Ategyn E-Fasnach ar gyfer WordPress: WooCommerce

ategyn wordpress e-fasnach

Os nad ydych wedi cael cyfle eto i weithio gyda WooThemes, aelodaeth thematig wych ar gyfer themâu WordPress, dylech chi. Maen nhw'n gwneud gwaith anhygoel. Cawsom becyn datblygwr gyda nhw am gryn amser cyn i ni ddechrau adeiladu themâu arfer o'r gwaelod i fyny.

Mae WooThemes wedi rhyddhau peiriant glân, cynhwysfawr a syml iawn i'w ddefnyddio integreiddio e-fasnach ar gyfer WordPress, A elwir yn WooCommerce:

Mae'n edrych fel bod y bobl wych yn WooThemes yn rhoi'r ategyn e-fasnach ar gyfer WordPress, ac yn darparu WooCommerce themâu fel opsiynau prynu a thanysgrifio ... mae hynny'n fusnes braf! Sylwch - mae'r rhain yn gysylltiadau cyswllt a chodau cwpon yn y swydd hon.