Tyfwch Eich Gwerthiant E-Fasnach Gyda'r Rhestr Hon o Syniadau Marchnata Creadigol

EFasnach Syniadau Marchnata Creadigol

Rydym wedi ysgrifennu o'r blaen am y nodweddion a'r swyddogaethau sy'n hanfodol i'ch gwefan e-fasnach adeiladu ymwybyddiaeth, mabwysiadu, a chynyddu gwerthiant gyda hyn rhestr wirio nodweddion e-fasnach. Mae yna hefyd rai camau hanfodol y dylech eu cymryd wrth lansio'ch strategaeth e-fasnach.

Rhestr Wirio Strategaeth Farchnata E-Fasnach

 1. Gwnewch gyntaf anhygoel argraff gyda gwefan hardd sydd wedi'i thargedu at eich prynwyr.
 2. Mae delweddau'n bwysig felly buddsoddwch mewn lluniau a fideos sy'n cynrychioli'ch cynhyrchion orau.
 3. Symleiddiwch eich gwefan llywio i ganolbwyntio sylw eich prynwr.
 4. Crefft yn gryf Cynnig Gwerth Unigryw (UVP) sy'n gwahaniaethu eich brand a'ch cynhyrchion oddi wrth eich cystadleuwyr.
 5. Datblygu llyfrgell cynnwys sy'n ateb y cwestiynau cyffredin (Cwestiynau Cyffredin) ac yn cynorthwyo'ch ymwelwyr i ymchwilio i'w penderfyniad prynu.
 6. Creu meddwl-chwythu Amdanom ni tudalen sy'n cyflwyno'ch cwmni fel arweinydd dibynadwy yn y cynhyrchion rydych chi'n eu gwerthu.
 7. Ymchwiliwch i'r chwiliad organig (SEO) strategaeth a geiriau allweddol wedi'u targedu rydych chi'n mynd i'w dilyn i yrru gwerthiant.
 8. Targed yr ymwelydd iawn gyda'r cynnyrch cywir
 9. Defnyddio Sgwrsio Byw i helpu darpar gwsmeriaid i wneud penderfyniadau cyflymach
 10. Darparu cynigion, gwerthiannau, gostyngiadau, a cwpons i ddenu ymwelwyr i danysgrifio a phrynu.
 11. Symleiddiwch eich trol siopa profiad i gael gwared ar gamau diangen.
 12. Datblygu llwyddiannus llongau a strategaeth dychwelyd sy'n cael ei chyfleu i'ch ymwelwyr a'ch cwsmeriaid.
 13. Gofynnwch am adolygiadau ac adborth ar eich siopau a'ch cynhyrchion ... a defnyddiwch nhw i wella profiad y cwsmer.
 14. Ailfeddwl eich cylchlythyr ymagwedd at adeiladu teithiau cwsmeriaid sy'n hynod bersonol ac wedi'u targedu.
 15. Dangoswch eich gwefan i ymwelwyr yn ddiogel ac yn ddibynadwy gyda thystysgrifau trydydd parti a thystebau cwsmeriaid.
 16. Defnyddiwch bŵer cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo eich hun ac i hyrwyddo cynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr sy'n eich cefnogi.
 17. Gweithredu a rhaglen Affiliate i'ch storfa wobrwyo ar lafar gwlad (MERCHED) gwerthiannau.
 18. Dyluniwch eich gwefan a'ch cyfathrebiadau ar gyfer defnyddwyr ffonau symudol gan fod y rhain yn dominyddu e-fasnach - yn enwedig busnes-i-ddefnyddiwr (B2B) safleoedd.
 19. Dewiswch solet e-fasnach platfform ar gyfer eich storfa sy'n ddiogel, yn raddadwy, ac y gellir ei integreiddio'n hawdd â llwyfannau eraill.
 20. Integreiddio dadansoddeg e-fasnach gadarn felly gallwch chi nodi problemau a gwneud y gorau o'ch gwefan ar gyfer gwell peiriannau chwilio, gwefannau cyfryngau cymdeithasol, a throsiadau ymwelwyr.

Unwaith y bydd yr egwyddorion sylfaenol hyn ar waith gennych, nawr mae'n bryd bod yn greadigol. Ateb cymdeithasol wedi llunio'r ffeithlun hwn gyda rhestr o syniadau creadigol anhygoel i'ch helpu chi i gynyddu eich gwerthiannau e-fasnach.

EFasnach Syniadau Marchnata Creadigol

 • Cynhyrchu Fideo ar Raddfa - Ffrydio byw, fideos esbonio wedi'u hanimeiddio, tystebau cwsmeriaid, cyfresi fideo, fideos sut i wneud, cynnwys blog wedi'i ail-bwrpasu, cyfweliadau fideo, fideos y tu ôl i'r llenni, adolygiadau o gynhyrchion fideo, e-byst fideo, astudiaethau achos fideo, a fideos cyn ac ar ôl.
 • Heriau Cymdeithasol a Firaol - Heriau fideo, fideos dawnsio, fideos cydamseru gwefusau, tiwtorialau fideo, hidlwyr fideo wedi'u brandio, fideos dynwared caneuon, ail-greadau deialog, fideos anifeiliaid, fideos babanod, arbrofion gwyddoniaeth, fideos gweddnewid, fideos rhewi-ffrâm, a fideos byw.
 • Strategaethau Cysylltiadau Cyhoeddus – Trowch gyfeiriadau brand yn ddolenni, ailadroddwch brif ddolenni eich cystadleuwyr, partneriaethau cyd-farchnata, ysgrifennwch ar gyfer gwefannau trydydd parti, ysgrifennwch ar bwnc sy'n dueddol o fodoli, cewch sylw mewn canllawiau defnyddwyr, noddwch achosion, noddwch ddigwyddiadau, noddwch elusennau, a chrewch rhaglen gysylltiedig.
 • Gweithredu Ymgyrchoedd Marchnata - rhannu organig MERCHED, creu ymgyrchoedd hashnod, creu cynnwys y gellir ei rannu, brolio am gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr (UGC), croesawu marchnata dylanwadwyr, dangos eich adolygiadau cwsmeriaid, creu rhaglen atgyfeirio, amserlen rhoddion, trefnu nwyddau am ddim, trefnu gemau, cystadlaethau a chwisiau.

Mae hyn yn gofyn am lawer o ymdrech, o gyrsiau, oherwydd mae'n rhaid i chi gyfathrebu â rhagolygon a chwsmeriaid lle maen nhw - boed hynny trwy e-bost, chwilio, cymdeithasol, neges destun, neu hyd yn oed ap symudol. Po fwyaf o lwyfannau a sianeli y gallwch eu defnyddio sy'n dal eich cynulleidfa darged, y pellaf fydd eich cyrhaeddiad!

Dyma'r ffeithlun llawn:

ffeithlun rhestr wirio marchnata e-fasnach

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.