Apiau Elfsight: E-fasnach, Ffurf, Cynnwys a Theclynnau Cymdeithasol y Gellir eu Mewnosod yn Hawdd ar gyfer Eich Gwefan

Widgets Elfsight Ar Gyfer Pob Gwefan

Os ydych chi'n gweithio ar boblogaidd platfform rheoli cynnwys, byddwch yn aml yn dod o hyd i ddetholiad gwych o offer a widgets y gellir eu hychwanegu'n hawdd i wella'ch gwefan. Fodd bynnag, nid oes gan bob platfform yr opsiynau hynny, felly yn aml mae angen datblygiad trydydd parti i integreiddio'r nodweddion neu'r llwyfannau yr ydych am eu gweithredu.

Un enghraifft, yn ddiweddar, oedd ein bod am integreiddio'r Adolygiadau Google diweddaraf ar wefan cleient heb orfod datblygu'r datrysiad na chofrestru ar gyfer platfform adolygu cyfan. Yn syml, rydyn ni am fewnosod teclyn sy'n dangos yr adolygiadau. Diolch byth, mae yna ateb ar gyfer hynny - mae teclynnau Elfsight yn helpu dros filiwn o wefannau i gynyddu gwerthiant, denu ymwelwyr, casglu arweinwyr, a mwy. Y peth braf am y teclynnau hyn yw nad oes angen unrhyw godio arno ... a gallwch chi ddechrau arni am ddim!

Widgets Gwefan Elfsight

Elfsight Mae ganddo gasgliad o dros 80 o apiau pwerus sydd ar gael i ddefnyddwyr, gan gynnwys teclynnau cyfryngau cymdeithasol, teclynnau adolygu, teclynnau e-fasnach, teclynnau sgwrsio, teclynnau ffurf, teclynnau fideo, teclynnau sain, teclynnau map, teclynnau oriel luniau, teclynnau llithrydd, teclynnau mewnosod PDF, bwydlen teclynnau, teclynnau cod QR, teclynnau tywydd, teclynnau chwilio… a dwsinau mwy. Dyma rai o'u teclynnau mwy poblogaidd.

 • Teclyn Dilysu Oedran - Os oes angen i chi wirio oedran defnyddiwr ac agor mynediad i'ch gwefan dim ond os yw'n llawn oed, rhowch gynnig ar un y gellir ei addasu Teclyn Gwirio Oedran Elfsight. Dewiswch dempled addas neu crëwch un eich hun o'r newydd, gosodwch y cyfyngiad oedran ar gyfer eich math o gynnyrch o wasanaethau, dewiswch un o dri dull dilysu, ychwanegwch destun y neges, a dewiswch y senario ar gyfer defnyddwyr dan oed.

Teclyn Dilysu Oedran

 • Widget Sgwrs All-in-One - Defnyddiwch ffordd syml ac effeithiol i gadw mewn cysylltiad â'ch defnyddwyr yn Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, neu Viber yn syth o'r wefan. Dim ond ychydig funudau i addasu a gosod y teclyn. 

 • Teclyn Adolygu All-in-One – mae yna adegau pan nad oes angen platfform rheoli adolygu arnoch chi… rydych chi eisiau mewnosod teclyn ar eich gwefan gyda sylwadau cleientiaid gydag enwau defnyddwyr, lluniau proffil, ac ailgyfeiriad i'ch tudalen ar unrhyw wefan adolygu busnes ar unwaith cleientiaid blaenllaw. Mae Elfsight yn cynnig mwy na 20 o adnoddau fel Google, Facebook, Amazon, eBay, Google Play Store, Booking.com, AliExpress, Airbnb, G2Crowd, Yelp, Etsy, OpenTable, a llawer mwy. Mae'n ffordd effeithlon o gadarnhau dibynadwyedd eich brand! Dyma enghraifft hardd o a contractwr toi rydym yn gweithio gyda:

Arddangos Adolygiadau BBB Facebook Google Ar Eich Gwefan - Enghraifft

 • Teclyn Amserydd Cyfrif i Lawr - Creu amseryddion sy'n cynhyrchu gwerthiannau ar gyfer eich gwefan gyda nhw Amserydd Cyfrif Down Elfsight. Cynhesu'r awyrgylch a chreu ymdeimlad o brinder ar gyfer eich eitemau, gan ddangos sut maen nhw'n cael eu gwerthu allan yn union o flaen llygaid y cleientiaid. Cynyddu brys ar gyfer prynu gydag amser yn ticio i lawr i ddiwedd cyfnod y cynnig arbennig. Tynnwch sylw at eich digwyddiadau sydd ar ddod a chadwch eich cynulleidfa yn aros yn eiddgar am y dechrau gydag amserydd cyfrif i lawr. 

Teclyn Amserydd Cyfrif i Lawr

 • Teclyn Calendr Digwyddiadau - teclyn sy'n caniatáu ichi rannu'ch gweithgareddau'n hawdd â gweddill y byd. Mae'n cynnwys llawer o gyfleoedd ar gyfer dangos digwyddiadau sydd i ddod yn y ffordd fwyaf cynrychioliadol. Personoli ef i gyfuno'r dyluniad ag arddull eich gwefan. Ffurfiwch nifer fawr o ddigwyddiadau, ychwanegwch dagiau, uwchlwythwch eich delweddau a'ch fideos eich hun, a rhowch wybod i ddefnyddwyr am eich agenda.

Teclyn Calendr Digwyddiadau

 • Teclyn bwydo Facebook - yn caniatáu ichi ddangos cynnwys o dudalen Facebook a reolir, y mae gennych chi fynediad gweinyddol iddi. Os ydych chi'n rhedeg tudalen fusnes ar Facebook gallwch chi ei hintegreiddio'n hawdd i'ch gwefan. Bydd yr holl gynnwys y byddwch yn ei ychwanegu at eich tudalen cyfryngau cymdeithasol yn cael ei ddiweddaru'n awtomatig ar eich gwefan. 

Teclyn bwydo Facebook

 • Teclyn Ffurf Adeiladwr – yr unig beth sydd ei angen arnoch i gael pob math o ffurflenni llenwi ar eich gwefan. Rydym yn cynnig teclyn cyffredinol sydd â phopeth i'ch galluogi i greu ystod eang o ffurflenni i gasglu data gan eich cleientiaid. Cyswllt, Ffurflen Adborth, Arolwg, Ffurflen Archebu - pa fath bynnag sydd ei angen arnoch, gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei gefnogi gan ein app a'i fod yn cymryd eiliadau i'w ffurfweddu.

Teclyn Ffurf Adeiladwr

 • Widget Adolygiadau Google - Cynyddu ystod cynulleidfa eich adolygiadau busnes a'u cyhoeddi ar eich gwefan. Bydd ein teclyn yn eich helpu i ddangos eich adolygiadau manwl gydag enw'r awdur, llun, a dolen i'ch cyfrif Google ar gyfer hyd yn oed mwy o adolygiadau ffres. Dyna ffordd weithiol o brofi dibynadwyedd eich brand! Gallwch chi drefnu adolygiadau i ddangos y rhai gorau yn unig, newid gosodiadau testun, dangos graddfeydd, a mwy. Bydd eich gwefan yn cael ei diweddaru'n awtomatig gydag adolygiadau newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi. Adeiladu teclyn Elfsight rhad ac am ddim.

google yn adolygu delwedd arwr 1

 • Teclyn bwydo Instagram - dangos lluniau o Instagram ym mhob dull sydd ar gael - hashnodau, URLs, neu enwau defnyddwyr, ac unrhyw gyfuniad o'r rheini. Mae mor hawdd llenwi'ch porthiant! Ar gyfer y dewis cynnwys mwyaf gofalus, gallwch ddefnyddio dau fath o hidlwyr porthiant - heb gynnwys yn ôl ffynonellau a dangos o rai cyfyngedig yn unig.

Teclyn bwydo Instagram

 1. Teclyn Bwrdd Swyddi – teclyn gwefan sy’n eich galluogi i ddatgelu swyddi gwag agored a derbyn CVs gan ymgeiswyr ar eich gwefan yn y ffordd fwyaf hygyrch. Trwy ein teclyn newydd, byddwch yn llwyddo i ddatgelu'ch cwmni, cyhoeddi gwybodaeth am agoriadau swyddi a chael ailddechrau. Mae'r teclyn yn caniatáu ichi greu cerdyn swydd gyda darlun cywir a botwm Gwneud Cais. Mae Cyflogi Elfsight Job Board yn eich galluogi i symleiddio'r broses recriwtio a chael yr ymatebion i agoriadau swyddi mewn un clic.

Teclyn Bwrdd Swyddi

 • Teclyn Arddangos Logo – dangoswch logos holl bartneriaid neu noddwyr neu gyfeiriadau yn y wasg ar eich gwefan. Gyda chymorth y teclyn, byddwch yn dangos eich bod yn bartner dibynadwy ac yn creu delwedd gadarnhaol o'ch cwmni. Mae'r teclyn yn caniatáu ychwanegu unrhyw swm o logos, eu dangos mewn llithrydd neu grid, a newid maint y logos. Gallwch ychwanegu capsiynau a dolenni i wefannau'r cwmnïau. Gyda chymorth opsiynau lliwiau a ffontiau, byddwch chi'n gallu creu golwg unigryw. 

Teclyn Arddangos Logo

 • Teclyn Naid – Pa fath bynnag o naidlen yr hoffech ei chael ar eich gwefan – gallwch ei adeiladu gan ddefnyddio Elfsight Popup. Cyhoeddi gwerthiannau a chynigion arbennig, casglu tanysgrifwyr ac adborth, adfywio certiau wedi'u gadael, dangos croeso cynnes naid, hysbysu am lansiadau sydd i ddod ... Sicrhewch unrhyw beth sydd ei angen arnoch! 

Teclyn Naid

 • Pinterest Teclyn Bwydo - arddangos eich proffil eich hun, ac unrhyw binnau a byrddau o Pinterest ar eich gwefan. Gyda'n hofferyn, dewiswch unrhyw fyrddau a phinnau a chreu casgliadau o ddelweddau ar gyfer eich gwefan. Arddangos eich portffolios, ysbrydoli eich cleientiaid i ddarganfod pethau newydd neu ddelweddu cynnwys eich gwefan. Bydd porthiant Pinterest y gellir ei addasu yn eich helpu i ehangu cyrhaeddiad eich cynnwys, cynyddu ymgysylltiad ymwelwyr gwefan a dod â mwy o ddilynwyr i Pinterest.

Porthiant Pinterest

 • Teclyn Tabl Prisio - Dangoswch eich cynigion yn fanwl a Bydd yn helpu eich ymwelwyr gwefan i ddelweddu a chymharu'r gwahanol nodweddion y mae eich cynlluniau prisio yn eu cynnig yn gyflym. Defnyddiwch yr addasiad mwyaf posibl i roi'r olwg orau i'ch prisiau - gwnewch iddi asio â chysyniad eich gwefan, neu'n llachar ac yn drawiadol. Gwnewch i'ch prynwyr weithredu a chynyddu trosi!

Teclyn Tabl Prisio

 • Teclyn Dewislen Bwyty – teclyn hawdd ei ddefnyddio ar gyfer arddangos eich bwydlen bwyty neu gaffi ar eich gwefan. Mae'n ffordd wych o roi gwybod i'ch gwesteion am eich prydau arbennig, cynrychioli cysyniad unigryw a'u templedi â delweddau swynol o brydau. Gall fod yn arf syml i gyflawni hyd yn oed dasg heriol: gallwch gyflwyno unrhyw nifer o fwydlenni gyda nifer fawr o eitemau. Neu cyflwynwch restr fer o'r arbenigeddau rydych chi'n eu gwasanaethu. Mae croeso i chi ddewis cynllun golau, tywyll neu addasu popeth rydych chi'n ei hoffi, gan ail-baentio pob lliw acen. Cyfle mwyaf y teclyn yw cael y wybodaeth ddiweddaraf bob amser: gallwch chi newid prisiau, rhestr o eitemau, ychwanegu seigiau newydd neu hyd yn oed bwydlenni mewn un clic! Dim mwy o ffeiliau PDF a bwydlenni y dylech eu hailysgrifennu ar y cychwyn cyntaf. Dechreuwch greu eich bwydlen syfrdanol ar hyn o bryd a gwyliwch eich nifer cynyddol o archebion a gwesteion. 

delwedd arwr bwydlen bwyty

 • Teclyn Porthiant Cymdeithasol - Creu ffrydiau cymdeithasol anhygoel o gyfuniadau diderfyn o ffynonellau lluosog: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Pinterest, Tumblr, RSS (yn dod yn fuan - LinkedIn a mwy). Cymerwch y gorau o brofiad gweledol gyda lluniau Instagram a fideos YouTube. Neu gallwch ffurfio porthiant newyddion yn syth o'ch postiadau Facebook a Twitter. Mwynhewch addasiad ffynonellau hyblyg i arddangos rhai mathau o gynnwys, y mae pob rhwydwaith cymdeithasol yn ei gefnogi. Cymhwyswch ystod o hidlwyr manwl gywir i addasu'ch porthiant neu ddefnyddio modd cymedroli â llaw.

 • Teclyn Slider Tysteb - Mae arddangos adborth cwsmeriaid go iawn gyda phrofiad cadarnhaol yn ysbrydoli ymwelwyr i gael yr un profiad hefyd ac yn rhoi mwy o brawf cymdeithasol i'ch cynhyrchion neu wasanaethau. Gwnewch eich tystebau cwsmer yn ddadl fuddugol trwy eu harddangos yn iawn lle gwneir y penderfyniad prynu a gweld sut maen nhw'n cynyddu eich gwerthiant.

Teclyn Tysteb Cwsmer

Ymunwch â dros 1 miliwn o ddefnyddwyr eraill gan ddefnyddio Elfsight Apps a chreu eich teclyn cyntaf nawr:

Creu Eich Teclyn Elfsight Cyntaf

Datgeliad: Rwy'n aelod cyswllt ar gyfer Elfsight ac rwy'n defnyddio fy nghysylltiad trwy gydol yr erthygl hon.