Diferu, Diferu, Diferu… Prynu

diferu diferu diferu

Nid oes unrhyw un yn aros i'ch trydariad nesaf, diweddariad statws neu bost blog wneud eu pryniant nesaf. Mae siawns bob amser y gallech chi ysgogi rhywun i brynu, ond mae'n amhosib rhagweld pryd mae'r rhagolygon yn barod i brynu nesaf. Dyna pam ei bod mor bwysig bod yno pan fydd eich rhagolygon yn yn barod i benderfynu.

Ble fyddan nhw? Rydym yn deall o'r ymddygiad ar-lein cyfredol y bydd mwyafrif y rhagolygon ar-lein yn defnyddio peiriant chwilio. Pa eiriau allweddol y byddan nhw'n chwilio amdanyn nhw? A ydyn nhw'n mynd i chwilio'n lleol am eu hymchwil? Ydych chi ar ganlyniadau'r peiriant chwilio lle maen nhw'n edrych? Os ydyn nhw'n chwilio am adnodd o fewn eu rhwydwaith, a ydych chi'n adnodd dibynadwy sy'n bresennol yno?

Mae blogio yn weithgaredd ar-lein gwych oherwydd mae'n caniatáu ichi ddiferu gwybodaeth a bod ar gael pan mae'r gobaith yn chwilio am yr ateb. Nid yw'n ddigon i flogio, serch hynny. Rydyn ni'n gwthio ein hymwelwyr i danysgrifio i'n porthiant, tanysgrifio trwy gylchlythyr, ein dilyn ar Twitter, ein ffanio ar Facebook, neu gysylltu â ni ar LinkedIn fel bod gennym ni siawns o fod yno pan fyddant yn barod i brynu.

Mae marchnata e-bost yn gyfrwng gwych ar gyfer ail-gysylltu â'r cwsmeriaid hynny a all 'brynu' yn fuan. Efallai eu bod yn gwneud rhywfaint o ymchwil ar-lein, wedi dod o hyd i chi trwy beiriant chwilio, ac wedi tanysgrifio fel y gallant gadw llygad arnoch chi a chysylltu pan fyddant yn barod i brynu.

Mae rhwydweithiau cymdeithasol yn gyfryngau gwych ar gyfer awdurdod adeiladu ac ymddiriedaeth, a datgelu personoliaeth eich busnes i rywun a allai fod eisiau gwneud busnes gyda chi. Unwaith eto, trwy barhau i aros ar orwel eich darpar ... byddwch chi yno pan fyddant yn penderfynu prynu.

Mae postio swyddi, diferu trydar, sylwadau diferu, a diweddariadau diferu nid yn unig yn eich cadw ar ben eich meddwl, ond mae hefyd yn ymestyn o bobl yn eich rhwydwaith i bobl o fewn rhwydweithiau eich dilynwyr, a rhwydweithiau eu dilynwyr, ac ymlaen ac ymlaen.

Mae bod ar frig meddwl rhwydweithiau ein rhagolygon yn bwysig, mae adeiladu ymddiriedaeth ac awdurdod yn eu rhwydwaith yn gwella ein siawns y byddant yn ein galw pan fyddant yn barod i brynu. Mae pobl yn gofyn weithiau, a ddylwn i roi adnoddau yn Facebook neu Twitter? A ddylwn i fuddsoddi mewn marchnata e-bost neu optimeiddio peiriannau chwilio? A ddylwn i ddechrau blog neu hysbysebu ar-lein?

Nid oes ateb cywir i hyn. Mae'r cwestiwn i gyd yn dibynnu ar enillion ar eich buddsoddiad marchnata. Os ydym yn cymryd rhan yn fisol ar LinkedIn am awr, gadewch i ni ddweud bod yr awr honno werth $ 250 mewn ymgynghoriad ... dyna $ 3,000 y flwyddyn. Os ydw i'n cael contract $ 25,000 gan arweinydd gan LinkedIn, a oedd yn werth chweil? Wrth gwrs yr oedd. Nid yw'r cwestiwn lle, y cwestiwn yw sut allwch chi gydbwyso ac awtomeiddio ymgyrchoedd diferu trwy'r holl gyfryngau hyn yn effeithiol.

Peidiwch â betio ar un cyfrwng, gall eich rhagolygon fod yn unrhyw le. Ar ôl i chi nodi'ch cyfryngau gorau gyda'r arweinwyr mwyaf addawol, gallwch roi mwy o ymdrech yn y cyfryngau hynny.

Diferu, diferu, diferu ... ac aros am y pryniant.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.