DanAds: Technoleg Hysbysebu Hunan Wasanaeth i Gyhoeddwyr

Amser Darllen: 6 Cofnodion Mae hysbysebu rhaglennol (awtomeiddio prynu a gwerthu hysbysebu ar-lein) wedi bod yn staple i farchnatwyr modern ers blynyddoedd lawer ac mae'n hawdd gweld pam. Mae'r gallu i brynwyr cyfryngau ddefnyddio meddalwedd i brynu hysbysebu wedi chwyldroi'r gofod hysbysebu digidol, gan ddileu'r angen am brosesau llaw traddodiadol fel ceisiadau am gynigion, tendrau, dyfynbrisiau, ac, yn fwyaf nodedig, negodi dynol. Hysbysebu rhaglenadwy traddodiadol, neu hysbysebu rhaglennol gwasanaeth rheoledig fel y cyfeirir ato weithiau,

Tueddiadau Manwerthu a Phrynu Defnyddwyr ar gyfer 2021

Amser Darllen: 3 Cofnodion Os oedd un diwydiant a welsom a newidiodd yn ddramatig y llynedd, manwerthu ydoedd. Cafodd busnesau heb y weledigaeth na'r adnoddau i'w mabwysiadu'n ddigidol eu hunain yn adfeilion oherwydd cloeon a'r pandemig. Yn ôl adroddiadau, roedd cau siopau manwerthu ar frig 11,000 yn 2020 gyda dim ond 3,368 o allfeydd newydd yn agor. Siarad Busnes a Gwleidyddiaeth Nid yw hynny o reidrwydd wedi newid y galw am nwyddau wedi'u pecynnu i ddefnyddwyr (GRhG), serch hynny. Aeth defnyddwyr ar-lein lle cawsant y

Optimeiddio Cyfradd Trosi: Canllaw 9 Cam i Gyfraddau Trosi Cynyddol

Amser Darllen: 2 Cofnodion Fel marchnatwyr, rydym yn aml yn treulio amser yn cynhyrchu ymgyrchoedd newydd, ond nid ydym bob amser yn gwneud gwaith da yn edrych yn y drych yn ceisio gwneud y gorau o'n hymgyrchoedd a'n prosesau cyfredol ar-lein. Efallai mai rhywfaint o hyn yw ei fod yn llethol ... ble ydych chi'n dechrau? A oes methodoleg ar gyfer optimeiddio cyfraddau trosi (CRO)? Wel ie ... mae yna. Mae gan y tîm yn Convertion Rate Experts eu Methodoleg CRE eu hunain y maen nhw'n ei rhannu yn yr ffeithlun hwn maen nhw'n ei roi

Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo'ch Twnnel Gwerthu

Amser Darllen: 4 Cofnodion Pan fydd busnesau'n dadansoddi eu twmffat gwerthu, yr hyn maen nhw'n ceisio ei wneud yw deall pob cam yn nhaith eu prynwyr yn well i nodi pa strategaethau y gallant eu cyflawni dau beth: Maint - Os gall marchnata ddenu mwy o ragolygon yna mae'n gredadwy bod y cyfleoedd bydd tyfu eu busnes yn cynyddu o ystyried bod cyfraddau trosi yn aros yn gyson. Hynny yw, os ydw i'n denu 1,000 yn fwy o ragolygon gyda hysbyseb ac mae gen i drosiad o 5%

Tueddiadau Marchnata Fideo ar gyfer 2021

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae fideo yn un maes rydw i wir yn ceisio ei rampio i fyny eleni. Yn ddiweddar, fe wnes i bodlediad gydag Owen o The Video Marketing School ac fe wnaeth fy ysgogi i roi rhywfaint o ymdrech ychwanegol. Fe wnes i lanhau fy sianeli YouTube yn ddiweddar - i mi yn bersonol ac i mi Martech Zone (tanysgrifiwch os gwelwch yn dda!) ac rydw i'n mynd i barhau i weithio ar recordio rhai fideos da yn ogystal â gwneud mwy o fideo amser real. Fe wnes i adeiladu

Moosend: Holl Nodweddion Awtomeiddio Marchnata i Adeiladu, Profi, Tracio a Thyfu Eich Busnes

Amser Darllen: 3 Cofnodion Un agwedd gyffrous ar fy niwydiant yw'r arloesi parhaus a'r gost ddramatig mewn cost ar gyfer llwyfannau awtomeiddio marchnata soffistigedig iawn. Lle bu busnesau unwaith yn gwario cannoedd o filoedd o ddoleri (ac yn dal i wneud) ar gyfer llwyfannau gwych ... nawr mae'r costau wedi gostwng yn sylweddol tra bod y setiau nodwedd yn parhau i wella. Yn ddiweddar roeddem yn gweithio gyda chwmni cyflawni ffasiwn menter a oedd yn barod i arwyddo contract ar gyfer platfform a fyddai’n costio dros hanner miliwn o ddoleri iddynt

Argraffu: Argraffu Ar-Galw a Chyflawniad Brodwaith

Amser Darllen: 2 Cofnodion Un o gamymddwynion dropshipping yw eich bod yn dirwyn i ben golli elw wrth i chi dalu i ddarparwyr eraill argraffu a chyflawni'ch cynhyrchion. Nid yw hynny'n wir o gwbl. Y broblem yw bod y costau cychwynnol enfawr i adeiladu eich canolfannau storio a chyflawni eich hun i ddarparu ar gyfer twf. Gall dropshippers ennill mwy na 50% yn fwy o elw na'r rhai sy'n cadw eu stocrestr eu hunain. Yn ogystal, mae cwmnïau sy'n agor eu cyflawniad hyd at werthu

SEOReseller: Llwyfan SEO Label Gwyn, Adrodd, a Gwasanaethau i Asiantaethau

Amser Darllen: 3 Cofnodion Er bod llawer o asiantaethau marchnata digidol yn canolbwyntio'n llwyr ar frand, dylunio a phrofiad y cwsmer, weithiau maent yn brin o optimeiddio peiriannau chwilio (SEO). Nid yw hynny'n golygu na allant fod yn llwyddiannus i'w cleientiaid - maent yn aml. Ond mae'n golygu nad yw eu dychweliad yn aml yn cwrdd â'i botensial llawn i gaffael busnes newydd. Mae chwilio yn wahanol i bron unrhyw sianel arall oherwydd bod y defnyddiwr fel arfer yn dangos gwir fwriad i brynu. Hysbysebu a chymdeithasol arall