwn yn gwirio tudalennau HTML sengl i weld a ydynt yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu cyrchu'r cynnwys. Gallwch gludo'ch e-bost HTML yn uniongyrchol iddo.
  • Trosleisio - Mae VoiceOver yn unigryw oherwydd nid yw'n ddarllenydd sgrin arunig. Mae wedi'i integreiddio'n ddwfn yn iOS, macOS a'r holl apiau adeiledig ar Mac. 
  • Adroddwr - Mae Narrator yn ap darllen sgrin wedi'i ymgorffori yn Windows 10. 
  • Siarad yn ôl - TalkBack yw'r darllenydd sgrin Google sydd wedi'i gynnwys ar ddyfeisiau Android. 

Dyma'r ffeithlun llawn, Hygyrchedd E-bost: Sut i Grefftio'r E-bost Hygyrch Perffaith:

Sut i Ddylunio E-bost Hygyrch ar gyfer Technolegau Cynorthwyol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.