The Dumbest Smart People ar Facebook

dumber

Roedd hwn yn un o'r rants hynny lle roeddwn i wir eisiau cymryd sgrinluniau a rhannu enwau ... ond rydw i'n mynd i geisio rhoi budd yr amheuaeth i'r bobl hyn. Gobeithio nad nhw yw'r idiotiaid narcissistaidd y daethant i ffwrdd â nhw ac roeddent yn cael diwrnod gwael yn unig. Y gwir yw fy mod i'n tyfu'n flinedig o'r cyfryngau cymdeithasol ac rwy'n treulio llai o amser yn cymryd rhan mewn dadl yno. Pam? Mae rhannu syniadau, safbwyntiau a thrafodaeth barchus yn diflannu.

Mae rhai o'r bobl hyn ar Facebook mor rhyfeddol o wych, pan fyddant yn rhannu diweddariad ar Facebook, nid oes angen anghytuno, ehangu'r drafodaeth, na darparu persbectif gwahanol. Mae'r bobl hyn mor graff fel eu bod wedi cael sioc llwyr pan gyfeiriodd rhywun… at y Ysgrifennwch Sylw gofod ... mewn gwirionedd yn ysgrifennu eu sylw eu hunain.

ysgrifennu-a-sylw

Dylent allu addasu Facebook a llenwi hynny'n brydlon â rhywbeth llawer mwy rhesymegol.

Cytuno gyda mi neu adael ...

Yn gynharach eleni, roedd gen i ffrind a anfonodd gyfres o negeseuon preifat ataf yn llythrennol i roi’r gorau i wneud sylwadau ar ddiweddariad a wnaeth - swydd eithaf dadleuol a ddiffiniodd ei safiad ar bwnc mewn cyfuniad â rhag-sarhad ar unrhyw un a allai anghytuno. Roeddwn yn anghytuno ... a rhoddais wybod iddo. Dywedodd wrthyf mewn gwirionedd am roi'r gorau i wneud sylwadau ei diweddaru. Tan hynny, nid oeddwn wedi sylweddoli mai'r sgwrs a rannwyd ar dudalen gyhoeddus ar safle cyhoeddus oedd ei eiddo ynghyd â'r holl sylwadau a ddilynodd. Dim ond ar ôl sylw rhannol y gwnes i rwymedigaeth.

Digon yw dweud nad yw ei ddiweddariadau yn ymddangos mwyach my Ffrwd Facebook. Rwy'n hoffi hongian gyda gwerin dumber fel fi nad ydyn nhw'n credu bod popeth wedi'i gyfrifo.

Byddech chi'n meddwl na fyddai angen i bobl sy'n smart hyn gymryd rhan mewn platfform cymdeithasol fel Facebook. Dim ond dau reswm y gallaf feddwl pam y byddent yn parhau. Efallai eu bod yn ei ystyried yn lle y gallant addysgu'r gweddill ohonom yn werin fud. Neu efallai mai dim ond lle sydd ei angen arnyn nhw i gael eu ego yn gyson.

Dwi ddim yn siŵr. Wnes i erioed edrych ar gyfryngau cymdeithasol y ffordd honno. Rwy'n aml yn nodi safiad ar bwnc i wrando ar safbwyntiau eraill. Bryd arall, byddaf yn aml yn gweithredu fel contrarian ac yn darparu persbectif amgen. Rwy'n aml yn dysgu o'r ddau fath o ymrwymiadau. Rwy'n dyfalu nad ydw i mor graff â'r bobl hynny sydd eisoes yn gwybod y cyfan.

Heno, cefais ddau awduron cyfryngau cymdeithasol ar ddiweddariadau ar wahân cywirwch fi. Dywedodd un wrthyf eu bod yn syml wedi blino gormod i amddiffyn eu safbwynt ar bwnc. Mewn geiriau eraill, “Yawn… ewch i ffwrdd y person bach fud.”. Dywedodd yr un arall wrthyf, er bod fy sylw wedi gwneud pwynt dilys, ei fod oddi ar y pwnc gwreiddiol. Waw ... diolch byth iddo rannu'r mewnwelediad hwnnw gyda mi. Mae'n mynd i fy ngwneud i'n berson cymdeithasol mor well yn y tymor hir. Byddaf yn sicr o geisio dal ati bob amser ei pwnc waeth ble mae'r sgwrs yn mynd.

Dyma fy marn i yn unig, ond os ydych chi mor graff fel na all pobl gael sgwrs gyda chi ar-lein, pam ydych chi mor fud i rannu'r pethau hyn mewn fforwm cyhoeddus gyda ni werin is na'r cyfartaledd? Fe wnaethoch chi gyfrifo'r cyfan felly beth ydych chi ei angen arnom ni? Efallai mai chi yw'r bobl smart fudaf i mi eu cyfarfod erioed.

Dyma fy nghyngor:

Glynwch ef

3 Sylwadau

  1. 1

    Rwy'n credu bod cyfryngau cymdeithasol ** yn gweithio'n well ** wrth geisio dilyn arferion gorau ar gyfer trafodaeth sifil, fel ymatal rhag galw enwau ac aros ar bwnc.

    Ond mae hynny'n cael ei ddweud, os ewch chi i sgwrs sy'n edrych i gael eich dilysu yn hytrach na bod yn agored i wahanol safbwyntiau, nid ydych chi'n debygol o elwa llawer na helpu unrhyw un arall.

  2. 2
  3. 3

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.