Gollwng y Super Bowl ar gyfer Cyfryngau Digidol

pêl-droed
Pêl-droed Americanaidd yn agos

Technoleg a Marchnata Mae mwy a mwy o fusnesau yn cofleidio technoleg o ran eu strategaethau marchnata. Pryd Tynnodd Pepsi allan o'r Super Bowl, newyddiadurwyr traddodiadol oedd yn ei alw gambl.

Gambl yw peidio â hysbysebu yn y Super Bowl? Really?

Mae hysbyseb Super Bowl yn costio $ 3 miliwn o ddoleri bob 30 eiliad. Cynlluniodd Pepsi ddau hysbyseb 30 secoond ac hysbyseb 60 eiliad ... dyna $ 12 miliwn. Ac fe gododd y pris dros 10% rhwng 2008 a 2009. Gadewch i ni wneud y fathemateg. Dyna $ 12 miliwn i gyrraedd 98 miliwn o wylwyr .. neu tua $ 0.12 y gwyliwr.

Peidiwch ag anghofio hynny Syrthiodd elw Pepsi 43 y cant tra eu bod mewn gwirionedd wnaeth talu am hysbysebion Super Bowl. Hmmm, mae'n swnio fel nad oedd hysbysebion Super Bowl wedi talu ar ei ganfed.

Nid yw hyn yn cynnwys, wrth gwrs gambl go iawn… Llogi asiantaeth a all gynhyrchu hysbyseb a fydd yn gyrru mewn gwirionedd tunnell o draffig i'ch brand. Gadewch i ni esgus bod gan bob can o soda elw $ 0.10 ... mae hynny'n golygu bod yn rhaid i hysbysebion Pepsi yrru pob un o'r gwylwyr hynny i brynu o leiaf un Pepsi (dros 100 miliwn o sodas) dim ond i dalu costau'r hysbyseb.

Ni ddigwyddodd hynny, ac nid oedd yn mynd i wneud hynny.

I'r gwrthwyneb, trwy gofleidio cyfryngau digidol, gall Pepsi fuddsoddi mewn technolegau firaol neu gymdeithasol ar ffracsiwn o'r gost ac rpob un yr un nifer o wylwyr. Wrth gwrs ni fyddai’n digwydd mewn un digwyddiad ar draws 2 funud… ond pwy yn eu iawn bwyll fyddai eisiau iddo wneud? Mae angen strategaeth hirdymor ar Pepsi a rhai cynhyrchion gwych i ddod â hi yn ôl.

Beth petai Pepsi yn noddi cystadleuaeth 'hysbyseb firaol orau' lle enillodd yr enillydd $ 1 miliwn? Gyda $ 1 miliwn arall mewn gwobrau ychwanegol? Efallai eu bod wedi hyrwyddo'r gystadleuaeth ar draws Youtube, Twitter a Facebook gyda buddsoddiad ychwanegol o $ 1 miliwn.

Pa dechneg ydych chi'n meddwl fyddai'n cyrraedd mwy ... a chyda chynulleidfa a neges fwy perthnasol? Mae technoleg a marchnata yn dod yn fwy integredig gyda'i gilydd a'i hamser i fwy o gwmnïau agor eu llygaid i'r posibiliadau anhygoel sydd ar gael.

Dim ond nodyn: Nid wyf, mewn unrhyw ffordd, yn dadlau a yw Super Bowl Ads yn gweithio ai peidio. Mae GoDaddy wedi cael llwyddiant mawr dros y blynyddoedd wrth gaffael cyfran o'r farchnad cofrestru parthau gyda rhai hysbysebion hurt. Dyma enghraifft wych o pan nad yw'n gweithio a chyfleoedd i gynyddu enillion ar fuddsoddiad gyda'r cyfryngau digidol.

Nodyn arall: Rwy'n credu bod angen i Pepsi ffosio'r logo newydd hefyd. Mae'n fud.

Un sylw

  1. 1

    Rwy'n credu ei bod yn syniad llawer gwell a hirhoedlog i beidio â gwneud hysbysebion Super Bowl a gwario'r arian yn rhywle arall. Mt. Mae Dew eisoes wedi cael digwyddiad fideo wedi'i greu gan ddefnyddwyr, ac fe wnaethant gynnig rhywfaint o gynnwys rhagorol. Ynglŷn â'r logo, mae Pepsi o'r diwedd yn ceisio dod i mewn i'w rhai eu hunain, yn lle dileu ffont Coke. Tybed pwy luniodd y Logo yn gyntaf serch hynny, tîm ymgyrch Pepsi neu Obama. Mae'n ymddangos nad yw'r logo ei hun yn cynrychioli unrhyw beth.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.