Peidiwch â Gadael i'ch Ymgyrch Drip Dod yn Artaith Dŵr Tsieineaidd

Depositphotos 14687257 s

Un o'r technegau mwyaf effeithiol i symud Dieithriaid ar Hap i Raving Fans yw defnyddio “ymgyrch diferu”. Yn y broses hon rydych chi'n nodi grŵp dethol o bobl sy'n ffitio demograffig penodol, neu'n well eto, sy'n rhannu diddordeb cyffredin ac yn anfon negeseuon atynt. Gall y negeseuon hyn fod yn e-bost, bost llais, post uniongyrchol, neu wyneb yn wyneb.

Mae ymgyrch wirioneddol effeithiol yn darparu gwybodaeth sy'n berthnasol i'ch cwsmer targed, yn dod i mewn yn rheolaidd, ond nid yn annifyr, ac yn symud y gobaith tuag at benderfyniad prynu.

Weithiau, fodd bynnag, mae perchnogion busnes neu farchnatwyr eiddgar yn ceisio cyflymu'r broses, trwy anfon gormod o wybodaeth, yn rhy fuan, neu'n rhy aml. Y canlyniad? Yn union yr ymateb i'r gwrthwyneb, gan fod eich gobaith nid yn unig yn methu â phrynu, maent yn dweud wrthych am fynd i ffwrdd, yn barhaol!

Fel marchnatwr e-bost, rydw i fel arfer yn eithaf amyneddgar, ond yn ddiweddar, fe wnaeth Ratepoint wisgo eu croeso. Sut? Wel fe ddechreuodd yn ddigon diniwed, gyda cherdyn post, e-bost a chynnig am dreial am ddim. Yna roedd yr alwad ffôn pan ofynnais ychydig o gwestiynau. Cyn i'r sgwrs ddod i ben dywedais wrthynt fy mod yn annhebygol o ddefnyddio eu cynnyrch oherwydd fy mod yn ailwerthwr ar ei gyfer Cyswllt Cyson ac nid oedd eu rheswm cymhellol imi newid.

Yn lle cymryd y cwrtais na, fe wnaethant fy symud i mewn i grŵp hollol wahanol a deuthum yn obaith. Roedd mwy o gardiau post, mwy o e-bost a mwy o alwadau ffôn. Wrth i'w pobl werthu fynd yn fwyfwy annifyr, gan fynnu gwybod pam nad oeddwn wedi actifadu fy nhreial, roeddwn yn ei chael hi'n anoddach ac yn anoddach aros yn gwrtais. (Yn gadael iddo wynebu, dwi'n dod o NY ac ar ddiwrnod da mae'n anodd i mi aros yn gwrtais)

Pe bawn i erioed wedi ystyried rhoi cynnig ar eu cynnyrch, rwy'n annhebygol o wneud nawr. Y wers? Nid yw gormod o farchnata yn beth da. Os yw rhywun yn nodi nad ydyn nhw'n obaith, gadewch iddyn nhw optio allan, a symud ymlaen. Efallai y bydd dŵr yn erydu mynyddoedd, un yn diferu ar y tro, ond ni fydd yn symud rhywun i brynu.

2 Sylwadau

 1. 1

  Lorraine, gwnaeth eich swydd i mi feddwl am gwestiwn rydw i wedi bod yn ei ystyried yn ddiweddar. Beth yw cyfwng da (rhwng negeseuon) i'w ddefnyddio ar gyfer ymgyrch e-bost DRIP? Yn enwedig os oes gennych lawer o wybodaeth addysgol i'w darparu. 2 ddiwrnod? 3 diwrnod? wythnos?

 2. 2

  Cwestiwn da Patric,
  Yn nodweddiadol, rydw i'n hoffi gadael wythnos rhwng, ond mae'n amrywio yn ôl categori, a hefyd beth mae'ch defnyddwyr yn cofrestru ar ei gyfer.

  Enghraifft wych oedd y ProBlogger 31 diwrnod i blogio yn well. Roedd hi'n rhaglen wych. Fe wnes i arwyddo gan wybod fy mod i'n mynd i gael e-bost y dydd am 31 diwrnod. Did roedd yn ormod. Syrthiais ar ôl, a byth yn dal yn ôl i fyny. Er imi arbed pob un o'r 31 e-bost, ni wnes i erioed basio gwers 15.

  Ar ôl mynd trwy ei raglen, penderfynais roi mwy o amser i'm darllenwyr. O ran diweddariadau cyffredinol, gwahoddiadau i seminarau, rwyf wedi dod o hyd i gwymp go iawn os byddaf yn anfon mwy nag un bob pythefnos at bawb ond y gilfach dynnaf.

  Byddwn yn chwilfrydig beth mae eraill yn ei gael yn gweithio iddyn nhw.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.