E-Fasnach a ManwerthuInfograffeg Marchnata

Rhestr Wirio Nodweddion E-Fasnach: Y Ultimate Must-Haves ar gyfer Eich Siop Ar-lein

Un o'r swyddi mwyaf poblogaidd rydyn ni wedi'u rhannu eleni fu ein cynhwysfawr rhestr wirio nodweddion gwefan. Mae'r ffeithlun hwn yn ddilyniant gwych gan asiantaeth wych arall sy'n cynhyrchu ffeithluniau anhygoel, MDG Advertising.

Pa elfennau gwefan e-fasnach sydd bwysicaf i ddefnyddwyr? Beth ddylai brandiau ganolbwyntio amser, egni a chyllideb ar wella? I ddarganfod, gwnaethom edrych ar lu o arolygon diweddar, adroddiadau ymchwil a phapurau academaidd. O'r dadansoddiad hwnnw, gwelsom fod pobl ar draws pob rhanbarth a fertigol yn gwerthfawrogi'r un ychydig o nodweddion gwefan craidd yn gyson wrth siopa ar-lein. Beth mae defnyddwyr ei eisiau o Wefannau E-Fasnach

Arweiniodd canlyniadau eu hymchwil a'u harolwg o weithwyr proffesiynol at 5 categori mawr sy'n cerdded elfennau pwysicaf y cwmni e-fasnach ar gyfer gyrru ymwybyddiaeth, awdurdod a thrawsnewidiadau. Rwyf wedi ychwanegu rhai ffefrynnau fy hun a fethwyd gan ganlyniadau'r arolwg.

Profiad Defnyddiwr

Dywed 47% o ddefnyddwyr mai defnyddioldeb ac ymatebolrwydd yw elfennau pwysicaf gwefan e-fasnach

 1. Cyflymu - rhaid i'r safle e-fasnach fod yn gyflym. Dywed 3 o bob 4 siopwr y byddan nhw'n gadael gwefan e-fasnach os yw'n araf i'w llwytho
 2. Sythweledol - rhaid bod yn hawdd dod o hyd i fordwyo, elfennau cart cyffredin, a nodweddion safle.
 3. Ymatebol - Mae 51% o'r holl Americanwyr yn prynu ar-lein trwy ffôn symudol, felly mae'n rhaid i'r siop weithio'n ddi-dor ar draws pob dyfais.
 4. Postio - bydd taliadau cludo costus ac amseroedd cludo hir yn effeithio ar werthiannau.
 5. diogelwch - sicrhau eich bod yn mynd allan i gyd ar dystysgrif EV SSL ac yn cyhoeddi ardystiadau archwilio diogelwch trydydd parti.
 6. Polisi dychwelyd - gadewch i ymwelwyr wybod eich polisi dychwelyd cyn iddynt brynu.
 7. Gwasanaeth cwsmer - cynnig sgwrs neu rif ffôn i ymateb i geisiadau gwerthu neu wasanaeth.

Gwybodaeth Cynhwysfawr am Gynnyrch

Yn aml nid yw ymwelwyr yn barod i brynu, maen nhw yno i ymchwilio. Pan fyddwch chi'n darparu'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw, byddan nhw'n fwy tebygol o wneud y pryniant pan fydd yn gynhwysfawr.

 1. Product Details - Dywed 77% o ddefnyddwyr fod y cynnwys yn dylanwadu ar eu penderfyniad prynu
 2. Cwestiwn ac Atebion - Os nad yw'r wybodaeth yno, mae 40% o siopwyr ar-lein yn chwilio am fodd i ofyn cwestiynau a chael atebion cyn prynu
 3. Cywirdeb - Mae 42% o ddefnyddwyr wedi dychwelyd pryniant ar-lein oherwydd gwybodaeth anghywir ac mae 86% o ddefnyddwyr yn dweud y byddent yn annhebygol o ail-brynu o'r safle lle gwnaethon nhw ei brynu.
 4. Mewn-stoc - Nid oes unrhyw beth mwy rhwystredig na chyrraedd yr holl ffordd i'r ddesg dalu cyn i chi ddarganfod bod cynnyrch allan o stoc. Diweddarwch eich gwefan a'ch canlyniadau chwilio gyda statws mewn stoc gan ddefnyddio pytiau cyfoethog.

Delweddau, Delweddau, Delweddau

Mae ymwelwyr yn aml yn chwilio am fanylion gweledol ar gynhyrchion gan nad ydyn nhw yno i'w harchwilio'n bersonol. Bydd cael dewis gwych o ddelweddau cydraniad uchel yn sbarduno pryniannau ychwanegol.

 1. Delweddau Lluosog - Dywed 26% o ddefnyddwyr eu bod wedi cefnu ar bryniant ar-lein oherwydd delweddau o ansawdd gwael neu rhy ychydig o ddelweddau.
 2. Penderfyniadau Uchel - mae cynnig y gallu i weld manylion cyfyngedig ar elfennau o lun yn hanfodol i lawer o siopwyr ar-lein.
 3. Zoom - Mae 71% o siopwyr yn defnyddio'r nodwedd chwyddo i mewn yn rheolaidd ar luniau cynnyrch
 4. Cyflymu - Gwnewch yn siŵr bod eich delweddau wedi'u cywasgu a'u llwytho o rwydwaith cyflwyno cynnwys i sicrhau eu bod yn cael eu llwytho'n gyflym. Efallai yr hoffech chi hyd yn oed lwytho delweddau nad oes ganddyn nhw ffocws (fel mewn carwsél).

Sgoriau a Adolygiadau

Bydd ymgorffori adolygiadau / graddfeydd diduedd yn eich gwefan yn darparu amrywiaeth o safbwyntiau ac yn meithrin ymddiriedaeth gydag ymwelwyr. Mewn gwirionedd, mae 73% o siopwyr eisiau gweld beth sydd gan brynwyr eraill i'w ddweud cyn gwneud penderfyniad

 1. Diduedd - Nid yw defnyddwyr yn ymddiried mewn graddfeydd perffaith, maent yn ymchwilio i raddfeydd gwael i weld a fydd barn eraill am gynnyrch yn effeithio ar eu penderfyniad prynu.
 2. Trydydd parti - Mae 50% o ddefnyddwyr eisiau gweld adolygiadau cynnyrch trydydd parti
 3. Amrywiaeth - Mae defnyddwyr eisiau teimlo'n gyffyrddus ynglŷn â phrynu, eisiau gallu dal cwmnïau'n atebol, ac eisiau gweld amrywiaeth o adolygiadau sy'n canolbwyntio ar ansawdd a diogelwch cynhyrchion.
 4. Pigion - ehangu ymarferoldeb eich sgôr a'ch adolygiadau gan ddefnyddio pytiau cyfoethog fel eu bod yn ymddangos mewn canlyniadau chwilio.

Chwilio Cynnyrch Ar y Safle

Mae chwilio ar y safle yn hanfodol i bob profiad e-fasnach. I rai defnyddwyr, dywed 71% o siopwyr eu bod yn defnyddio'r chwiliad yn rheolaidd, ac yn aml dyma'r peth cyntaf maen nhw'n mynd iddo ar safle.

 1. Auto-Wedi'i gwblhau - Cynnwys ymarferoldeb auto-gyflawn cynhwysfawr sy'n hidlo enwau, categorïau ac ati.
 2. Chwilio semantig - Defnyddiwch chwiliad semantig i sicrhau canlyniadau gwell
 3. Hidlau - Dywed 70% o siopwyr eu bod yn gwerthfawrogi'n fawr gallu hidlo cynhyrchion trwy chwiliad gwefan
 4. Trefnu - Mae'r gallu i ddidoli adolygiadau, gwerthiannau a phrisio i gyd yn ddefnyddiol i ddefnyddwyr ddod o hyd i'r cynhyrchion maen nhw eu heisiau.
 5. Briwsion bara - Cynhwyswch elfennau mordwyo, fel briwsion bara ar dudalennau canlyniad
 6. Canlyniadau Manwl - Cyflwyno delweddau a graddfeydd o fewn y canlyniadau chwilio
 7. Cymariaethau - Cynnig cyfle i ddadansoddi nodweddion cynnyrch a phrisio ochr yn ochr.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol