WP All Import: Sut i Swmp Mewnforio Categori Tacsonomeg I mewn i WordPress o CSV

Mae fy nghwmni'n gweithio ar integreiddiadau a gweithrediadau WordPress mawr iawn, gan orfod mudo tunnell o ddata o hen achosion neu system rheoli cynnwys arall (CMS) yn gyfan gwbl. Yn aml, mae hyn yn cynnwys mewnforio cynhyrchion ar gyfer WooCommerce, ychwanegu lleoliadau i mewn i fath post arferol, neu adeiladu tacsonomeg gyda mewnbynnau hysbys. Os oeddech chi eisiau, er enghraifft, ychwanegu categorïau yn ôl gwlad, gwladwriaeth, neu dalaith ... fe allech chi fod yn gweithio yn WordPress am oriau yn cofnodi'r data. Diolch byth, mae yna

SocialBee: Llwyfan Cyfryngau Cymdeithasol Busnesau Bach Gyda Gwasanaethau Concierge

Dros y blynyddoedd, rwyf wedi gweithredu ac integreiddio dwsinau o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer cleientiaid. Mae gen i berthnasoedd gwych gyda llawer o hyd ac rydych chi'n parhau i'm gweld yn hyrwyddo llwyfannau newydd a phresennol. Gallai hynny ddrysu darllenwyr ... tybed pam nad ydw i'n argymell ac yn gwthio un platfform i bawb yn unig. Nid wyf am fod pob anghenion pob cwmni yn wahanol i'w gilydd. Mae llu o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol a all helpu busnesau… ond eich

Zyro: Adeiladu Eich Safle Neu'ch Siop Ar-lein yn Hawdd Gyda'r Llwyfan Fforddiadwy hwn

Mae argaeledd llwyfannau marchnata fforddiadwy yn parhau i greu argraff, ac nid yw systemau rheoli cynnwys (CMS) yn ddim gwahanol. Rydw i wedi gweithio mewn nifer o lwyfannau perchnogol, ffynhonnell agored, a thalu CMS dros y blynyddoedd ... rhai yn anhygoel a rhai yn eithaf anodd. Hyd nes i mi ddysgu beth yw nodau, adnoddau a phrosesau cleient, nid wyf yn gwneud argymhelliad ar ba blatfform i'w ddefnyddio. Os ydych chi'n fusnes bach na all fforddio gollwng degau o filoedd o ddoleri ymlaen

Circleboom Cyhoeddi: Dylunio, Cynllunio, Amserlen, ac Awtomeiddio Eich Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Os ydych chi'n frand, mae'r gallu i ganoli'ch marchnata cyfryngau cymdeithasol mewn un platfform rheoli cyfryngau cymdeithasol greddfol yn hanfodol i arbed amser a defnyddio'ch strategaeth. Ymhlith y nodweddion a'r buddion mae: Rheoli aml-gyfrif - mae rheolwr aml-gyfrif Circleboom yn ei gwneud hi'n hawdd rheoli cyfrifon Twitter, Facebook, LinkedIn, Google My Business, Instagram, a Pinterest o un platfform Optimeiddio'ch swyddi - Mae cydberthynas uniongyrchol rhwng ymgysylltu â chyfryngau cymdeithasol ar ôl gyda'r dyluniad cynnwys greddfol, a

Salesforce Dreamforce | Cynhadledd Rithwir Rhagfyr 9, 2021

Mae Salesforce Dreamforce yn ôl a bydd yn gweithredu cynhadledd undydd o Ddinas Efrog Newydd. Bydd y digwyddiad rhithwir gyda Salesforce, Salesforce Partners, a chleientiaid Salesforce yn cynnwys: Sioeau ysbrydoledig gan wneuthurwyr newid heddiw Sbotolau cynnyrch Trailblazer sut-i gan siaradwyr Luminary Trailhead Rhwydweithio gyda Trailblazers o bob cwr o'r byd Act gerddorol annisgwyl. Gan ei fod yn ddigwyddiad rhithwir, gall unrhyw un gofrestru ac ymuno o unrhyw le sydd â chysylltiad. Bydd siaradwyr newydd, uchafbwyntiau unigryw, a rhywfaint o syndod