Ecwiti Cyfryngau Cymdeithasol ac Enillion ar Fuddsoddiad

gary vee

Gary Vaynerchuck yn prysur ddod yn un efengylydd cyfryngau cymdeithasol yr wyf bob amser yn stopio i wrando arno, ei ddilyn, a chytuno ag ef. Bryan Elliott cyfwelais â Gary yn ddiweddar mewn cyfres ddwy ran y byddwn yn annog pob perchennog busnes… o fach i Brif Swyddog Gweithredol… i wrando arni.

Fe wnaeth un pwynt yn y cyfweliad fy nharo - ac nid wyf yn siŵr bod digon o bwyslais arno yn y cyfweliad. Soniodd Gary am gwmnïau yn rhoi tegwch i'r cyfryngau cymdeithasol. Mae marchnatwyr a chwmnïau yn aml yn chwilio am yr ymgyrch gyflym, gydag elw gwych ar fuddsoddiad marchnata. Rwy'n credu bod gwir angen i fusnesau feddwl am gyfryngau cymdeithasol yn wahanol.

Dwi wedi dweud erioed mai marathon yw blogio, nid sbrint. Mae gen i gleientiaid nawr sy'n rhwystredig oherwydd, ar ôl sawl mis, nid ydyn nhw'n gweld yr enillion enfawr y mae rhai yn y diwydiant yn eu datgan. Maen nhw'n gweld twf a momentwm, serch hynny ... a dyna beth rydyn ni'n canolbwyntio eu sylw arno.

Mae'n debyg iawn i roi arian yn eich cyfrif ymddeol a disgwyl ymddeol mewn cwpl o flynyddoedd. A allai ddigwydd? Mae'n debyg y gallech chi daro stoc sy'n ffrwydro .. ond beth yw'r siawns?! Y gwir yw hynny mae pob trydariad, pob post blog, pob ymateb ar Facebook ... a'r canlynol a gewch ... yn fuddsoddiad bach yn nyfodol eich busnes. Rhoi'r gorau i chwilio am ateb ar unwaith.

Yn union fel eich cyfrif ymddeol, gwyliwch y tueddiadau a gwnewch yn siŵr ei fod yn mynd i'r cyfeiriad cywir. Ydych chi'n tyfu a ganlyn? Ydych chi'n cyrraedd mwy o bobl? Ydych chi'n cael mwy o grybwylliadau, hoffterau ac ail-drydariadau? Mae'r rhain i gyd yn nicel, ceiniogau a pylau sy'n cael eu hadneuo i'ch cyfrif ecwiti cyfryngau cymdeithasol.

Dechreuais yn bersonol gyda'r cyfryngau cymdeithasol tua degawd yn ôl ac rwyf wedi bod yn buddsoddi'n wythnosol, os nad yn ddyddiol. Mae rhai pobl yn rhyfeddu at ba mor gyflym mae fy musnes, Highbridge, wedi tyfu. Rydym wedi cael ein swyddfa ar agor ychydig dros flwyddyn ac wedi bod yn llawn amser am ~ 18 mis. Mae gennym ni 3 gweithiwr llawn amser a dros ddwsin o gwmnïau partner amser llawn rydyn ni'n gweithio gyda nhw bob dydd. Mae gennym gleientiaid o Seland Newydd, ledled Ewrop a ledled Gogledd America.

Ni wnes i adeiladu'r cwmni hwn mewn blwyddyn neu ddwy flynedd. Fe wnes i adeiladu'r cwmni dros y degawd diwethaf, ac adeiladu'r arbenigedd mewn degawd arall cyn hynny. Ugain mlynedd o fuddsoddi ynof fy hun a'm cymuned ar-lein cyn Agorais ddrysau fy musnes erioed! Mae'n gofyn am fomentwm, amynedd, gostyngeiddrwydd ... a phwysau di-stop i lwyddo.

Os yw'ch cwmni'n dechrau buddsoddi'n gynt, yn hytrach nag yn hwyrach, mae'r siawns y bydd eich cwmni'n gadarn a chael cymuned ffyddlon o gwsmeriaid a chefnogwyr yn wych. Dechreuwch roi tegwch yn y cyfryngau cymdeithasol heddiw ac ni fyddwch yn colli allan. Fel y dywed Gary, mae pob trawsnewidiad yn y cyfryngau modern - o bapurau newydd, i gylchgronau, i radio a theledu, wedi claddu cwmnïau na allent addasu. Os yw'ch cwmni'n penderfynu peidio â buddsoddi, mae hynny'n iawn. Bydd eich cystadleuwyr.

Mae'r risg yn rhy hwyr. Nid yw ceisio ymddeol yn 65 oed pan ddechreuwch gynilo yn 60 oed yn gweithio. Ni fydd y naill na'r llall yn buddsoddi yn y cyfryngau cymdeithasol. Mae angen i gwmnïau newid yn sylfaenol y ffordd maen nhw'n edrych ar gyfryngau cymdeithasol, chwilio (wedi'i effeithio gan gymdeithasol) a marchnata ar-lein os ydyn nhw'n cartrefu i oroesi yfory. Nid yw hyn yn fad.

3 Sylwadau

  1. 1

    Dyma'r ffordd rydw i wedi bod yn teimlo dros yr wythnosau diwethaf. Mae'n braf gweld eich persbectif ar hyn a chydnabod bod ymdrechion cyfryngau cymdeithasol yn cymryd amser hyd yn oed mewn awyrgylch tebyg i 'ymateb NAWR'!

    Fi 'n weithredol newydd blogio am fy mhryderon cyn darllen hwn! Fe wnes i ei ailddarllen ar ôl darllen eich post a gweld fy mod i wedi ysgrifennu - “Rwy'n credu bod y rhan CALED o gyfarwyddo ymdrechion cyfryngau cymdeithasol eisiau canlyniadau ar unwaith mewn byd ymateb ar unwaith!” (http://bit.ly/l5Enda).

    Diolch am y swydd Douglas! Gwerthfawrogir yn fawr!

  2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.