Sut y Optimeiddiais Fy Delweddau dan Sylw ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol a Chynnydd mewn Traffig Cymdeithasol 30.9%

Amser Darllen: 3 Cofnodion Ddiwedd mis Tachwedd diwethaf, penderfynais brofi optimeiddio fy nelweddau dan sylw ar gyfer cyfryngau cymdeithasol i weld a fyddai ganddo unrhyw fudd. Os ydych chi wedi bod yn ddarllenydd neu'n danysgrifiwr ers cryn amser, rydych chi'n gwybod fy mod i'n defnyddio fy safle yn gyson ar gyfer fy arbrofion fy hun. Mae dylunio delwedd fwy cymhellol sy'n cael ei rhannu ar gyfryngau cymdeithasol yn ychwanegu 5 neu 10 munud at fy mharatoi o'r erthygl felly nid yw'n fuddsoddiad enfawr o amser ... ond

Sut Mae Symbiosis Marchnata Traddodiadol a Digidol yn Newid Sut Rydyn ni'n Prynu Pethau

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae gan y diwydiant marchnata gysylltiad dwfn ag ymddygiadau dynol, arferion a rhyngweithiadau sy'n awgrymu yn dilyn y trawsnewidiad digidol yr ydym wedi'i gael dros y pum mlynedd ar hugain diwethaf. Er mwyn ein cynnwys ni, mae sefydliadau wedi ymateb i'r newid hwn trwy wneud strategaethau cyfathrebu cyfryngau digidol a chymdeithasol yn rhan hanfodol o'u cynlluniau marchnata busnes, ac eto nid yw'n ymddangos bod y sianeli traddodiadol wedi'u gadael. Cyfryngau marchnata traddodiadol fel hysbysfyrddau, papurau newydd, cylchgronau, teledu, radio, neu daflenni ochr yn ochr â marchnata digidol a chymdeithasol

Sut Mae Marchnata Digidol yn Bwydo'ch Twnnel Gwerthu

Amser Darllen: 4 Cofnodion Pan fydd busnesau'n dadansoddi eu twmffat gwerthu, yr hyn maen nhw'n ceisio ei wneud yw deall pob cam yn nhaith eu prynwyr yn well i nodi pa strategaethau y gallant eu cyflawni dau beth: Maint - Os gall marchnata ddenu mwy o ragolygon yna mae'n gredadwy bod y cyfleoedd bydd tyfu eu busnes yn cynyddu o ystyried bod cyfraddau trosi yn aros yn gyson. Hynny yw, os ydw i'n denu 1,000 yn fwy o ragolygon gyda hysbyseb ac mae gen i drosiad o 5%

Sut i Olrhain Gwallau 404 Tudalen Heb eu Darganfod yn Google Analytics

Amser Darllen: 3 Cofnodion Mae gennym gleient ar hyn o bryd y cymerodd ei safle gryn dipyn yn ddiweddar. Wrth i ni barhau i'w helpu i drwsio gwallau sydd wedi'u dogfennu yn Google Search Console, un o'r materion amlwg yw gwallau 404 Tudalen Heb eu Darganfod. Wrth i gwmnïau fudo gwefannau, lawer gwaith maen nhw'n rhoi strwythurau URL newydd yn eu lle ac nid yw hen dudalennau a arferai fodoli yn bodoli mwyach. Mae hon yn broblem enfawr o ran optimeiddio peiriannau chwilio. Eich awdurdod

Sut i Ysgrifennu a Phrofi Hidlau Regex ar gyfer Google Analytics (Gydag Enghreifftiau)

Amser Darllen: 3 Cofnodion Fel gyda llawer o fy erthyglau yma, rwy'n gwneud rhywfaint o ymchwil i gleient ac yna'n ysgrifennu amdano yma. I fod yn onest, mae yna ddau reswm pam ... yn gyntaf yw bod gen i gof ofnadwy ac yn aml yn ymchwilio i'm gwefan fy hun am wybodaeth. Ail yw helpu eraill a allai hefyd fod yn chwilio am wybodaeth. Beth yw Mynegiant Rheolaidd (Regex)? Mae Regex yn ddull datblygu i chwilio a nodi patrwm

TrueReview: Casglu Adolygiadau yn Hawdd A Thyfu Enw Da ac Gwelededd Eich Busnes

Amser Darllen: 3 Cofnodion Bore 'ma, roeddwn i'n cwrdd â chleient sydd â sawl lleoliad ar gyfer eu busnes. Er bod eu gwelededd organig yn erchyll ar gyfer eu gwefan, roedd eu lleoliad yn adran pecyn Google Map yn wych. Mae'n naws nad yw llawer o fusnesau yn ei ddeall yn llawn. Mae tair prif ran i dudalennau canlyniadau peiriannau chwilio rhanbarthol: Chwilio â Thâl - wedi'i ddynodi gan destun bach sy'n nodi Ad, mae'r hysbysebion fel arfer yn amlwg ar frig y dudalen. Y smotiau hyn

Tueddiadau Marchnata Fideo ar gyfer 2021

Amser Darllen: 2 Cofnodion Mae fideo yn un maes rydw i wir yn ceisio ei rampio i fyny eleni. Yn ddiweddar, fe wnes i bodlediad gydag Owen o The Video Marketing School ac fe wnaeth fy ysgogi i roi rhywfaint o ymdrech ychwanegol. Fe wnes i lanhau fy sianeli YouTube yn ddiweddar - i mi yn bersonol ac i mi Martech Zone (tanysgrifiwch os gwelwch yn dda!) ac rydw i'n mynd i barhau i weithio ar recordio rhai fideos da yn ogystal â gwneud mwy o fideo amser real. Fe wnes i adeiladu