Eiriolaeth Hawdd: Offeryn Eiriolaeth Am Ddim ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Eiriolaeth Hawdd

Mae stori sydd byth wedi fy ngadael yn un sy'n ffrind Mark Schaefer a rannwyd flynyddoedd yn ôl wrth siarad mewn cynhadledd. Trafododd frand rhyngwladol a oedd â channoedd o filoedd o weithwyr. Roedd eu tîm cyfryngau cymdeithasol yn cynhyrchu llif diddiwedd o gynnwys cyfryngau cymdeithasol ... nad oedd bron neb yn ymateb iddo nac yn ei rannu. Gofynnodd Mark pa fath o argraff a wnaeth y cwmni hwnnw pan na wnaeth gweithwyr y brand ei hun ymgysylltu na rhannu'r cynnwys yr oedd y cwmni'n ei gynhyrchu?

Wrth gwrs, mae yna rai gweithwyr sy'n cadw eu bywydau personol ar wahân i'w proffiliau cymdeithasol. Fodd bynnag, mae yna gasgliad o weithwyr bob amser sy'n cael eu cydnabod yn eu diwydiant, y mae eich cwsmeriaid a'ch cyfoedion yn ymddiried ynddynt yn dda, ac sy'n gallu adleisio ac ymhelaethu ar gyrhaeddiad marchnata eich sefydliad. Pam nad ydych chi'n eu defnyddio?

Mae dylanwadwyr hefyd yn eich rhwydwaith partner a'ch sylfaen cleientiaid a all rannu eich marchnata cyfryngau cymdeithasol. Ydych chi'n manteisio ar y bobl hynny hefyd?

Eiriolaeth Hawdd: Llwyfan Am Ddim gan Agorapulse

Rydw i wedi bod yn ffan ers amser maith o'r cwmni ac offer o Agorapulse. Eu platfform mewnflwch cymdeithasol, yn fy marn i, yw'r gorau ar y farchnad. Dechreuodd y cwmni ei hun yn hunangyllidol, yn hynod ymatebol i nodweddion, mae'n gost-effeithiol, ac mae'n darparu rhyngwyneb hardd lle gall asiantaethau a chorfforaethau fonitro, mesur, cyhoeddi ac ymateb i bob sianel cyfryngau cymdeithasol o ryngwyneb defnyddiwr sengl. Mae Agorapulse hefyd wedi bod yn gleient i mi ... ac rydw i'n parhau i fod yn aelod cyswllt iddyn nhw.

Sylweddolodd Agorapulse fod cyfle gwych i gyfleoedd eiriolaeth gweithwyr a dylanwadwyr ledaenu eu neges eu hunain, felly fe wnaethant greu Eiriolaeth Hawdd, platfform eiriolaeth cyfryngau cymdeithasol am ddim.

Nodweddion Eiriolaeth Hawdd

  • Sefydlu Ymgyrch Gyflym - Rhedeg ymgyrch eirioli drefnus, lawn mewn llai na 10 munud. Rhowch yr e-byst ar eich rhestr ddosbarthu, copïwch URL yr hyn rydych chi am ei rannu ac ychwanegwch ddisgrifiad, a chliciwch ar anfon!
  • Gwneud Rhannu Cynnwys yn Hawdd - Bydd eich gweithwyr yn dod o hyd i bopeth y mae angen iddynt ei rannu mewn un lleoliad. Gellir lledaenu'ch neges i Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest neu drwy e-bost.
  • Gwybod Pa mor bell y cyrhaeddodd eich cynnwys - Gweld ar unwaith pa ymgyrchoedd sy'n gweithio a chael y nifer fwyaf o gliciau ac ymwelwyr. Gweld pwy ar eich rhestr ddosbarthu yw'r mwyaf ymgysylltiol ac sy'n cyflwyno'r nifer fwyaf o olygfeydd! Mae cael bwrdd arweinwyr gweladwy yn annog gweithwyr i sicrhau'r canlyniadau gorau posibl.

Nid dim ond offeryn rhad ac am ddim arall sy'n cael ei daflu allan ar y farchnad yw hwn, mae'r tîm yn Agorapulse yn defnyddio'r offeryn i rannu eu herthyglau a'u hyrwyddiadau â'u gweithwyr eu hunain a'u rhwydwaith dylanwadwyr ... gan gynnwys fi! Fel eiriolwr dros eu gwaith, gallaf eich sicrhau ei fod yn gwneud fy mywyd yn llawer haws gan fod yr holl negeseuon a chysylltiadau wedi'u hysgrifennu ymlaen llaw a'u fformatio. Gallaf wneud mân newidiadau i bersonoli'r neges - a'i rhannu o fewn eiliadau.

Lansio Eich Ymgyrch Eiriolaeth Gyntaf

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.