Ystadegau e-Fasnach: Effaith Pandemig a Lockdowns COVID-19 ar Adwerthu ac Ar-lein

Ystadegau eFasnach

Mae effaith y pandemig yn bendant wedi gwneud enillwyr a chollwyr eleni. Tra gorfodwyd manwerthwyr bach i gau eu drysau, gyrrwyd defnyddwyr a oedd yn poeni am COVID-19 i'r naill neu'r llall archebu ar-lein neu ymweld â'u lleol manwerthwr blwch mawr. Mae'r pandemig a'r cyfyngiadau cysylltiedig gan y llywodraeth wedi tarfu ar y diwydiant cyfan a byddwn yn fwyaf tebygol o weld yr effeithiau crychdonnus am flynyddoedd i ddod.

Cyflymodd y pandemig ymddygiad defnyddwyr. Roedd llawer o ddefnyddwyr yn amheus ac yn parhau i oedi cyn mynd â'u busnes ar-lein ... ond anweddodd unrhyw bryderon o siopa ar-lein yn gyflym o dan yr ofn o fod yn agored i COVID-19.

Twf cyflym e-fasnach efallai yw'r unig newyddion yn 2020 nid yw ysgytiol. Gyda'r pandemig coronafirws yn cadw'r rhan fwyaf ohonom dan do, 60% o'n rhyngweithiadau gyda chwmnïau bellach ar-lein. Yn ystod 10 diwrnod cyntaf mis Tachwedd yn unig, mae defnyddwyr yr UD eisoes wedi gwario $ 21.7 biliwn ar-lein - mae hynny'n gynnydd o 21% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Maura Monaghan, Ystadegau a Thueddiadau E-Fasnach ar gyfer 2020: Effaith COVID a The Rise of New Tech

Mae fy nghwmni wedi bod yn gweithio gyda buddsoddwyr sy'n gweld y dinistr yn uniongyrchol. Aeth manwerthwyr a ganolbwyntiodd eu sylw marchnata ar yrru traffig traed manwerthu yn ôl yn syth i'r cystadleuwyr a gynigiodd brofiad e-fasnach ddigidol-gyntaf. Mae llawer ohonyn nhw allan o fusnes.

Does dim amheuaeth fod tueddiadau e-fasnach wedi galluogi twf iach i'r busnesau hynny a oedd naill ai'n colynio'n gyflym neu a oedd eisoes wedi buddsoddi'n helaeth yn eu trawsnewidiad digidol.

Gwerthiannau Ar-lein yn erbyn Siop Yn ôl Diwydiant

  • Iechyd a Harddwch rhagwelir y bydd i fyny ar-lein 23% o'i gymharu â -8.2% yn y siop.
  • Consumer Electronics rhagwelir y bydd i fyny ar-lein 28% o'i gymharu â -26.3% yn y siop.
  • Ffasiwn rhagwelir y bydd i fyny ar-lein 19% o'i gymharu â -33.7% yn y siop.
  • Nwyddau i'r Cartref rhagwelir y bydd i fyny ar-lein 16% o'i gymharu â -15.2% yn y siop.

Heb os, roedd gwerthiannau e-fasnach ar gynnydd cyn i coronafirws achosi iddynt skyrocket eleni, ond erbyn hyn mae'r dyfodol yn ddigidol benderfynol. Nid oes unrhyw ddweud yn sicr beth y gallwn ei ddisgwyl ar ôl y pandemig coronafirws, neu pryd y daw'r diwrnod hwnnw - ond mae ystadegau e-fasnach o cyn ac yn ystod yr achosion o COVID-19 yn awgrymu mai siopa ar-lein yw lle y dylai ein sylw fod wrth inni geisio edrych ymlaen .

Maura Monaghan, Ystadegau a Thueddiadau E-Fasnach ar gyfer 2020: Effaith COVID a The Rise of New Tech

Mae hyn yn ffeithlun o WebsiteBuilderExpert yn manylu ar effaith gwerthiannau e-fasnach yn ystod Pandemig Coronavirus, pa bethau nad ydynt yn hanfodol a ysgogodd y nifer fwyaf o bryniannau, sut mae defnyddwyr yn bwriadu siopa gwahaniaethau ôl-bandemig, rhanbarthol yn ymddygiad defnyddwyr, effaith dyfeisiau, yn ogystal â sut mae technoleg newydd yn effeithio ar brynu ar-lein. ymddygiad.

Mae yna hefyd rai manylion penodol ar sut y gwnaeth defnyddwyr yr Unol Daleithiau a'r DU siopa am Ddydd Gwener Du.

Ystadegau E-Fasnach a Thueddiadau Infograffig ar gyfer 2020

Ystadegau E-Fasnach: Effaith COVID-19, Pandemig a Lockdowns

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.