10 Tueddiadau E-Fasnach y Byddwch Yn eu Gweld yn cael eu Gweithredu yn 2017

Tueddiadau e-fasnach 2017

Nid oedd yn rhy bell yn ôl nad oedd defnyddwyr mor gyffyrddus â mewnbynnu eu data cardiau credyd ar-lein i brynu. Nid oeddent yn ymddiried yn y wefan, nid oeddent yn ymddiried yn y siop, nid oeddent yn ymddiried yn y llongau ... nid oeddent yn ymddiried yn unrhyw beth. Flynyddoedd yn ddiweddarach, serch hynny, ac mae'r defnyddiwr cyffredin yn gwneud mwy na hanner eu holl bryniannau ar-lein!

Ynghyd â gweithgaredd prynu, detholiad anhygoel o lwyfannau e-fasnach, cyflenwad diderfyn o safleoedd dosbarthu, a rhwystr creigiog i fynediad ... mae e-fasnach yn skyrocketing o ran soffistigedigrwydd a thwf. Gan gadw hynny mewn cof, mae'n bwysig tanamcangyfrif sut rydych chi'n mynd i wahaniaethu'ch siop ar-lein.

SSL2Prynu, darparwr SSL byd-eang, wedi cynnig deg tueddiad eFasnach i wylio amdanynt yn 2017 a luniwyd i'r ffeithlun hardd hwn:

  1. Diwedd Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber - gan nad oes angen i chi adael eich soffa ac ymladd mewn llinellau, mae e-fasnach yn lleihau effaith y diwrnodau gwerthu hyn ac mae ymddygiad prynu yn lledaenu i fis cyfan Seiber Tachwedd.
  2. Profiadau Siopa Mwy Personol a Dynamig - mae llwyfannau sy'n olrhain penderfyniadau ac ymddygiadau prynu yn gywir o'r diwedd a gallant helpu siopau ar-lein i ddarparu ymddygiadau wedi'u personoli sy'n lleihau ffrithiant prynu ac yn darparu argymhellion cynnyrch y mae prynwyr eu heisiau mewn gwirionedd.
  3. Bydd defnyddwyr yn rhyngweithio â Deallusrwydd Artiffisial - Bydd siopa, archebu, a chatbots gwasanaeth cwsmeriaid yn ateb cwestiynau siopa ar-lein yn gywir ac yn effeithlon, yn gwella'r profiad e-fasnach, yn ymgysylltu â defnyddwyr, ac yn eu gyrru i gynyddu gwerth trol siopa wrth leihau gadael.
  4. Rhagfynegi'n gywir Brynu Nesaf y Cwsmer - Mae'r gallu i gasglu a dadansoddi data mawr yn darparu modelau darogan a rhagfynegol hynod gywir sy'n cael eu defnyddio i roi cynigion o flaen y defnyddiwr ar yr union foment y mae ei angen arnynt.
  5. Gwnewch y profiad symudol cystal â phosib - Mae Mobile wedi rhagori ar y bwrdd gwaith ar gyfer siopwyr ar-lein sy'n pori ac yn ymchwilio i'w penderfyniad cynnyrch nesaf. Mae Google yn darparu mynegeion unigryw ar gyfer ffonau symudol sy'n ei gwneud yn ofynnol i fusnesau ddefnyddio dull symudol cyntaf i optimeiddio eu gwefannau e-fasnach.
  6. Cynyddu darpariaeth yr un diwrnod - Mae 29% o ddefnyddwyr wedi nodi y byddent yn talu ychwanegol am ddanfon yr un diwrnod. Nid yw'n syndod pam mae arweinwyr fel Amazon wedi dod â'r gwasanaeth i'r farchnad, gan ddileu'r angen am ymweld â'r siop adwerthu agosaf ymhellach.
  7. Gwerthu cymdeithasol - Mae 70% o ddefnyddwyr yn cael eu dylanwadu gan argymhellion brand a chynhyrchion ar gyfryngau cymdeithasol Mae tapio i'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cynyddu ymwybyddiaeth brand ac eiriolaeth bellach yn sbarduno gwerthiannau, gan annog marchnatwyr i ddatblygu strategaethau cymdeithasol omni-sianel soffistigedig.
  8. HTTPS gofynnol yn y flwyddyn 2017 - Heb gysylltiad SSL, mae defnyddwyr a darparwyr e-fasnach yn fwy agored i ddwyn data neu hacio systemau. Mae Google eisoes wedi cadarnhau bod SSL wedi'i gyflwyno i algorithmau graddio, mae'n bryd sicrhau pob gwefan sydd gennych lle mae data'n cael ei gasglu neu ei basio.
  9. Gwerthu omni-sianel - Mae siopwyr aml-sianel yn gwario dros 3 gwaith yn fwy na siopwyr un sianel sy'n ei gwneud yn ofynnol i farchnatwyr ddatblygu ymgyrchoedd cymhleth sy'n dilyn darpar brynwyr ac yn eu harwain at bryniant p'un a ydyn nhw yn y siop, yn symudol, neu unrhyw le rhyngddynt.
  10. Ail-argraffu cynnyrch - Ar gyfartaledd, mae angen saith pwynt cyffwrdd cyn y gallwch arwain prynwr yn ôl Mae ail-farchnata bellach yn strategaeth hanfodol ar gyfer pob marchnatwr e-fasnach.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried y tueddiadau pwysig hyn wrth greu eich strategaeth farchnata e-fasnach ar gyfer 2017.

tueddiadau e-fasnach 2017

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.