Optimeiddio Peiriannau Chwilio: Hawdd neu Anodd?

SEO Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Mae yna dunnell o wybodaeth ar y we ar sut i optimeiddio gwefan. Yn anffodus, mae 99.9% o wefannau yn dal i fod heb unrhyw optimeiddio. Nid wyf yn dosbarthu fy hun fel arbenigwr SEO, er fy mod yn credu bod gen i dealltwriaeth drylwyr o'r elfennau yn ymwneud â 'chyflwyno'r carped coch' ar gyfer peiriannau chwilio.

Pan fydd fy ffrindiau'n gofyn am gyngor, rydw i'n rhoi'r pethau sylfaenol iddyn nhw:

 • Cofrestrwch eich gwefan gyda Consol Chwilio Google i sicrhau ei fod yn cael ei fynegeio ac nad oes ganddo broblemau. Bydd hyn yn tynnu sylw at welliannau y dylech eu gwneud - fel defnyddio mapiau gwefan a ffeiliau robotiaid.
 • Ymchwil allweddeiriau y mae chwilwyr yn eu defnyddio i chwilio am gynhyrchion a gwasanaethau rydych chi'n eu darparu. Un enghraifft yw ffrind sy'n rhedeg cwmni negeseuon testun ... ond heb y term marchnata symudol yng nghynnwys ei wefan. Nid yw hyn yn eithriad - mae'n eithaf cyffredin!
 • Deall ble i ddefnyddio geiriau allweddol ... o'r enw parth, URL or post slug, teitl tudalen, tag h1, is-benawdau, testun beiddgar, ac ati ynghyd â sicrhau bod geiriau allweddol yn cael eu defnyddio sawl gwaith yn y cynnwys.
 • Gan gydnabod y bydd cysylltiadau cryf sy'n llawn allweddeiriau yn ôl i'ch gwefan yn cynyddu safle eich gwefan yn ddramatig ar gyfer yr allweddeiriau hynny. Yn syml, gall strategaeth backlink wych fod yn cymryd rhan mewn sgyrsiau a sylwadau ar draws blogiau eraill y diwydiant.

Efallai mai'r elfen bwysicaf yw dim ond ysgrifennu cynnwys gwych a'i ysgrifennu'n dda. Ni allwch ennill raffl os na fyddwch yn prynu tocyn. Mae'r un peth yn wir am beiriannau chwilio - ni allwch raddio am ganlyniad peiriant chwilio os nad oes gennych unrhyw gynnwys sy'n berthnasol i'r chwiliad. Prynu mwy o docynnau ac mae'ch siawns o gael eich darganfod yn cynyddu'n ddramatig. Mae'r fathemateg honno'n eithaf syml.

Mae rhai diwydiannau ac allweddeiriau mor gystadleuol fel ei fod yn gofyn llawer o fuddsoddiad - mewn arbenigedd, amser, cynnwys a strategaethau backlinking. Os ydych chi eisiau tincer mwy manwl, byddwn yn argymell ymuno â Moz. O leiaf, darllenwch trwy Moz's Ffactorau Safle Peiriannau Chwilio i ddeall yn llawn yr effaith y gall elfennau tudalen syml ei chael ar eich safle peiriant chwilio. Mae yna fwy Erthyglau SEO yno hefyd!

4 Sylwadau

 1. 1

  Awgrymiadau solet. Rwy'n gweld SEO yn ddryslyd iawn ac mae'n fy ngwylltio oherwydd fy mod i'n gwybod pa mor bwysig ydyw. Rwy'n dysgu'n araf ac yn gwella arno. Ond yr un peth rydw i wedi'i ddarganfod yw er fy mod i'n gwybod bod fy SEO cyffredinol yn eithaf gwael mae'n debyg, mae rhoi cynnwys allan yn helpu cymaint.

  Ysgrifennwch yn aml a chan ddefnyddio'ch geiriau allweddol. Bydd yn cymryd amser ond mae'n wych ar gyfer google.

 2. 2

  Rwy'n credu eich bod wedi ymdrin â'r holl brif bynciau y mae angen eu hystyried yn SEO. Mae yna lawer o gwmnïau ac nid oes gan arbenigwyr SEO unrhyw syniad o hyd am y pwnc hwn. Rwy'n awgrymu defnyddio teclyn allweddair allanol google adwords wrth ddewis allweddair cywir.

 3. 3

  Mae hwn yn gymhleth, fodd bynnag, os yw'ch gwefan yn gyfreithlon a'ch bod bob amser yn meddwl am berthnasedd, mae'n gweithio mewn gwirionedd. Mae hefyd yn bwysig gweld (trwy'r stats neu offer meistr google) pa dermau y mae pobl yn chwilio amdanynt mewn gwirionedd. Rwy'n rhyfeddu at y termau air am air y mae rhai pobl yn eu rhoi yn eu chwiliadau.

  Mae gwylio chwiliadau i chwynnu a dileu pethau sy'n dod â phobl i'ch gwefan nad oes angen iddynt fod yno yn ffordd dda o gynyddu eich perthnasedd hefyd ...

  Mae rhoi eich barn ar flogiau fel hwn yn ffordd wych hefyd!

 4. 4

  OS gofynnwch hyn o'r blaen, byddaf yn falch o'i ateb ie ond nawr nid yw hynny oherwydd llawer o offer google sy'n hidlo pob dolen o'r wefan sydd i'w chael yn y peiriant chwilio a hefyd oherwydd diweddariad google. Mae SEO yn dod mor anodd y dyddiau hyn sy'n gwneud arbenigwyr SEO yn dod yn fwy dyfeisgar a dyrys, mae hynny hefyd yn effaith dda.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.