Gofyn Fideo: Adeiladu Twmffatiau Fideo Ymgysylltu, Rhyngweithiol, Personol, Asynchronous

Yr wythnos diwethaf roeddwn yn llenwi arolwg dylanwadwyr ar gyfer cynnyrch yr oeddwn yn meddwl ei fod yn werth ei hyrwyddo a gwnaed yr arolwg y gofynnwyd amdano trwy fideo. Roedd yn hynod ddeniadol… Ar ochr chwith fy sgrin, gofynnwyd cwestiynau i mi gan gynrychiolydd cwmni…ar yr ochr dde, cliciais ac ymatebodd gyda fy ateb. Roedd fy ymatebion wedi'u hamseru ac roedd gennyf y gallu i ail-gofnodi ymatebion os nad oeddwn yn gyfforddus ag ef

Ble i Archebu Pecynnu Cynaliadwy Eco-Gyfeillgar ar gyfer Eich Cynhyrchion E-Fasnach

Anaml mae wythnos yn mynd heibio nad ydw i'n cael rhyw fath o ddanfoniad i'm cartref. Mae gen i fywyd prysur iawn felly mae'n rhy anodd mynd i'r afael â'r hwylustod o gael nwyddau neu nwyddau i'w dosbarthu gan Amazon Key y tu mewn i'm garej. Wedi dweud hynny, rwy'n eithaf ymwybodol o'r ffaith bod llawer o wastraff yn gysylltiedig â fy arferion. Un nodyn diddorol yw tra bod fy min ailgylchu yn cael ei ddewis

Vendasta: Graddfa Eich Asiantaeth Marchnata Digidol Gyda'r Llwyfan Label Gwyn Hwn o'r Dechrau i'r Diwedd

P'un a ydych chi'n asiantaeth gychwyn neu'n asiantaeth ddigidol aeddfed, gall graddio'ch asiantaeth fod yn dipyn o her. Dim ond ychydig o ffyrdd sydd mewn gwirionedd i raddio asiantaeth ddigidol: Caffael Cwsmeriaid Newydd - Mae'n rhaid i chi fuddsoddi mewn gwerthu a marchnata i gyrraedd rhagolygon newydd, yn ogystal â llogi'r dalent angenrheidiol i gyflawni'r ymrwymiadau hynny. Cynnig Cynhyrchion a Gwasanaethau Newydd - Mae angen i chi ehangu'ch cynigion i ddenu cwsmeriaid newydd neu gynyddu

7 Strategaethau Mae Marchnatwyr Cysylltiedig Llwyddiannus yn eu Defnyddio I Gyrru Refeniw I'r Brandiau y Maen nhw'n eu Hyrwyddo

Mae marchnata cysylltiedig yn fethodoleg lle gall pobl neu gwmnïau ennill comisiwn am farchnata brand, cynnyrch neu wasanaeth cwmni arall. Oeddech chi'n gwybod bod marchnata cysylltiedig yn arwain masnach gymdeithasol a'i fod yn yr un gynghrair â marchnata e-bost ar gyfer cynhyrchu refeniw ar-lein? Fe'i defnyddir gan bron bob cwmni ac, felly, mae'n ffordd wych i ddylanwadwyr a chyhoeddwyr ei integreiddio i'w gweithgareddau. Ystadegau Allweddol Marchnata Cysylltiedig Cyfrifon marchnata cysylltiedig am dros

Pwyntiau Terfyn API UPS a Chod Prawf PHP Sampl

Rydym yn gweithio gyda chleient WooCommerce ar hyn o bryd y mae ei gyfeiriad cludo UPS wedi rhoi'r gorau i weithio a chyfrifiadau costau cludo. Y mater cyntaf a nodwyd gennym oedd yr ategyn llongau UPS oedd ganddynt yn hen ffasiwn ac roedd gan y parth craidd ar gyfer y cwmni a'i datblygodd malware ... nid yw hynny byth yn arwydd da. Felly, fe brynon ni'r ategyn WooCommerce UPS gan ei fod yn cael ei gefnogi'n dda gan ddatblygwyr Woocommerce. Gyda'r wefan ddim yn dilysu cyfeiriadau nac yn integreiddio llongau, mae ein