Rwy'n Gadael Swydd Gwych a Phennawd ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

Marchnata ac e-Fasnach ar gyfer BwytaiY flwyddyn ddiwethaf rydw i wedi treulio gyda hi Patronpath wedi bod yn reid coaster rholer anhygoel. Mae'r cwmni mewn tyfiant aruthrol ac yn hynod lwyddiannus!

 1. Enillon ni'r Gwobr Techpoint Mira.
 2. Gwnaethom gwblhau datblygiad o 4 POS integreiddiadau - Micros, POSitouch, Comtrex ac Aloha.
 3. Gwnaethom ailddatblygu'r rhyngwyneb defnyddiwr i wneud y mwyaf o drawsnewidiadau i'n cleientiaid. Fe wnaethom ychwanegu nodweddion diswyddo a diogelwch at y cais.
 4. Fe wnaethon ni hyd yn oed daflu safle Lleoliad Bwyty ar gyfer ein cadwyni aml-uned.

Dydd Gwener oedd fy niwrnod olaf yn Patronpath. Roedd yn anodd gadael cwmni y tywalltodd fy nghalon ac enaid iddo ac sydd â chefnogaeth ariannol rhai o'r mwyaf llwyddiannus rhyngrwyd cwmnïau in Indianapolis.

Ar Gadael Patronpath

Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth fy mod wedi gadael y cwmni mewn siâp gwych. Fy unig bryder yw a yw'r buddsoddwyr yn iawn gyda'r symud ai peidio. Rheswm allweddol pam euthum i Patronpath oedd dod i adnabod eu tîm buddsoddi - a oedd yn cynnwys rhai o'r entrepreneuriaid Rhyngrwyd gorau yn y rhanbarth. Y peth olaf roeddwn i eisiau ei wneud oedd eu gadael ar ôl cymaint o lwyddiant. Byddaf yn parhau i gynghori a chynorthwyo Patronpath pryd bynnag y mae eu hangen arnaf, er mwyn sicrhau nad yw fy ymadawiad yn effeithio ar eu llwyddiant.

Y twf a'r canlyniadau yn bendant oedd yr uchafbwyntiau yn Patronpath. Cefais gyfle i weithio gyda rhai pobl anhygoel. Fe wnaethon ni weithio rhai gwyrthiau dros y flwyddyn ddiwethaf heb fawr o adnoddau. Rwy'n falch o'r hyn rydyn ni wedi'i gyflawni.

Gweithio gyda Phobl o'r radd flaenaf

Am y 6 mis diwethaf, cefais y pleser o weithio gyda Marty Bird - rhywun yr oeddwn i wedi ei adnabod o fy nyddiau cynnar yn UnionTarged ond erioed wedi cael cyfle i weithio gyda yn uniongyrchol. Mae Marty yn farchnatwr anhygoel gyda thrac am adeiladu rhaglenni marchnata o'r radd flaenaf o'r dechrau.

Cerddodd Marty i mewn i Patronpath i ragdybio rhaglen e-bost genedlaethol newydd yr ydym newydd ei llofnodi ar gyfer corfforaeth gwerth biliynau o ddoleri. O fewn 2 ddiwrnod, cymerodd y prosiect. O fewn cwpl o wythnosau, adeiladodd raglen a phroses o amgylch y prosiect. Nawr mae'r rhaglen yn parhau i dyfu a blodeuo o dan ei arweinyddiaeth. Am foi gwych! Ychydig o ffaith hysbys, mae Marty hefyd yn fecanig meistr gyda angerdd am yr Audi TT.

Roedd gweddill y tîm yn wych hefyd. Roedd Mark Gallo a Chad Hankinson yn anhygoel i weithio gyda nhw'n broffesiynol ac yn bersonol. Mae'r ddau ohonyn nhw'n Gristnogion gwych a helpodd i fy nghynghori trwy rai heriau. Rwy'n ddyledus i'r ddau. Mae ganddyn nhw hefyd dîm Rheoli Cyfrifon sy'n ymladdwyr dyfal sy'n ymroddedig i helpu eu cleientiaid i lwyddo. Fe wnes i weithio gyda Tammy Heath am y rhan fwyaf o'r flwyddyn ac roedd hi'n anhygoel, yn jyglo dwsinau o gleientiaid bob awr ac yn dal i allu cynhyrchu.

Ar yr ochr anodd eleni oedd gofynion y swydd a sut y tynnodd fy sylw llawn. Dioddefodd y blog hwn fel y gwnaeth y sylw roeddwn i'n gallu darparu rhywfaint o fy anifeiliaid anwes prosiectau. Fe wnaeth bod ar alwad fy nhynnu oddi wrth ddigwyddiadau rhwydweithio rhanbarthol hefyd. Yr amseroedd prin y gwnes i eu harddangos, roedd Folks mewn sioc!

Roedd y dreif o ochr ogleddol Indy yn rhywbeth yr oeddwn yn ei drysori ar y dechrau, ond wrth i brisiau nwy sgwrio a bod fy merch angen mwy o gartref imi, dechreuodd cwpl awr y dydd ar y ffordd brifo’n fawr. Rwy'n ddiolchgar am fy mab - wrth jyglo llwyth llawn yn IUPUI yn ogystal â thiwtora yn breifat ac yn y Ganolfan Cymorth Mathemateg, fe ddaeth o hyd i amser i fynd â Katie i ddigwyddiadau ac oddi yno a chael ei bwydo. Rwy'n ddiolchgar am fy mhlant anhygoel!

Pennawd i Compendium Blogware

Felly… pan alwodd Chris Baggott o Compendiwm Blogware a dywedodd y gallai fod cyfle i weithio gyda nhw, roeddwn i'n ecstatig! Compendiwm dechrau gyda Chris a minnau yn gweithio ar benwythnosau yn ôl yn 2006.

Arhosais gydag ExactTarget a daeth Ali Sales ar fwrdd y llong. Mae arweinyddiaeth Ali gydag angerdd Chris wedi skyrocketed y cwmni i mewn i anhygoel Llwyfan Blogio Corfforaethol. Rwyf wedi cynnal perthynas agos gyda'r cwmni dros y flwyddyn ddiwethaf ac wedi efengylu'r platfform. Rydym newydd ddod â'r cwmni cyfreithiol Bose McKinney ymlaen tua mis yn ôl ac maen nhw eisoes wedi dweud eu bod nhw'n riportio arweinwyr Peiriannau Chwilio gwych yn barod!

logo blogware gwyn150Ddydd Llun, rwy'n cymryd dyletswyddau fel Is-lywydd Efengylu Blogio yn Compendium. Byddaf yn adrodd i Ali ac yn cynorthwyo pob un o'n timau a'n cleientiaid i addysgu, efengylu, awtomeiddio, integreiddio, ac ati. Fy ngwaith i yw cynorthwyo i godi cleientiaid yn gyflym a'u helpu i drosoli'r platfform yn llawn i gael yr effaith fwyaf posibl trwy gydol eu ymdrechion marchnata. Mae honno'n sefyllfa anodd i'w gwrthod o ystyried fy ngwaith yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Byddaf hefyd yn gweithio i lawr ar y Cylch yn Indy eto, felly rwy'n siŵr y byddaf yn rhedeg i mewn i lawer o hen gydweithwyr!

I feddwl dechreuodd y cyfan gyda Pat Coyle a mi yn darllen Sgyrsiau Noeth ychydig flynyddoedd yn ôl yn eithaf anhygoel.

Gyda hynny, mae fy niolch yn fawr i Robert Scoble ac Shel Israel am ysgrifennu llyfr a wnaeth fy ysbrydoli i ddechrau fy mlog fy hun a newid y cyfeiriad yr oeddwn am ei gymryd yn y byd marchnata! Fy mod i'n cymryd swydd yn y Cyfryngau Cymdeithasol yn ystod un o'r dirywiad economaidd gwaethaf yn hanes y wlad yn siarad cyfrolau i bwer y cyfrwng hwn, onid ydyw?

19 Sylwadau

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

  Doug - waw! diolch am y geiriau caredig. Bydd eich talent, angerdd a brwdfrydedd yn eich gwasanaethu'n dda yn Compendium - llongyfarchiadau. Fe greodd eich cyfraniadau sylweddol i Patronpath sylfaen y byddwn yn parhau i adeiladu arni. Byddaf yn colli'ch presenoldeb yn y swyddfa, eich ymarweddiad gostyngedig, eich chwaeth wallgof mewn cerddoriaeth (!) A chwerthin llawen. Ni fydd eich dilyn ar Twitter yn disodli'r sgyrsiau oriau cinio gwych hynny a gawsom! Cymerwch ofal Doug.

 8. 8
 9. 9

  Bargen dda Doug!

  Rwy'n cofio ichi grybwyll wrthyf eich ymwneud â Compendium a chredais y byddai hynny'n llwyfan gwych i chi!

  Gwych clywed hynny yn dod yn wir o'r diwedd!

 10. 10

  Pob lwc Doug!

  Mae'n swnio fel ffit perffaith i chi. Rydw i wedi mwynhau'r gwaith rydych chi'n ei wneud yn eich amser hamdden ar y blog hwn. Bydd yn hwyl gweld sut brofiad yw pan fydd wedi tynnu eich holl sylw.

 11. 11
 12. 12

  Pob dymuniad da i chi, Doug. Rwy'n siŵr y gwnewch chi'n wych gyda'r gig newydd ac rydw i wrth fy modd â'r teitl newydd! (Mae'n cyfleu'r hyn rydych chi eisoes wedi bod yn ei wneud.)

 13. 13
 14. 14
 15. 15

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.