WordPress: Disgrifiad Meta Dynamig ar bob Post

SEO Optimeiddio Peiriannau Chwilio

Mae eich pennawd WordPress diofyn yn diffinio un disgrifiad o unrhyw dudalen ar eich gwefan, waeth beth yw'r dudalen y glaniodd rhywun arni o beiriant chwilio. Efallai na fydd y disgrifiad yn y peiriant chwilio yn disgrifio'r post sydd yn y blog mewn gwirionedd yn arwain at lai o bobl yn clicio ar eich dolen.

Wnes i erioed feddwl am hyn tan y penwythnos hwn pan dderbyniais yr adolygiad canlynol o fy safle gan BlogStorm:

Neis, un hawdd i gysylltu abwyd! Ceisiwch ychwanegu rhai botymau llyfrnodi cymdeithasol ar waelod eich postiadau a rhai disgrifiadau meta unigryw ar bob tudalen.

Mae'n anodd monetizing blog fel hwn, os ydych chi'n rhoi cynnig ar bopeth John Chow wedi ceisio yna byddwch chi ar y trywydd iawn.

Gyda rhywfaint o ddychymyg a llawer o faeddu dolenni byddwch yn gallu cael digon o ddolenni i raddio am rai termau da iawn (efallai eich bod eisoes yn gwneud hynny). Ar ôl i chi raddio am y telerau hyn gallwch lynu cysylltiadau cyswllt ac Adsense ar y tudalennau a medi'r elw.

Mae adolygu'ch gwefan yn beth gwych oherwydd bydd yn aml yn nodi rhyw broblem gyda'ch gwefan nad ydych chi'n talu sylw iddi. Yn yr achos hwn, dyma fy nisgrifiad meta tag ar gyfer pob un o'm swyddi. Mae peiriannau chwilio yn defnyddio disgrifiadau meta i gymhwyso disgrifiad byr o'r dudalen a restrir yn y canlyniadau. Gan y bydd pobl yn gweld gwahanol dudalennau wrth chwilio amdanoch chi, beth am gymhwyso disgrifiadau meta gwahanol ar gyfer pob un o'ch tudalennau?

Fe wnes i addasu fy mhennawd eisoes i gynnwys geiriau allweddol deinamig ar gyfer fy tag meta allweddair ac mae wedi helpu i wella safleoedd rhai o'm swyddi. Efallai na fydd cymhwyso disgrifiadau gwahanol yn cynyddu fy safle chwilio, ond fel y noda BlogStorm - gallai arwain at fwy o ryngweithio â fy nhudalennau o ganlyniadau chwilio Folks.

Disgrifiad o'r Datrysiad

Os yw'r dudalen yn fy safle yn dudalen sengl, fel pan fyddwch chi'n clicio ar bost sengl, rydych chi eisiau dyfyniad o'r dudalen. Rwyf am i'r dyfyniad fod yn 20 i 25 gair cyntaf y post ond mae angen i mi hidlo ein unrhyw HTML o gwbl. Yn ffodus, WordPress mae ganddo swyddogaeth a fydd yn darparu'r hyn sydd ei angen arnaf, yr_excerpt_rss. Er na chafodd ei olygu at y defnydd hwn, mae'n ffordd ddyfeisgar i gymhwyso'r terfyn geiriau a dileu pob elfen HTML!

Efallai y byddaf hyd yn oed yn cymryd hyn gam ymhellach a defnyddio'r Detholiad Dewisol o fewn WordPress i boblogi'r disgrifiad meta, ond ar hyn o bryd mae hwn yn llwybr byr taclus braf! (Os ydych chi'n defnyddio'r dull hwn AC yn nodi Detholiad Dewisol, bydd yn defnyddio'r darn hwnnw ar gyfer y Disgrifiad Meta).

Y Cod Pennawd

Mae'r swyddogaeth hon yn gofyn eich bod chi'n ei galw o fewn The Loop, felly mae rhywfaint o gymhlethdod iddo:

"/>

NODYN: Gwnewch yn siŵr eich bod yn disodli “Fy nisgrifiad diofyn” gyda beth bynnag sydd gennych ar hyn o bryd neu yr hoffech chi fel disgrifiad meta eich blog.

Yr hyn y mae'r cod hwn yn ei wneud yw darparu'r disgrifiad meta diofyn ar gyfer eich blog yn unrhyw le ond ar dudalen Post Sengl, ac os felly mae'n cymryd yr 20 gair cyntaf ac yn dileu'r holl HTML ohono. Rydw i'n mynd i barhau i fireinio'r cod (cael gwared ar fwydydd llinell) ac ymgorffori 'os yw datganiad' os oes Detholiad Dewisol. Arhoswch diwnio!

9 Sylwadau

 1. 1
 2. 2

  Neis un Doug, edrychaf ymlaen at weld y cynnydd hwn. Mae mwynglawdd yn dipyn o waith botch ar hyn o bryd (dwi'n meddwl), felly dwi'n fath o falch o weld rhywun arall yn gwneud y gwaith caled!

 3. 3

  Un nodyn - fe wnes i ddiweddaru'r post ers i mi feddwl bod yn rhaid i chi wneud rhywfaint o resymeg pe bai rhywun yn defnyddio'r "Detholiad Dewisol" ar y post. Fodd bynnag, nid oes raid i chi - bydd y Detholiad Dewisol yn cael ei arddangos yn awtomatig os yw'n cael ei ddefnyddio ... nodwedd braf arall o'r swyddogaethau_excerpt a the_excerpt_rss.

  • 4
   • 5

    Byddai gwneud dros $ 10k y mis ar fy mlog yn eithaf braf! Fodd bynnag, mae John ('ffrind rhithwir' a pherson y mae gen i barch anhygoel tuag ato) yn buddsoddi llawer mewn talu am sylw. Yn ddiweddar mae wedi mynd i drafferthion gan Google a Technorati - gallai'r rhain ei brifo cryn dipyn gyda'i refeniw yn y dyfodol.

    Ond rwy'n gwerthfawrogi bod gan ddynion fel ef y cahonies i wthio'r terfyn - mae John yn gadael i fechgyn fel fi wybod ble mae'r llinell!

    🙂

 4. 6
 5. 7

  Beth am gynnwys enwau'r categori ac enw'r blog ar gyfer pob post…. a yw hyn yn gwella ar y ffactorau SEO? Rwy'n credu hynny!


  cat_name . ','; };the_excerpt_rss(20,2); endwhile; else: ?> - " />

 6. 8

  FYI:
  Os ydych chi'n rhedeg YAPB fel eich datrysiad delwedd, bydd y cod hwn yn tynnu'ch delwedd arweiniol i'r meta a'i arddangos uwchben y corff wrth edrych ar y pen blaen.

 7. 9

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.