Strategaethau Marchnata Cynnwys Etholiad yr UD 2012

gov tŷ gwyn

Nawr ei bod yn ymddangos bod y rhedwyr blaen yn glir (byddai fy mab Libertaraidd yn anghytuno), mae'n edrych fel bod y ddau wersyll yn ymgartrefu ac mae'r strategaethau ar-lein wedi cychwyn! Mae gwefan Whitehouse ei hun wedi cael ei thrawsnewid yn un dudalen lanio enfawr ar gyfer dal cyfeiriadau e-bost, gan ei gwneud yn ofynnol i'r ymwelydd glicio drwyddo i gyrraedd unrhyw wybodaeth:

gov tŷ gwyn

Mae'r Tŷ Gwyn hefyd wedi bod yn rhyddhau ffeithluniau yn rheolaidd ... ar y Dyled Genedlaethol, prisiau gasoline, A hyd yn oed lefelau milwyr yn Irac. Mae fy mod wedi argraffu'r dulliau hyn - ond ychydig yn siomedig eu bod ychydig yn gwyro o blaid y weinyddiaeth. Hoffwn weld rhai ffeithluniau ar yr hyn nad yw'n mynd yn dda chwaith - a rhywfaint o eglurhad ynghylch yr ymdrechion hynny am dryloywder llawn.

Mae gwefan yr ymgyrch hefyd yn ymgorffori tactegau ychwanegol. Mae The Life of Julia, er enghraifft, yn graffig gwybodaeth ryngweithiol sy'n tywys ymwelydd trwy sut mae'r ymgyrch yn dymuno cynorthwyo menywod trwy gydol eu hoes:
bywyd julia

Rhyddhau gwybodaeth o'r fath yn dod gyda phris, fodd bynnag, ac mae'r Life gweithredu Julia wedi cael ei feirniadu yn bennaf a hyd yn oed hailadeiladu - dyma'r Bywyd Julia yn ôl Libertarians:
bywyd rhyddfrydol julia

Mae ymgyrch Mitt Romney yn ymgorffori'r technolegau diweddaraf hefyd, gydag ffeithluniau sy'n rhychwantu o'r Dosbarth Canol, Ieuenctid, ffeithluniau Sbaenaidd sy'n cyflwyno golwg wahanol ar yr economi a'i heffaith ar y segmentau hyn. Yn ogystal, maen nhw wedi darparu'r gyfatebiaeth hon o'r gyllideb ffederal:

Cymhariaeth Cyllideb Romney 2012

Mae'r Gweriniaethwyr yn dal i ymddangos ychydig yn araf yn cymryd rhan mewn perthynas â chysylltu â phobl trwy gyfryngau cymdeithasol. Gellir beirniadu Bywyd Julia i raddau helaeth, ond mae hefyd yn dacteg sy'n cysylltu'n uniongyrchol â'r fenyw sy'n pleidleisio ac sydd wedi'i rhannu'n graff ym mhob grŵp oedran. Nid yw Bywyd Julia yn mynd i newid pleidlais y beirniaid ... ond gallai siglo pleidlais y gynulleidfa darged a allai fod â'r un pryderon ag y mae'r Arlywydd Obama yn eu hadnabod. Nid yw hynny'n strategaeth drwg.

Wedi dweud hynny - nid fy marn gyffredinol y farchnata ar gyfer ail-ethol Arlywydd Obama yn ymddangos bron fel sgleinio fel ei strategaeth etholiadol wreiddiol. Yr wyf yn rhoi i fyny tafod yn y swydd boch (hynny cael llawer o Folks dig), yn gofyn a Obama oedd y Vista nesaf yn seiliedig ar y swydd anhygoel a wnaethant. Nid oeddwn yn beirniadu’r Arlywydd Obama - roedd y momentwm a’r ymgyrch gyfareddol a redodd wedi fy mhlesio ac a ddaliodd sylw ieuenctid America a’r pleidleiswyr swing.

Rwy'n credu bod naws wahanol iawn i'r strategaeth farchnata etholiad gyfredol. Nid oes ganddo'r un optimistiaeth ddelfrydol bellach. O ystyried yr ychydig flynyddoedd diwethaf o economi ofnadwy a gwariant enfawr, mae'r tôn ychydig yn ddifrifol ... gyda chryn dipyn o sbin ar y niferoedd, aceniad llawer mwy o'r pethau cadarnhaol, a thunelli o esgusodion am y negyddol. Dydw i ddim yn dweud ei fod yn ymgyrch gwael - dim ond tôn wahanol iawn na'r gwreiddiol. gawn ni weld beth y mae'n ei gynhyrchu, er! Edrych ymlaen at lawer mwy o farchnata cynnwys i'r holl bartïon dan sylw!

NODYN: Mae gwleidyddiaeth bob amser yn anodd ymdrin â blog marchnata ac, er gwaethaf pob ymdrech, rwy'n siŵr y bydd y rhai ohonoch sy'n gefnogwyr brwd i bob ymgeisydd yn beirniadu fy sylw yma. Nid wyf yn ceisio basio unrhyw un na chefnogi unrhyw un - dim ond rhoi sylwadau ar y strategaethau sy'n cael eu defnyddio. Os gwelwch yn dda arbed eich trolio ar gyfer yr ymgeiswyr a safleoedd gwleidyddol eraill.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.