Addysgwch Eich Darllenwyr

blogio gwadd

Dechreuon ni i gyd yn rhywle!

Roeddwn yn siarad â ffrind heno am Rwydweithio Cymdeithasol a fy nyfodol yn y Diwydiant. Cefais ginio gwych, ysbrydoledig gyda ffrind da, Pat Coyle, yr wythnos diwethaf. Dwi wastad wedi bod yn dechnolegydd ... jac o bob crefft, meistr dim ... tan yn ddiweddar. Y flwyddyn ddiwethaf rydw i wir wedi canolbwyntio fy sylw ar esblygiad y Rhyngrwyd.

Mae'r llinellau sgwrsio, datganiadau i'r wasg, marchnata, newyddion a sgwrsio yn gwbl aneglur. Mae llinellau technoleg hefyd, gyda XML, RSS, Blogio a SEO. Mae'r cyflymder rydyn ni'n symud yn hynod ddiddorol. Nid oes cyfleuster dysgu addysg uwch a allai o bosibl adeiladu cwrs. Cyn gynted ag y byddwch chi'n dylunio cwricwlwm, byddai wedi dyddio. Dyna un o'r rhesymau pam mae cael pobl fel fi o gwmpas gyda dibyniaeth ar dechnoleg mor bwysig.

Mae cynnwys fy mlog yn amrywio rhwng dechreuwr ac uwch ar bwrpas. Rwy’n gwthio fy hun i addysgu, arbrofi, a phrofi’r holl lwyfannau a thechnolegau diweddaraf fel fy mod mewn sefyllfa o ymddiriedaeth ac arbenigedd ymhlith fy nghyfoedion. Hyd yn hyn, cystal ... dwi'n cael y gydnabyddiaeth honno!

Ni fyddwn erioed wedi ei ddysgu oni bai am yr holl ffynonellau eraill sydd wedi rhannu eu profiadau ar-lein. Dyma'r rheswm pam fy mod yn aml yn ei gefnogi i lawr rhicyn ac yn darparu safbwynt dechreuwr. Cymerodd rhywun yr amser i mi ac rwyf am ddychwelyd y ffafr! Gall dysgu am y pethau hyn fod yn frawychus, rwyf am annog pobl, nid codi cywilydd arnynt a'u hatal. Efallai y bydd rhai ohonoch yn darllen rhai o fy nghofnodion ac yn dweud, “Na duh!”. Mae hynny'n iawn ... dim ond glynu gyda mi a byddwn yn ôl i'ch lefel mewn dim o amser.

AddysguDyna bwynt fy mlog mewn gwirionedd. Hoffwn wneud mwy nag adfywio cysylltiadau a newyddion - rydw i wir eisiau siarad o swydd a fydd yn addysgu eraill fel y gallant wneud penderfyniadau. O'r holl gannoedd o borthwyr a ddarllenais, ychydig iawn sy'n ddefnyddiol i'r defnyddiwr terfynol neu'r busnes. Rwyf am fod yn hidlydd ar gyfer y wybodaeth honno, eich cyfrwng, eich canllaw.

Sut ydw i'n gwneud? Peidiwch â sbario beirniadaeth ... Mae gen i ychydig gannoedd o bobl yn ymweld â'r safle bob dydd, ond ychydig iawn sy'n gwneud sylwadau mewn gwirionedd. Mae 20+ y cant ohonoch chi'n dod yn ôl drosodd a throsodd. Beth ydw i'n ei wneud yn dda? Rwy'n chwilfrydig! Hefyd, dwi'n sylwi bod yna lawer o ymweliadau o'r tu allan i'r UD yr hoffwn i glywed eich adborth yn fawr iawn!

Dyma domen newydd i'r rhai newydd a phrofiadol. Rydw i'n mynd i fod yn sicr o roi awgrymiadau ar unrhyw acronymau ffynci nad yw'r bobl newydd yn eu deall efallai. IMHO, mae hon yn nodwedd ddylunio fach braf o wefan. Nid yw'n ddolen, ond mae'n darparu ychydig mwy o fanylion os nad yw'r defnyddiwr yn deall ystyr yr acronym neu'r ymadrodd trwy gyfeilio drosto yn unig.

Dyma sut mae'n cael ei wneud (wedi'i ddiweddaru diolch i domen gan ddarllenydd i acronym tag):

IMHO

Gallwch hefyd wneud hyn gydag a span tag gan ddefnyddio'r Teitl elfen:

IMHO

Rwy'n siŵr y gallwn daflu botwm golygydd neu ddosbarth newydd i mewn i WordPress i'w drin ... efallai rywbryd yn fuan!

Diolch eto am ddarllen! Cofiwch ein bod ni i gyd wedi cychwyn yn rhywle! Addysgwch eich darllenwyr.

5 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu bod eich blog yn wych. Rwyf wedi bod o gwmpas ychydig o weithiau i ddarllen eich postiadau felly rwy'n dyfalu eich bod chi'n gwneud rhywbeth yn iawn. Os, wedi'r cyfan, mae gennych chi ddarllenwyr yn dychwelyd am fwy ... onid ydych chi'n llwyddiannus?
  Cadwch y gwaith da i fyny.

 2. 2

  http://learningforlife.fsu.edu/webmaster/references/xhtml/tags/text/acronym.cfm
  defnyddiwch y tag acronym ar gyfer hyn.
  steilio mewnlin yw'r peth gwaethaf y gallwch chi ei wneud, becouse os ydych chi am addasu eich steilio acroni (rydych chi am newid o linell wedi'i chwalu i linell doredig er enghraifft) mae'n rhaid i chi newid pob acronym sengl.
  mae steilio'r tag acronym yn eich ffeil .css yn llawer syml.
  un peth arall: bydd darllenwyr sgrin i'r deillion yn gweithredu'n llawer gwell ar eich gwefan, os ydych chi'n defnyddio'r tag xhtml cywir ar gyfer y peth iawn.
  bye

 3. 3

  Rugjeff,

  Diolch yn fawr iawn! Bydd yn rhaid i mi wneud post am flogio llwyddiannus ryw ddydd yn fuan. Yn bendant, nid wyf yn ei fesur yn ôl stats ac incwm. Mae'n ymwneud â sylwadau neis fel eich un chi mewn gwirionedd.

  Doug

 4. 4

  hei!

  Diolch am hynny! Roeddwn i wedi darllen am y tag acronym yn y gorffennol ond roeddwn i ychydig yn wyliadwrus o'i ddefnyddio. Fodd bynnag, gan ei bod yn ymddangos ei bod yn cydymffurfio â XHTML ac yn safon ... byddaf yn rhoi ergyd iddo.

  Diolch o galon!
  Doug

 5. 5

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.