Marchnata Diferu Rhan 1: Pwy sy'n Gofalu?

Depositphotos 41543635 s

Ydw, rwy'n bwriadu ysgrifennu rhandaliadau yn y dyfodol yn y gyfres hon o swyddi ar farchnata diferu. Ond, hyd yn oed os na wnaf, dyfalwch beth: mae'r teitl yn dal i weithio. Nid penderfynu beth i'w ysgrifennu yw rhan gyntaf ymgyrch farchnata diferu. Nid dewis enw parth na dylunio tudalen lanio mohono. Nid sefydlu eich ffurflenni cyswllt ac awtomeiddio'r ymgyrch. Rhan 1 o unrhyw ymgyrch diferu yw darganfod pwy sy'n poeni am yr hyn sydd gennych i'w ddweud.

Gellid nodi'n fwy priodol benderfynu pwy sy'n gofalu: pwy ydych chi am ofalu. Rydych chi'n ei glywed ym maes hysbysebu, mewn rhwydweithio, a chan hyfforddwyr busnes ym mhobman - dewch o hyd i'ch arbenigol. Mae hyn yn eithriadol o bwysig mewn marchnata diferu oherwydd cyn y gallwch ddiferu mae angen arweiniad arnoch chi; ac i gael yr arweiniad hwnnw mae angen i chi gynnig rhywbeth o werth; a sut ydych chi'n gwybod beth sydd o werth nes eich bod chi'n gwybod pwy sy'n prynu?

Mae hynny'n iawn, “prynu.” Wynebwch ef, er nad ydych chi'n gofyn iddyn nhw agor eu llyfr poced, rydych chi'n gofyn i bobl brynu rhywbeth ohonoch chi - rhywfaint o'r cynnwys rydych chi wedi'i ddatblygu er eu budd yn ôl pob tebyg. Nawr, nid ydyn nhw'n prynu gydag arian. Nid yw'r arian cyfred sy'n prynu gwybodaeth gan farchnatwyr brwd yn ddoleri a sent. Gwybodaeth gyswllt yw'r arian cyfred ... ac mae'r gyfradd chwyddiant yn yr awyr yn uchel.

Roedd can o soda yn arfer mynd am nicel, iawn? Gwir, ac arferai cyfeiriad e-bost dilys fynd am gofnod llyfr gwestai (cofiwch y rheini). Dim mwy. Mae gan bob gobaith sy'n pori'r we lyfr poced sy'n llawn o'u cyfeiriad e-bost data, rhifau ffôn, a hyd yn oed demograffeg. Mae'r rhai sy'n gofyn am y data cyswllt hwnnw heb gynnig unrhyw beth o werth yn gyfnewid fel tlodion marchnata rhyngrwyd, yn cardota am arian cyfred yn unig ar ras y rhoddwr. Yn lle cardota, gwnewch fargen deg. Cynigiwch rywbeth o werth fel awgrymiadau am ddim gan awduron uchel eu parchI papur gwyn am ddim PDF, seminar neu ddigwyddiad am ddim, neu fy ffefryn personol, a e-gwrs. A pho fwyaf yr ydych am godi tâl (hy y data manylach y gofynnwch i'r arweinydd ei ddarparu) y mwyaf o werth y mae'n rhaid i chi ei greu. Fel arall, fe welwch eich hun yn gwerthu soda am fil $ 10 heb lawer o bobl sy'n cymryd rhan.

Nawr, y rhan “pwy” o hyn sy'n poeni sy'n dechrau bod o bwys. Rydych chi'n gweld, mae'r gwerth yn yr hyn rydych chi'n ei gynnig yn uniongyrchol gysylltiedig â phwy rydych chi'n ei gynnig iddo. Os ydych chi'n gwybod pwy yw'ch cynulleidfa, yna (a dim ond bryd hynny) a allwch chi ddatblygu cynnyrch y byddan nhw'n barod i'w brynu am bris eu gwybodaeth gyswllt. Yn y bôn, dylech dreulio cymaint o amser yn datblygu'r cynnyrch rydych chi'n bwriadu ei werthu am ddata cyswllt ag y gwnewch chi'r cynnyrch rydych chi'n bwriadu ei werthu am arian. Wedi'r cyfan, heb y cyntaf does fawr o obaith i'r olaf.

Felly, os ydych chi'n ystyried cychwyn ymgyrch diferu, gofynnwch i'ch hun “pwy sy'n poeni?” Pwyleg i fyny offrwm sy'n werth yr hyn rydych chi'n ei ofyn yn gyfnewid - peidiwch â bod yn llithrwr marchnata. Ac, ar ôl iddyn nhw brynu, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyflawni.