EDO: Mesur Ymgysylltiad Defnyddwyr â Hysbysebu Teledu

Hysbysebu Teledu

Pan fydd pobl yn trafod hysbysebu digidol, maent yn aml yn hepgor sianeli darlledu traddodiadol fel teledu a radio. Ond nid yw cwmni darlledu ddoe bellach yn gyfiawn darlledu… Maen nhw'n dal metrigau ymgysylltu a defnydd hyd at yr ail. Mae pob rhyngweithio rydych chi'n ei wneud ar eich teclyn anghysbell yn cael ei gofnodi i wneud y gorau o raglennu a thargedu hysbysebu. Mae'r hyn a oedd unwaith yn fantais i wasanaethau ffrydio modern bellach yn cael ei ymgorffori mewn hysbysebu teledu traddodiadol.

Ffordd well o ddal bwriad prynu yw trwy alinio hysbysebion teledu ag ail sgrin chwiliadau organig. Mae defnyddiwr yn gwylio hysbyseb ac yna'n chwilio am yr eitem ar ei ddyfais symudol neu dabled. Un cwmni sy'n arwain y ffordd i alinio'r trafodion hyn yw EDO. Mae prynwyr a gwerthwyr hysbysebion teledu yn dibynnu ar eu data i fesur pa mor dda y mae eu darllediadau teledu cenedlaethol yn gyrru defnyddwyr i'w sianeli marchnata a phrynu. Maent wedi profi dro ar ôl tro bod ymgysylltu â defnyddwyr yn datgelu bwriad prynu. Maen nhw'n galw'r dechnoleg Chwilio Ymgysylltu.

Beth yw Ymgysylltu â Chwilio?

Mae Ymgysylltu Chwilio yn digwydd pan fydd y defnyddiwr yn trawsnewid o a derbynnydd goddefol o negeseuon i cyfranogwr gweithredol yn y broses brynu trwy chwilio ar-lein am gynnig yr hysbysebwr. Trwy alinio hysbysebion yn union â gweithgaredd chwilio, mae EDO yn helpu hysbysebwyr i dywys defnyddwyr yn effeithiol trwy eu sianeli marchnata i'r pwynt trafodiad.

Ymgysylltu Chwilio: Munud y Gwirionedd

Sut mae Ymgysylltu â Theledu yn Gweithio:

  1. Mae EDO yn mesur Ymgysylltu â Chwilio defnyddwyr ar draws brandiau a chynhyrchion mawr, gan ddal data yn ddigon gronynnog i briodoli ymgysylltiad defnyddwyr yn union â darllediadau hysbysebion teledu penodol.
  2. Gan dynnu ar set EDO o ddarllediadau hysbysebu hanesyddol (Cronfa Ddata Ad TV) mae eu tîm gwyddor data yn datblygu technegau ystadegol sy'n datgloi mewnwelediadau ystyrlon i brynwyr a gwerthwyr hysbysebion.
  3. Mae cleientiaid yn defnyddio'r mewnwelediadau hyn i fesur perfformiad eu pobl greadigol, cyfryngau teledu, ymgyrchoedd teledu, ac ymdrechion eu cystadleuwyr.
  4. Mae arbenigwyr EDO yn gweithio gyda chleientiaid ymchwilio i gwestiynau cymhleth i optimeiddio a gwella ymgyrchoedd yn y dyfodol trwy ynysu priodoleddau teledu sydd fwyaf effeithiol wrth yrru Ymgysylltu â Chwilio.

Mae EDO yn alinio hysbysebu ar y teledu ac yn ei alinio â data chwilio 24/7 heb yr angen am arolygon cyn / ar ôl ymgyrch. Gyda EDO, gall cwmnïau:

  • Mesurwch sut mae'ch ymgyrch deledu yn perfformio - Mesurwch sut mae'ch ymgyrch yn perfformio o'i chymharu ag ymgyrchoedd y gorffennol, ac a yw'n ennill digon o gyfran o Search Engagement. Mesurwch berfformiad eich hysbyseb ar ddigwyddiadau byw ac unrhyw integreiddiadau rydych chi wedi'u noddi.
  • Optimeiddio pobl greadigol mewn amser real - Cynnal profion A / B byw o'ch pobl greadigol ar y teledu heb unrhyw waith na pharatoi ychwanegol. Aseswch ymgysylltiad defnyddwyr ar gyfer pob dull, ac yna optimeiddiwch eich cynllun creadigol a chylchdroi.
  • Gwybod ble mae'ch cyfryngau yn sbarduno ymgysylltiad brand - Dim i mewn ar rwydweithiau, sioeau, neu grwpiau dydd sy'n gyrru'r ymgysylltiad brand mwyaf, yna troshaenu data cost i ddatgelu ROI.
  • Meincnod yn erbyn ymgyrchoedd cystadleuwyr - Deall lle mae ymgyrchoedd eraill yn gweithio fel y gallwch gystadlu'n fwy effeithiol. Mae data EDO wedi'i syndiceiddio'n llawn ac nid oes angen unrhyw wybodaeth cleient preifat arno.
  • Tap arbenigwyr EDO i gael archwiliadau dyfnach - Bydd eu tîm yn eich helpu i ynysu a dadansoddi gwerth cymharol unrhyw briodoledd o wahanol ddarllediadau teledu. Deall effaith y dewisiadau rydych chi'n eu gwneud fel fformat hysbyseb, hyd hysbyseb, segmentau arfer, neu integreiddiadau, a lleoliad o fewn cylch masnachol.

Gofynnwch am Demo EDO

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.