3 Opsiwn Llongau E-Fasnach sy'n Gyrru Ymddygiad Prynu

llongau

Rywbryd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, Steaks Omaha yn anarferol, cychwynnodd alwadau ffôn i'n rhif Google Voice heb ei gyhoeddi. Ar gyfartaledd rydym yn 20 i 50 neges llais y dydd ac mae'r nifer yn cynyddu wrth inni agosáu at y Nadolig. Rwyf wedi anfon e-bost atynt, wedi cysylltu â nhw ar Facebook, ac yn dal i fethu eu cael i ymateb i'r tua 800 o alwadau ffôn craff sy'n riportio materion danfon neu gwestiynau ynghylch archebion. Os ydych chi'n adnabod rhywun o'u tîm gweithredol, byddwn i wrth fy modd yn gweld y defnyddwyr hyn yn cael gofal ac yn cywiro'r mater llwybro ... mae hyn yn wirioneddol annifyr.

Yr hyn y mae hefyd yn tynnu sylw ato yw pa mor hanfodol yw cludo nwyddau bob prynu e-fasnach. Heb opsiynau cludo dibynadwy a chost-effeithlon, collir gwerth y gwasanaeth (neu flas y stêcs) am byth. Yn ddiweddar, datgelodd Walker Sands pa mor hanfodol yw cludo ymddygiad y defnyddiwr:

  • Rhengoedd cludo am ddim dros yr un diwrnod o longau - mae cludo nwyddau am ddim yn parhau i fod yn brif gymhelliant siopa, gyda bron naw o bob 10 defnyddiwr gan adrodd y byddai cludo nwyddau am ddim yn gwneud iddynt siopa mwy ar-lein, tra bron i hanner y defnyddwyr dywedwch y byddai llongau ar yr un diwrnod yn gwneud iddyn nhw siopa mwy ar-lein. Ffynhonnell: Astudiaeth Dyfodol Manwerthu Walker Sands 2016
  • Mae cludo gwarantedig yn dal llawer o bwysau i ddefnyddwyr -  mae logisteg eisoes yn ffactor pwysig i ddefnyddwyr, a dim ond wrth i'r Nadolig agosáu y bydd y nifer hwn yn cynyddu. 68% o ddefnyddwyr ystyried cludo nwyddau am ddim wrth ddewis manwerthwr, a 62% ystyried cyflenwi gwarantedig, sydd o bwysigrwydd enfawr i ddefnyddwyr dros y 10 diwrnod nesaf. Ffynhonnell: Astound Commerce's Adroddiad Gwyliau 2016
  • Gall cyflymder a phris cludo wneud neu dorri gwerthiant60% o aelodau Amazon Prime ac 41% o'r aelodau nad ydynt yn Brif Dywedodd fod llongau arafach yn eu rhwystro rhag prynu. A mwyafrif llethol o'r ymatebwyr - dros 85% - cytunwyd bod taliadau cludo yn eu rhwystro rhag prynu eitem. Ffynhonnell: Astudiaeth Defnyddiwr Feedvisor Amazon

Yn seiliedig ar ddadansoddiad o fwy na 1,400 o ddefnyddwyr yr UD, mae trydydd adroddiad blynyddol Walker Sands yn dadansoddi'r dechnoleg ôl-bac sy'n gyfrifol am greu newid ymddygiad defnyddwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Trwy gloddio'n ddyfnach i'r data, mae'r astudiaeth yn dadansoddi'r trawsnewidiadau mawr sy'n digwydd yn y gofod technoleg manwerthu a'r hyn y gall defnyddwyr a manwerthwyr ei ddisgwyl ar gyfer 2016 a thu hwnt.

Mae Astudiaeth Dyfodol Manwerthu 2016 Walker Sands yn archwilio'r newidiadau cynnil yn ymddygiad defnyddwyr a'r goblygiadau yr un mor bwysig.

Dadlwythwch Astudiaeth Dyfodol Manwerthu 2016

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.