5 Peth y mae angen ichi eu hystyried cyn Lansio Eich Gwefan E-Fasnach

Ystyriaethau a Chynghorau Lansio E-Fasnach

Meddwl am lansio gwefan e-fasnach? Dyma bum peth y mae'n rhaid i chi eu hystyried cyn lansio'ch gwefan e-fasnach: 

1. Cael yr Hawl cynhyrchion

Dod o hyd i'r cynnyrch cywir mae'n haws dweud na gwneud busnes e-fasnach. Gan dybio eich bod wedi culhau cylch y gynulleidfa, rydych chi am werthu iddo, mae'r cwestiwn nesaf o beth i'w werthu yn codi. Mae yna sawl peth y mae'n rhaid i chi wirio amdanynt wrth benderfynu ar gynnyrch. Mae angen i chi sicrhau bod galw mawr am y cynnyrch rydych chi'n dewis ei werthu. Deallwch eich bod yn bwriadu rhedeg busnes ac i wneud arian. 

Mae profi cynnyrch neu gynnig newydd nid yn unig yn llafurus ac yn cymryd llawer o amser, ond gall hefyd fod yn eithaf drud hefyd. Yn lle rhoi cynnig ar rywbeth newydd, dewch o hyd i gynnyrch y mae galw mawr amdano ac sydd mewn cilfach gymharol llai cystadleuol. Efallai y bydd gwneud y gwaith cartref hwn yn ymddangos yn feichus, ond bydd yn talu ar ei ganfed yn nes ymlaen pan fydd eich gwefan e-fasnach yn aeddfedu. 

2. Cael Cyflenwyr Lluosog a Llongwyr

Ar ôl i chi gwblhau'r cynnyrch rydych chi'n mynd i'w werthu, yna mae angen i chi ddarganfod o ble i'w gaffael. Oni bai eich bod yn gwneud eich cynnyrch 100% ar eich pen eich hun, heb unrhyw gyflenwyr yn gysylltiedig, yna gallwch hepgor y cam hwn. I bawb arall, dyma beth sydd angen i chi ei gofio. 

Mae cyfran sylweddol o'r mae gweithgynhyrchu'r byd yn cael ei wneud yn Asia. Bydd cyrchu o'r gwledydd hyn i rywle fel yr UD yn cymryd amser. Nid yn unig y bydd yn cymryd amser, ond bydd hefyd yn drafferth gan eich bod filoedd o filltiroedd i ffwrdd oddi wrth eich cyflenwyr. Yn y senarios hyn, mae'n rhaid i chi ddarganfod gweithgynhyrchwyr i fynd iddynt ar adegau o drallod neu ansicrwydd. 

Yn ddelfrydol, dylai fod gennych unrhyw le rhwng tri i bedwar gweithgynhyrchydd ar gyfer un cynnyrch. Dylech gydlynu â nhw a'u rhybuddio os ydych chi'n disgwyl cynnydd mewn gwerthiant neu rywbeth arall. Ar ôl i chi wneud gyda dod o hyd i wneuthurwr, bydd angen i chi boeni am gludo'ch cynnyrch. Mae sawl opsiwn ar gael, a'r peth gorau yw gwneud eich diwydrwydd dyladwy cyn penderfynu mynd gydag un. 

3. Optimeiddio'ch Safle E-Fasnach ar gyfer Trosi

Gadewch i ni fynd i mewn i'r ochr fwy creadigol o redeg busnes e-fasnach. Er mwyn sicrhau bod eich busnes yn llwyddiant, bydd angen i chi werthu. Mae gwneud gwerthiannau yn llawer llai heriol pan fydd eich gwefan wedi'i dylunio'n impeccably ac yn gweithio yn ôl bwriad y defnyddiwr. 

Llogi dylunwyr a datblygwyr sydd â phrofiad o wneud gwefannau sy'n cael eu gyrru gan ganlyniadau os nad ydych chi'n hyderus i adeiladu'r wefan ar eich pen eich hun. Gallant awgrymu offer fel chatbots, app sgwrsio byw, neu pop-ups a all helpu i gynyddu gwerthiant. Yn ogystal, gwnewch yn siŵr bod y wefan yn rhydd o fygiau sylweddol a allai rwystro'ch darpar gwsmeriaid pan fyddant yn mynd trwy wneud trafodiad. 

4. Buddsoddi Mewn Marchnata Effeithiol. 

Ar y pwynt hwn, mae gennych eich gwefan e-fasnach ar waith, ond nid ydych yn gwneud arian o hyd. I ddechrau dod â rhywfaint o lif arian i mewn, bydd angen i chi ddechrau buddsoddi yn y sianelau marchnata cywir. Mae yna sawl opsiwn i chi ddewis ohonynt. Os ydych chi'n chwilio am ffurflenni ar unwaith, gallwch chi fynd gyda hysbysebion cyfryngau cymdeithasol, hysbysebion peiriannau chwilio, marchnata dylanwadwyr, i enwi ond ychydig. 

I'r rhan fwyaf o bobl, dylech ddechrau gyda'r tri dull hyn a gweld beth sy'n dod â thrawsnewidiadau i chi. Yna, pan fyddwch chi'n dechrau gwneud arian ac mewn sefyllfa i arbrofi, efallai yr hoffech chi edrych i mewn i strategaethau marchnata tymor hir fel optimeiddio peiriannau chwilio (SEO), marchnata cynnwys, hysbysebu, ac ati. 

5. Sefydlu Polisïau Clir yn Gynnar 

Mae cael polisïau clir yn hanfodol i sicrhau bod gweithrediadau beunyddiol eich gwefan e-fasnach yn diffodd heb rwystr. Mae'r polisïau hyn yn cynnwys polisi preifatrwydd eich gwefan, polisi dychwelyd, cydymffurfiad HIPAA os ydych chi'n gymwys, ac ati. 

Y peth gorau yw cysylltu â rhywun sy'n weithiwr proffesiynol yn y materion hyn. Er y dylai'r siawns y byddwch chi'n mynd i drafferthion fod yn fain, gwnewch nhw'n sero trwy gael polisïau clir, concrit wedi'u cynllunio i'ch amddiffyn chi a'ch busnes. 

Fel cyfeiriad, gallwch fynd trwy'r polisïau sy'n bresennol ar rai o'r cewri e-fasnach blaenllaw a chystadleuwyr blaenllaw eraill yn eich arbenigol. 

Am SwiftChat

SwiftChat gall eich helpu i adnabod ymwelwyr delfrydol yn gyflymach gyda sgwrs fyw a'u llywio tuag at brynu. Gall sgwrsio byw mewn e-fasnach fod 400% yn rhatach na chymorth ffôn, gall gynyddu trosiadau 3 i 5 gwaith, lleihau cyfraddau gadael cartiau, cynyddu boddhad cwsmeriaid, cynyddu teyrngarwch cwsmeriaid, a gwella cynhyrchiant eich staff cymorth.

SIgn Up Am SwiftChat

Un sylw

  1. 1

    Mae marchnata e-fasnach cyfryngau cymdeithasol yn offeryn pwerus iawn. Mae'n caniatáu ichi gyfathrebu â'ch diwydiant, cwsmeriaid, a marchnata mewn ffordd bersonol, gyhoeddus. Gallwch ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ennyn ymgysylltiad a rhyngweithio, hybu traffig i'ch gwefan, a datblygu sylfaen fwy o gwsmeriaid. Mae cynnal naws a phersonoliaeth gadarn eich cwmni trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn bwysig iawn oherwydd cysondeb yw'r hyn a fydd yn creu ymddiriedaeth yn eich cynulleidfa.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.