e-Ddarllen ar y Cynnydd

eReading

Rydym wedi ysgrifennu am ddefnyddio e-lyfrau ar gyfer marchnata yn y gorffennol, ond mae ystadegau newydd yn taflu goleuni ar dwf parhaus tabledi a thueddiadau e-Ddarllen.

Mae pobl sy'n berchen ar e-ddarllenwyr yn darllen mwy nag y gallent fel arall, fel yr adlewyrchir mewn gwerthiant e-lyfrau cynyddol. O ganlyniad, mae gwerthiant e-ddarllenwyr yn parhau i gynyddu. Yn ôl un astudiaeth a gynhaliwyd yn gynnar yn 2012, dywedodd 13% o’r rhai a holwyd y byddent yn debygol o brynu e-ddarllenydd yn ystod y chwe mis nesaf. O'r Infograffig, Cynnydd eReading

Cadwch mewn cof bod cost dyfeisiau newydd yn parhau i ostwng hefyd. Am lai na ffôn symudol, gall pobl brynu eReader. Yn cyd-fynd â'r cynnydd mewn eReading mae'r chwilio am e-Gyhoeddiadau. Gan fod y cynnwys yn cael ei ddifa mor gyflym ag y mae wedi'i greu, mae gennych gyfle gwych i sefyll allan o'r dorf trwy fod yn y canlyniadau chwilio hynny.

e darllen