Pa mor effeithiol yw ffrydio'n fyw i'ch brand?

fideo llif byw

Wrth i'r cyfryngau cymdeithasol barhau i ffrwydro, mae cwmnïau ar drywydd esblygol am ffyrdd newydd o rannu cynnwys. Yn y gorffennol, glynodd y mwyafrif o fusnesau Blogio ar eu gwefan, a oedd yn gwneud synnwyr: Yn hanesyddol bu'r dull rhataf, hawsaf a mwyaf effeithlon o ran amser i gynhyrchu ymwybyddiaeth brand. Ac er bod meistroli'r gair ysgrifenedig yn parhau i fod yn hanfodol, mae astudiaethau'n dangos bod cynhyrchu cynnwys fideo yn adnodd heb ei gyffwrdd i raddau. Yn fwy penodol, mae cynhyrchu cynnwys fideo 'ffrydio byw' yn profi i helpu i ymestyn cyrhaeddiad brand.

Rydyn ni'n Byw Mewn Cenhedlaeth FOMO

Dyma'r FOMO (ofn colli allan) cenhedlaeth. Nid yw defnyddwyr eisiau colli digwyddiad byw oherwydd yr ofn y byddant yn teimlo eu bod yn cael eu gadael allan, neu wedi'u difreinio. Mae fel gyda chwaraeon. Ni allwch wylio ailchwarae gêm fawr heb deimlo eich bod wedi'ch datgysylltu rhywfaint o'r weithred. Wel nawr mae'r syniad hwn yn hwyluso ei ffordd i'r byd marchnata digidol trwy wasanaethau fel Facebook Live, Ffrwd Fyw Youtube, a Perisgop.

Cyrhaeddiad Organig

Conundrum y mae llawer o farchnatwyr yn ei gael ei hun yw p'un ai i gynhyrchu lluniau neu fideos. Os ydych chi'n cael trafferth penderfynu rhwng y ddau, gallai astudiaeth ddiweddar lywio'ch penderfyniad. Yn ôl Cyfryngau Cymdeithasol Heddiw, Mae gan fideos Facebook gyrhaeddiad organig o 135% yn fwy na phostiadau lluniau. Hefyd, o ystyried y mwyaf o amser sy'n gysylltiedig â gwylio fideos, maen nhw'n cadw defnyddwyr i feddwl am eich brand yn hirach na delwedd fflyd.

Yn fyw vs wedi'i recordio ymlaen llaw

O ran fideo byw yn erbyn fideo a recordiwyd ymlaen llaw, datgelodd yr un astudiaeth y bydd defnyddwyr yn treulio 3x yn hirach yn gwylio fideo byw dros fideo nad yw bellach yn fyw. Mae Facebook wedi dod allan ers hynny a dywedodd y byddant yn blaenoriaethu fideo byw yn hytrach na fideo byw ym mhorthiant defnyddiwr, gan olygu y byddant yn ymddangos yn uwch a bydd defnyddwyr hyd yn oed yn fwy tebygol o glicio arnynt.

Cysylltu Defnyddwyr â'ch Tudalen Fusnes Facebook

Oes gennych chi dudalen fusnes Facebook yr hoffech ei hyrwyddo? Mae llawer o frandiau yn rhoi sylw i Twitter a Dilynwyr Instagram ar gyfer Mae Facebook yn fyw gwylwyr. Y nod yw gyrru gwylwyr fideo i dudalen Facebook eu cwmni, ac yn y pen draw i'w gwefan. Gyda dros 8 biliwn o safbwyntiau bob dydd ar gyfartaledd, ymddengys bod y cyfrwng hwn yn talu ar ei ganfed i lawer, ac yn helpu busnesau i adeiladu eu sylfaen defnyddwyr. Mae Facebook hefyd yn sôn am weithredu porthiant newyddion fideo pwrpasol fel y gall defnyddwyr ymchwilio i'r cynnwys fideo sydd ei angen arnynt.

Ateb Cwestiynau Defnyddwyr

Y rheswm unigol mwyaf dros y llif byw yw mynd i'r afael â chwestiynau a phryderon eich defnyddwyr. Mae brandiau ar draws Facebook, Periscope, ac Youtube yn dewis cynnal digwyddiadau fideo byw sy'n caniatáu i ddefnyddwyr deipio cwestiynau trwy ffenestr sgwrsio a derbyn ymatebion prydlon 'yn bersonol'. Mae llawer o fusnesau yn mynd â hyn gam ymhellach i gynnwys enwogion yn yr hyn a alwyd yn sesiwn AMA (gofynnwch unrhyw beth i mi). Dyma lle bydd ffigwr poblogaidd fel Serena Williams yn ymddangos yn fyw ar sianel Youtube Nike i ateb cwestiynau gan gefnogwyr sy'n addoli. Mae brandiau'n gweld bod y sesiynau fideo hirffurf hyn yn effeithiol wrth ysgogi ymgysylltiad defnyddwyr a chynhyrchu plwm. Hefyd, maent yn ychwanegu ychydig o ddawn a phersonoliaeth i'r cynnyrch.

Penderfynu Beth sydd Orau i'ch Cynnyrch

Nodwch eich cynulleidfa darged i benderfynu a yw ffrydio byw yn opsiwn da i'ch brand. Fel gydag unrhyw fath o gynnwys, rhaid iddo fod o ansawdd uchel. Ni allwch eistedd o flaen gwe-gamera wrth siarad mewn undonog, gan ddisgwyl i ddefnyddwyr heidio atoch mewn defnynnau. Mae cynnwys fideo yn ddigon anodd i'w gynhyrchu, ond o leiaf yno mae gennych chi'r moethusrwydd o olygu. Gyda fideo byw, yr hyn a welwch yw'r hyn a gewch. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n paratoi trwy wireddu pwrpas pob fideo a chadw'r gynulleidfa o flaen eich meddwl.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.