Wyneb Newydd E-Fasnach: Effaith Dysgu Peiriant yn y Diwydiant

E-Fasnach a Dysgu Peiriant

A wnaethoch chi erioed ragweld y gallai cyfrifiaduron adnabod a dysgu patrymau er mwyn gwneud eu penderfyniadau eu hunain? Os na fyddai eich ateb, rydych chi yn yr un cwch â digon o arbenigwyr yn y diwydiant e-fasnach; ni allai unrhyw un fod wedi rhagweld ei gyflwr presennol.

Fodd bynnag, mae dysgu trwy beiriant wedi chwarae rhan sylweddol yn esblygiad e-fasnach dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Gadewch i ni edrych ar ble mae e-fasnach ar hyn o bryd a sut darparwyr gwasanaeth dysgu peiriannau yn ei siapio yn y dyfodol agos.

Beth sy'n Newid yn y Diwydiant E-fasnach?

Efallai y bydd rhai yn credu bod e-fasnach yn ffenomen gymharol newydd sydd wedi trawsnewid y ffordd rydyn ni'n siopa yn sylfaenol, oherwydd datblygiadau technolegol yn y maes. Nid yw hynny'n hollol wir, fodd bynnag.

Er bod technoleg yn chwarae rhan fawr yn y ffordd yr ydym yn ymgysylltu â siopau heddiw, mae e-fasnach wedi bod o gwmpas am fwy na 40 mlynedd ac mae'n fwy nawr nag erioed.

Cyrhaeddodd gwerthiannau e-fasnach manwerthu ledled y byd 4.28 triliwn o ddoleri yn 2020, a disgwylir i refeniw e-fanwerthu gyrraedd 5.4 triliwn o ddoleri yn 2022.

Statista

Ond os yw technoleg wedi bod o gwmpas erioed, sut mae dysgu peiriannau yn newid y diwydiant nawr? Mae'n syml. Mae deallusrwydd artiffisial yn gwneud i ffwrdd â'r ddelwedd o systemau dadansoddi syml i ddangos pa mor bwerus a thrawsnewidiol y gall fod yn wirioneddol.

Mewn blynyddoedd cynharach, roedd deallusrwydd artiffisial a dysgu â pheiriant yn rhy annatblygedig ac yn syml wrth eu gweithredu i ddisgleirio go iawn o ran eu cymwysiadau posibl. Fodd bynnag, nid yw hynny'n wir bellach.

Gall brandiau ddefnyddio cysyniadau fel chwilio llais i hyrwyddo eu cynhyrchion o flaen cwsmeriaid wrth i dechnolegau fel dysgu peiriannau a chatbots ddod yn fwy cyffredin. Gall AI hefyd gynorthwyo gyda rhagweld rhestr eiddo a chefnogaeth ôl-bac.

Peiriannau Dysgu Peiriant ac Argymell

Mae sawl cymhwysiad mawr o'r dechnoleg hon mewn e-fasnach. Ar raddfa fyd-eang, peiriannau argymell yw un o'r tueddiadau poethaf. Gallwch werthuso gweithgaredd ar-lein cannoedd o filiynau o bobl yn drylwyr gan ddefnyddio algorithmau dysgu peiriannau a phrosesu llawer iawn o ddata yn rhwydd. Gallwch ei ddefnyddio i gynhyrchu argymhellion cynnyrch ar gyfer cwsmer penodol neu grŵp o gwsmeriaid (auto-segmentu) yn seiliedig ar eu diddordebau.

Sut mae'n gweithio?

Gallwch chi ddarganfod pa is-dudalennau y mae cleient yn eu defnyddio trwy werthuso data mawr a gafwyd ar draffig cyfredol y wefan. Fe allech chi ddweud beth oedd ar ôl a ble treuliodd y mwyafrif o'i amser. Ar ben hynny, darperir canlyniadau ar dudalen wedi'i phersonoli gydag eitemau a awgrymir yn seiliedig ar sawl ffynhonnell wybodaeth: proffil gweithgareddau blaenorol cwsmeriaid, diddordebau (ee hobïau), y tywydd, lleoliad a data cyfryngau cymdeithasol.

Dysgu Peiriant a Chatbots

Trwy ddadansoddi data strwythuredig, gall chatbots sy'n cael eu pweru gan ddysgu â pheiriant greu sgwrs fwy “ddynol” gyda defnyddwyr. Gellir rhaglennu Chatbots gyda gwybodaeth generig i ymateb i ymholiadau defnyddwyr gan ddefnyddio dysgu peiriant. Yn y bôn, po fwyaf o bobl y mae'r bot yn rhyngweithio â nhw, y gorau y bydd yn deall cynhyrchion / gwasanaethau safle e-fasnach. Trwy ofyn cwestiynau, gall chatbots roi cwponau wedi'u personoli, datgelu posibiliadau ailwerthu posib, a mynd i'r afael ag anghenion tymor hir y cwsmer. Mae'r gost o ddylunio, adeiladu, ac integreiddio chatbot wedi'i deilwra ar gyfer gwefan oddeutu $ 28,000. Gellir defnyddio benthyciad busnes bach yn hawdd i dalu am hyn. 

Canlyniadau Dysgu a Chwilio Peiriant

Gall defnyddwyr ddefnyddio dysgu peiriant i ddod o hyd i'r union beth y maent yn edrych amdano yn seiliedig ar eu hymholiad chwilio. Ar hyn o bryd mae cwsmeriaid yn chwilio am gynhyrchion ar safle e-fasnach gan ddefnyddio geiriau allweddol, felly mae'n rhaid i berchennog y wefan warantu bod yr allweddeiriau hynny wedi'u neilltuo i'r cynhyrchion y mae defnyddwyr yn chwilio amdanynt.

Gall dysgu trwy beiriant helpu trwy chwilio am gyfystyron o eiriau allweddol a ddefnyddir yn gyffredin, yn ogystal ag ymadroddion tebyg y mae pobl yn eu defnyddio ar gyfer yr un cwestiwn. Mae gallu'r dechnoleg hon i gyflawni hyn yn deillio o'i gallu i werthuso gwefan a'i dadansoddeg. O ganlyniad, gall gwefannau e-fasnach roi cynhyrchion â sgôr uchel ar frig y dudalen wrth flaenoriaethu cyfraddau clicio ac addasiadau blaenorol. 

Heddiw, mae cewri yn hoffi eBay wedi sylweddoli pwysigrwydd hyn. Gyda dros 800 miliwn o eitemau wedi'u harddangos, mae'r cwmni'n gallu rhagweld a chynnig y canlyniadau chwilio mwyaf perthnasol gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial a dadansoddeg. 

Targedu Dysgu Peiriant ac E-fasnach

Yn wahanol i siop gorfforol, lle gallwch chi siarad â chwsmeriaid i ddysgu beth maen nhw ei eisiau neu ei angen, mae siopau ar-lein yn cael eu peledu â llawer iawn o ddata cleientiaid.

O ganlyniad, cylchraniad cleientiaid yn hanfodol ar gyfer y diwydiant e-fasnach, gan ei fod yn caniatáu i fusnesau deilwra eu dulliau cyfathrebu i bob cwsmer unigol. Gall dysgu trwy beiriant eich helpu i ddeall dymuniadau eich cwsmeriaid a darparu profiad prynu mwy wedi'i deilwra iddynt.

Dysgu Peiriant a Phrofiad y Cwsmer

Gall cwmnïau e-fasnach ddefnyddio dysgu peiriant i ddarparu profiad mwy personol i'w cwsmeriaid. Nid yn unig y mae'n well gan gwsmeriaid heddiw ond hefyd mynnu cyfathrebu â'u hoff frandiau mewn modd personol. Gall manwerthwyr deilwra pob cysylltiad â'u cwsmeriaid gan ddefnyddio deallusrwydd artiffisial a dysgu â pheiriant, gan arwain at brofiad gwell i gwsmeriaid.

Ar ben hynny, gallant atal problemau gofal cwsmer rhag digwydd trwy ddefnyddio dysgu peiriant. Gyda dysgu peiriannau, heb os, byddai cyfraddau gadael cartiau yn gostwng a byddai'r gwerthiant yn cynyddu yn y pen draw. Gall bots cymorth i gwsmeriaid, yn wahanol i fodau dynol, ddarparu atebion diduedd ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos. 

Dysgu Peiriant a Canfod Twyll

Mae'n haws sylwi ar anghysonderau pan fydd gennych fwy o ddata. Felly, gallwch ddefnyddio dysgu peiriant i weld tueddiadau mewn data, deall beth sy'n 'normal' a beth sydd ddim, a derbyn rhybuddion pan aiff rhywbeth o'i le.

'Canfod twyll' yw'r cais mwyaf cyffredin ar gyfer hyn. Mae cwsmeriaid sy'n prynu llawer iawn o nwyddau gyda chardiau credyd wedi'u dwyn neu sy'n canslo eu harchebion ar ôl i'r eitemau gael eu danfon yn broblemau cyffredin i fanwerthwyr. Dyma lle mae dysgu peiriant yn dod i mewn.

Dysgu Peiriant a Phrisio Dynamig

Yn achos prisio deinamig, gall dysgu peiriannau mewn e-fasnach fod yn hynod fuddiol a gall eich helpu i wella eich DPA. Gallu'r algorithmau i ddysgu patrymau newydd o ddata yw ffynhonnell y defnyddioldeb hwn. O ganlyniad, mae'r algorithmau hynny'n dysgu ac yn canfod ceisiadau a thueddiadau newydd yn gyson. Yn lle dibynnu ar ostyngiadau prisiau syml, gallai busnesau e-fasnach elwa o fodelau rhagfynegol a all eu helpu i ddarganfod y pris delfrydol ar gyfer pob cynnyrch. Gallwch ddewis y cynnig gorau, y prisio gorau, a dangos gostyngiadau amser real, wrth ystyried y strategaeth orau i gynyddu gwerthiant ac optimeiddio rhestr eiddo.

I grynhoi

Mae'r ffyrdd y mae dysgu peiriannau yn llunio'r diwydiant e-fasnach yn ddi-ri. Mae cymwysiadau'r dechnoleg hon yn cael effaith uniongyrchol ar wasanaeth cwsmeriaid a thwf busnes yn y diwydiant e-fasnach. Byddai'ch cwmni'n gwella gwasanaeth cwsmeriaid, cymorth i gwsmeriaid, effeithlonrwydd a chynhyrchu, yn ogystal â gwneud penderfyniadau AD gwell. Bydd algorithmau dysgu peiriannau ar gyfer e-fasnach yn parhau i fod o wasanaeth sylweddol i'r busnes e-fasnach wrth iddynt esblygu.

Gweld Rhestr Vendorland o Gwmnïau Dysgu Peiriant

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.