7 Awgrymiadau E-Fasnach ar gyfer Creu Cynnwys sy'n Trosi

Cynnwys e-fasnach sy'n trosi

Trwy greu cynnwys y mae pobl yn ei ystyried yn ddiddorol ac yn berthnasol, gallwch wella gwelededd eich gwefan ar ganlyniadau chwilio Google. Bydd gwneud hynny yn eich helpu i sefydlu rhai addasiadau. Ond nid yw cael pobl i edrych ar eich pethau yn gwarantu eu bod yn gweithredu ac yn rhoi trosiad i chi. Dilynwch y saith awgrym e-fasnach hyn ar gyfer creu cynnwys sy'n trosi.

Adnabod Eich Cleient

I greu cynnwys sy'n trosi bydd angen i chi gael syniad eithaf da o sut beth yw eich cleient. Dechreuwch trwy gasglu rhywfaint o ddata demograffig ar bobl sy'n ymweld â'ch tudalen, tanysgrifio i'ch e-byst, a'ch dilyn ar gyfryngau cymdeithasol. Defnyddiwch ddadansoddeg i ddarganfod data ar eu hoedran, rhyw, addysg ac incwm.

Google Analytics yn gallu rhoi gwybodaeth i chi am yr hyn y mae ganddyn nhw ddiddordeb ynddo pan maen nhw'n mynd ar-lein. Gallwch hefyd ddefnyddio Twitter Analytics a Facebook Page Insights i ddarganfod sut le yw eich dilynwyr cyfryngau cymdeithasol. Gofynnwch am adborth cwsmeriaid am eich cynnyrch, beth yw eu hanghenion mwyaf arwyddocaol, a sut y gallwch eu helpu gyda'u problemau.

Ar ôl i chi gasglu digon o adborth a data demograffig gallwch greu persona prynwr. Mae persona prynwr yn fodel o'ch cleient delfrydol, sy'n disgrifio eu brwydrau, eu cymhellion a'u ffynonellau gwybodaeth. Danny Najera, marchnatwr cynnwys yn StateOfWriting.

Eich Galwad i Weithredu

Cyn i chi ysgrifennu hynny'n holl bwysig CTA, rhaid i chi benderfynu sut rydych chi'n diffinio trosiad. Beth yw eich nodau busnes? Ydych chi am i bobl fanteisio ar ostyngiad? Ymunwch â'ch rhestr e-bost? Rhowch gynnig ar gystadleuaeth?

Y cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei werthu fydd yn penderfynu ar eich CTA. Ar ôl i chi bennu'r nod hwn, rydych chi wedi gosod sylfaen ar gyfer eich strategaeth farchnata. Clifton Griffis, ysgrifennwr cynnwys o SymlGrad.

Eich Pwnc

Ar ôl i chi bennu'ch cynulleidfa darged a chreu persona prynwr, rydych chi'n barod i ddewis pwnc priodol ar gyfer eich cynnwys. Un ffordd dda o feddwl am bynciau solet yw cymryd rhan, neu lechu o leiaf, mewn cymunedau ar-lein sy'n trafod pynciau sy'n gysylltiedig â'ch cynnyrch.

Mae Facebook, LinkedIn, Google+, a Reddit i gyd yn lleoedd da i ddechrau edrych. Defnyddiwch y swyddogaeth chwilio i ddod o hyd i edafedd sy'n trafod y cynnyrch rydych chi'n ei werthu, a gweld am beth mae pobl yn siarad. Er mwyn sicrhau bod y pwnc yn boblogaidd, dim ond ymchwilio iddo Archwiliwr Allweddair Ahrefs neu offer tebyg.

Gwerth Busnes Eich Pynciau

Iawn felly mae'n debyg eich bod wedi llunio rhestr eithaf hir o syniadau pwnc posib, ond peidiwch â phoeni, rydyn ni ar fin ei gulhau. Mae'n bryd lleihau'r rhestr honno i'r pynciau mwyaf hyfyw ynghylch eu gwerth busnes. Eich CTA fydd eich goleuni arweiniol ar gyfer pennu potensial gwerth busnes pwnc.

Archebwch eich rhestr yn seiliedig ar faint maen nhw'n ei alinio â'ch CTA, ac yna cymerwch y syniadau gorau a thaflu'r gweddill. Peidiwch ag anghofio y dylai eich CTA a'ch cynnwys fod yn ramadegol gywir, eu prawfddarllen a'u caboli trwy ddefnyddio gwasanaethau fel Ysgrifeniadau DU.

Creu Cynnwys

O'r diwedd mae'n bryd creu rhywfaint o gynnwys. Dechreuwch trwy wneud rhywfaint o Googling, gweld pa fath o gynnwys sy'n codi ar gyfer y pwnc o'ch dewis, a gwerthuso pa fathau o gynnwys a weithiodd orau. Rhaglenni fel Archwiliwr Cynnwys yn gallu rhoi mewnwelediad gwych i chi o ba erthyglau yn eich pwnc sy'n cael eu rhannu'n aml, a pham roedden nhw'n boblogaidd.

Cofiwch fod pennawd bachog yn rhan enfawr o'r hyn sy'n dod â pheli llygaid i mewn i weld eich cynnwys, felly peidiwch â gwneud eich teitl yn ôl-ystyriaeth. Pluck at y tannau calon emosiynol i ysgrifennu cynnwys cymhellol.

Mae pobl yn gwneud penderfyniadau prynu yn seiliedig ar sut maen nhw'n teimlo, nid beth maen nhw'n ei feddwl. Essayroo ac Ysgrifennwch Fy mhapur mae'r ddau yn enghreifftiau da o ddefnyddio trosi cynnwys yn llwyddiannus.

Ble i Roi Eich Galwad I Weithredoedd

Mae mewnosod eich CTAs yn bwysig, ac ydy, mae lle rydych chi'n eu gosod yn bwysig iawn o ran eich addasiadau. Y rheswm y mae pobl yn clicio ar bethau fel eich dolenni a'ch CTAs yw eu bod yn eu cael yn berthnasol. Felly peidiwch â'u glynu yn unman yn unig, neu ceisiwch jamio cymaint i mewn ag y gallwch nad yw'n strategaeth effeithiol.

Darllenwch eich cynnwys ac ychwanegwch CTA lle bynnag y mae'n ymddangos yn berthnasol i'r cynnwys sy'n cael ei drafod. Rydych chi'n ceisio tywys pobl tuag at eich pethau, nid eu curo dros y pen ag ef. Gallwch ddefnyddio gwahanol fathau o CTAs. Mewnosodwch nhw yn eich testun, mewn popups allanfa-fwriad, a ffenestri naid sgrolio bar ochr.

Gwybod Eich Nodau a Mesur y Canlyniadau

Cael nod, a sicrhau eich bod chi'n gwybod sut rydych chi'n diffinio llwyddiant, a beth fydd eich metrig llwyddiant. Ni fyddwch yn gwybod pa mor llwyddiannus fu'ch strategaeth os na fyddwch yn mesur eich canlyniadau. Darganfyddwch pa mor aml y mae eich cynnwys yn cael ei rannu, faint o bobl a'i gwelodd, o ble mae'ch traffig yn dod, a pha mor dda rydych chi'n gwneud o'i gymharu â'ch cystadleuwyr.

Casgliad

Mae cael mwy o draffig i'ch gwefan e-fasnach trwy gynnwys rhagorol yn gam cyntaf mawr. Ond nid ydym yn mesur llwyddiant dim ond o ran nifer yr ymwelwyr; trawsnewidiadau yw'r nod go iawn. Mae angen i gynnwys da ddod â phobl i mewn a hefyd drawsnewidiadau. Dilynwch y saith awgrym ecommence hyn i wneud y mwyaf o'ch addasiadau!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.