Sut y gall Prisio Cynnyrch Ar-lein ddylanwadu ar Ymddygiad Prynu

Optimeiddio Prisio Cynnyrch

Mae'r seicoleg y tu ôl i eFasnach yn eithaf anhygoel. Rwy'n siopwr brwd ar-lein ac yn aml yn synnu at yr holl bethau rydw i'n eu prynu nad oedd eu hangen arnaf mewn gwirionedd ond roedd yn fargen rhy cŵl neu'n rhy dda i'w phasio i fyny! Yr ffeithlun hwn o Wikibuy, 13 Haciau Prisio Seicolegol i Gynyddu Gwerthiannau, yn disgrifio effaith prisio a sut y gellir dylanwadu yn hawdd ar ymddygiad prynu gyda rhai mân newidiadau.

Mae prisio seicolegol yn strategaeth gyrru gwerthiant effeithiol ar gyfer busnesau. Trwy fanteisio ar seicoleg ddynol a'r ffordd y mae defnyddwyr yn canfod pris a gwerth, gall busnesau brisio cynhyrchion yn fwy deniadol a dylanwadu ar benderfyniadau prynu. Yn ogystal â strwythurau prisiau diwygiedig, mae cynnig prisiau disgownt, cynigion BOGO, a chwponau yn ffordd arall a gefnogir gan ymchwil i ddylanwadu ar werthiannau.

Wikibuy

Peidiwch â gadael y term prisio seicolegol ac mae haciau yn eich diffodd. Y gwir yw, dros y blynyddoedd rydym wedi addysgu defnyddwyr ar-lein am yr hyn i edrych amdano mewn cryn dipyn ac mae ein cystadleuwyr yn dibynnu ar y dulliau hyn yn sylweddol. Er y gallech deimlo bod hyn yn ystrywgar, mae'n arferion gorau prif ffrwd a chadarn yn optimeiddio'ch prisio ar-lein.

Beth yw angori?

Mae angori cynnyrch yn strategaeth lle cyflwynir cymhariaeth cynnyrch neu brisio ar unwaith i'r defnyddiwr er mwyn pwyso a mesur ei benderfyniad prynu yn drwm.

Beth yw Prisio Swyn a'r Effaith Digid Chwith?

Wrth ddarllen prisiau, mae yna strategaeth o'r enw effaith digid chwith lle mae defnyddwyr yn rhoi sylw anghymesur i'r digid chwith mewn pris. Felly yn gysyniadol mae pris fel $ 19.99 yn ymddangos yn agosach at $ 10 na $ 20. Gelwir hyn yn brisio swyn.

Beth yw Prisio Bwndeli?

Gelwir grwpio cynhyrchion perthnasol yn un pryniant gostyngedig yn brisio bwndel. Fe'i defnyddir yn aml i ddileu eitemau sydd heb eu stocio nad ydynt yn gwerthu hefyd.

Dyma'r 13 dull optimeiddio prisio:

 1. arddangos prisio mewn ffontiau bach felly maen nhw'n cael eu hystyried yn brisiau llai.
 2. Dangos opsiynau premiwm yn gyntaf felly ymddengys fod yr ail yn fargen.
 3. Defnyddio prisio bwndel i argyhoeddi defnyddwyr eu bod yn cael pryniant gwerth uwch gyda gostyngiad serth ar gyfer nifer o eitemau.
 4. Tynnwch y coma o brisiau fel eu bod yn cael eu hystyried yn brisiau is.
 5. Rhowch opsiwn i ddefnyddwyr wneud hynny talu mewn rhandaliadau felly maent yn angori eu meddyliau i'r pris llai.
 6. Cynnig tair eitem gyda phrisiau amrywiol gyda'r un rydych chi am iddyn nhw ei brynu yn y canol.
 7. Swydd prisiau isel i'r chwith dilyn ymddygiad cysyniadol chwith i'r dde ar brisio.
 8. Defnyddio rhifau crwn ar gyfer pryniannau emosiynol a rhifau heb eu talgrynnu ar gyfer pryniannau rhesymol.
 9. Price o uchel i isel yn fertigol dilyn ymddygiad cysyniadol o'r top i'r gwaelod ar werth.
 10. Ychwanegu cyferbyniad gweledol trwy newid ffont, maint a lliw yr eitem werthu a'i roi ychydig ymhellach i ffwrdd o brisio eraill i dynnu sylw.
 11. Wrth brisio, defnyddiwch eiriau fel isel a bach i gysylltu'r pryniant ag a maint llai.
 12. Prisiau terfynol mewn $ 9 i newid canfyddiad y pris i fod yn llai.
 13. Tynnwch arwyddion doler i newid canfyddiad o bris y cynnyrch. Mewn astudiaeth Cornell, gwariodd defnyddwyr 8% yn fwy pan gafodd yr arwydd doler ei ddileu

Ymddygiad Prisio Cynnyrch

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.