Elokenz: Ail-gynnwys Cynnwys Perfformio Gorau Eich Gwefan ar Gyfryngau Cymdeithasol yn ddeallus

Offeryn Repost Cyfryngau Cymdeithasol Elokenz

Mae marchnatwyr yn gynhenid ​​greadigol a chredaf weithiau ei fod yn anfantais i berfformiad eu busnes. Mae'n rhywbeth yr wyf yn parhau i atgoffa fy hun gyda fy erthyglau. Rwy'n aml yn plymio'n ddyfnach ac yn ddyfnach i offer a strategaethau ... ac yn anghofio bod ymwelwyr nad ydyn nhw wedi bod ar y siwrnai hon gyda mi.

I gwmnïau, mae hwn yn orolwg enfawr. Wrth iddynt barhau i ddethol a defnyddio cynnwys, maent yn anghofio bod rhai pobl nad ydynt hyd yn oed yn ymwybodol o'u platfform neu'r cynnwys gwych y gallent fod wedi'i gyhoeddi fis diwethaf, y llynedd, neu hyd yn oed yn hŷn sy'n darparu'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt.

Mae hwn yn rheswm allweddol pam ein bod yn gwthio ein cleientiaid i ddefnyddio (ac rydym yn datblygu) a llyfrgell gynnwys ar eu gwefan. Mae strategaeth llyfrgell cynnwys yn sicrhau bod eich tîm marchnata bob amser yn canolbwyntio ar bynciau, diwydiant, camau, a phersonoliaethau pob ymwelydd sy'n cyrraedd eich gwefan. Nid cynhyrchu ffrydiau diddiwedd o gynnwys newydd yw eich swydd ... mae er mwyn sicrhau bod gennych lyfrgell gyflawn sydd wedi'i gwella a'i gwella dros amser.

Ail-bostio i'r Cyfryngau Cymdeithasol

Goruchwyliaeth arall yw'r cyfryngau cymdeithasol. Weithiau gall ail-bostio i'r cyfryngau cymdeithasol ymddangos yn sbam ... ond mae'n angenrheidiol oherwydd nad yw'r dilynwr a gawsoch yn ystod y mis diwethaf wedi bod yn darllen ac yn clicio drwodd i'ch diweddariadau cyfryngau cymdeithasol am y flwyddyn ddiwethaf fwy neu lai. Mae angen i chi drin eich cynnwys cyfryngau cymdeithasol fel nant dolennog hefyd ... hyrwyddo'ch llyfrgell i ddilynwyr ar bob cam o'u taith (nid eich un chi).

Nid yw mor syml â hynny, serch hynny. Os ydych chi'n adeiladu ciw ac yna'n uwchlwytho diweddariadau cymdeithasol i daro'ch cynulleidfa dro ar ôl tro ... gallai arwain at blinder cymdeithasol. Gall blinder cymdeithasol wneud tunnell o ddifrod i'ch brand trwy yrru rhoi'r gorau iddi a chael dilynwyr i'ch gadael oherwydd nad ydyn nhw'n gweld gwerth yn y swyddi rydych chi'n eu gwneud dro ar ôl tro. Mae reposts deallus yn allweddol - gan eu gwneud yn amserol ond nid yn rhy aml ... cymysgu cynnwys newydd ac yn aml adnewyddu hen gynnwys i ysgogi ymgysylltiad.

Dosbarthiad Marchnata Cynnwys Smart Elokenz 

Elokenz yn giw deallus, ail-lenwi awtomatig sy'n dadansoddi'ch cynnwys, yn dysgu pa gynnwys yw'r gorau i'w rannu yn seiliedig ar ymddygiad eich cynulleidfa, ac yn penderfynu pa gynnwys i'w rannu nesaf ar bob platfform cyfryngau cymdeithasol.

Mae Elokenz yn gweithio gyda 4 cam syml:

  1. Mewngludo darn o gynnwys - mae eich cynnwys yn cael ei fewnforio i Elokenz a'i arddangos yn llyfrgell yr offeryn.
  2. Dewiswch gyfrifon cyfryngau cymdeithasol - dewiswch y llwyfannau y bydd eich erthyglau yn cael eu hail-bostio arnynt. Mae Elokenz yn gofalu am hyrwyddiad eich cynnwys.
  3. Creu diweddariadau statws lluosog - Mae Elokenz yn eich galluogi i greu cymaint o amrywiadau ag y dymunwch fesul platfform. Bydd yr offeryn yn dewis fersiwn wahanol bob tro y caiff eich erthygl ei hail-bostio.
  4. Dadansoddwch eich cyrhaeddiad a gwella'ch cynnwys - mae'r platfform yn grymuso marchnatwyr i weld y math o gynnwys ac sy'n diweddaru a weithiodd orau i ddenu ymwelwyr newydd a gyrru mwy o arweinwyr.

Rwyf wrth fy modd yn defnyddio'r offeryn hwn - mae'n hawdd amserlennu cyfranddaliadau cymdeithasol gyda llyfrgell Elokenz o borthwyr RSS rydw i wedi'u hadeiladu. Rwy'n caru eu dadansoddeg er mwyn i mi allu gweld beth sy'n gweithio ar bob un o'r rhwydweithiau cymdeithasol. Gallwch olygu pob un o'ch cyfranddaliadau yn rhy gyflym!

Lisa Sicard, Ysbrydoli i Ffynnu

Elokenz yn eich helpu i arbed amser ar dasgau cyfryngau cymdeithasol dyddiol a chyrraedd mwy o gwsmeriaid trwy ddefnyddio'ch cynnwys i'w lawn botensial. Heb sôn eich bod yn mynd i gynyddu'r enillion ar fuddsoddiad ar bob erthygl a fydd yn gyrru traffig ac yn arwain!

Dechreuwch Eich Treial Elokenz 30 Diwrnod

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt neu Elokenz.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.