eHarmony Yn Lansio Safle Gwneud Cydweddiadau ar gyfer Swyddi… Srsly

Gyrfaoedd Dyrchafedig

Mae safleoedd chwilio am swyddi yn ddwsin o ddwsin. Mae cymaint ohonyn nhw, mae ychydig ohonyn nhw hyd yn oed yn ceisio gwahaniaethu eu hunain trwy honni eu bod yn “yr eHarmoni” ar gyfer swyddi. Yn ôl Neil Clark Warren, sylfaenydd eHarmony, “Dydyn nhw ddim.” Nawr mae gan ei gwmni gynnyrch cyfreithlon i'w brofi ac mae'n ffordd fwy craff a soffistigedig nag y byddech chi'n ei feddwl.

Lansiodd Warren a'i dîm cynnyrch Elevated Careers trwy eHarmony yn Los Angeles yr wythnos diwethaf. (Datgeliad, maent yn gleient cysylltiadau cyhoeddus elastigedd, y cwmni rwy'n gweithio iddo, trwy Branded Strategies.) Mae'r platfform yn cymryd y dull algorithm paru priodas o'u platfform gwreiddiol ac yn ei gymhwyso i'r broblem paru swyddi. Ond roeddent yn ofalus i egluro nad yr algorithm dyddio / priodas sydd wedi'i gyfuno â safle chwilio am swydd.

“Fe ddefnyddion ni’r un athroniaeth o’n profiad yn adeiladu’r injan eHarmony a gofyn cwestiynau tebyg ynglŷn â pharu swyddi,” esboniodd Steve Carter, Is-lywydd Paru yn eHarmony, ond yn bennaf gyfrifol am y dechnoleg y tu ôl i Yrfaoedd Dyrchafedig. Adeiladodd ef a'i dîm algorithm ar wahân sy'n cymryd data gan geisiwr gwaith ac yna mae data gan ddarpar gyflogwyr yn eu paru ar hyd 16 ffactor allweddol, yn debyg iawn i'r 29 ffactor perthynas y mae eu hymchwil yn eu defnyddio yn y cynnyrch eHarmony. Mae'r 16 ffactor yn sicr yn berchnogol, ond maent yn disgyn i dri bwced ffocws mawr: Personoliaeth, Diwylliant a Pherthynas.

Felly i'w ferwi, maen nhw wedi creu gwasanaeth paru swyddi, nid gwasanaeth chwilio am swydd, y gall cwmnïau dalu i danysgrifio iddo oherwydd, mewn theori, gall helpu sefydliad i logi gweithwyr sy'n fwy ffit, cael mwy o gyfle i gael bod yn llwyddiannus ac aros gyda'r cwmni yn hirach. Gall hynny nid yn unig gynyddu cynhyrchiant ond lleihau costau rhyfeddol llogi pobl newydd. Mae trosiant, fel maen nhw'n ei ddweud yn y byd AD, yn ast.

Gall ceiswyr gwaith ddefnyddio'r wefan am ddim ac mae ganddo holiadur math o bersonoliaeth disgwyliedig ar gyfer y broses fyrddio. O'r fan honno, mae'r wefan yn argymell cyflogwyr a fyddai'n gweddu'n dda i'ch personoliaeth, anghenion diwylliant, profiad ac ati. Os ydych chi erioed wedi cymryd swydd dim ond i sylweddoli'n gyflym nad ydych chi wir yn ffitio i mewn nac yn hoffi'r diwylliant, gallwch chi weld budd unigol rhywbeth fel hyn.

Ac fel y byddech chi'n ei ddisgwyl gan arbenigwr perthynas, fe wnaeth Warren ddileu pob math o gydberthynas ac ystadegau diddorol ynglŷn â sut os ydych chi'n anhapus yn eich swydd, mae hynny'n treiddio i'ch bywyd personol, perthnasoedd, iechyd a mwy. Felly, yn y bôn, byddai Gyrfaoedd Dyrchafedig yn dadlau y gall helpu cwmni i gael gweithwyr hapusach sy'n byw bywydau hapusach ac yada yada.

Fy nghwestiynau, yr wyf yn eu gofyn ichi ac y byddwn wrth fy modd yn cael eich adborth yn y sylwadau, yw'r rhain:

  • A all seicoleg a pherthnasoedd dynol gael eu berwi i lawr i algorithm sy'n cael ei yrru gan arolwg? Gan fy mod yn gynulleidfa dechnoleg-selog, fy nyfalu yw y byddech chi'n dweud “ie” ond beth am y ffactor gwall dynol wrth fynediad? Pan fyddaf yn chwilio am swydd, rwy'n llawer mwy addas i ddweud yr hyn yr wyf yn meddwl y mae'r cwmni ei eisiau yn hytrach na'r hyn yr wyf yn ei deimlo, yn meddwl neu'n credu amdanaf fel ymgeisydd. Er nad yw Elevated Careers wedi'i sefydlu fel safle ailddechrau neu chwilio, bydd y meddylfryd sy'n llenwi'r ffurflen honno yn un o “Beth ydw i'n meddwl bod darpar gyflogwyr eisiau i mi ei ddweud?"
  • Mae cwmnïau'n mabwysiadu technoleg ar gyfer popeth o farchnata i'r gadwyn gyflenwi a thu hwnt. Ond a ydyn nhw'n barod i ymddiried mewn algorithm i ddewis, neu ddad-ddewis, darpar ymgeiswyr am swyddi? Mae'n sicr yn well na gwirio eu tudalen Facebook am luniau bong cwrw, ac nid paru Gyrfaoedd Dyrchafedig fydd y penderfyniad llogi terfynol i unrhyw un, ond pa mor barod i fuddsoddi mewn technoleg yw gweithrediadau AD, mewn gwirionedd?
  • Beth sy'n digwydd i'r recriwtwyr sy'n cael eu talu i leoli ymgeiswyr pan all gêm bersonoliaeth / diwylliant / perthynas weithio yn erbyn eu ceiswyr gwaith?
  • Pa mor bell y gall dull fel hwn fynd? A allwn ni ddatblygu algorithm i baru asiantaethau â chleientiaid? (Byddwn o blaid gweld y data hwnnw. Heh.) Yn sicr, gallai'r un dull fod yn berthnasol i berthnasoedd gwerthwyr a phartneriaid. Ond mae'n gofyn am ryw lefel o asesiad trydydd parti o'r sefydliadau dan sylw. Faint o gwmnïau fydd yn agor eu drysau yn realistig i brawf personoliaeth sefydliad?

Mae Gyrfaoedd Dyrchafedig yn hynod ddiddorol. Bydd yn ddiddorol ei weld wrth ei waith. Felly erys y cwestiwn go iawn: Beth ydych chi'n ei feddwl? A fyddech chi'n ei ddefnyddio fel rheolwr llogi pe bai gennych fynediad? A fyddech chi'n ei ddefnyddio fel ceisiwr gwaith? Chi yw'r sylwadau.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.