Brandio Gwyliau a Peidiwch â Gwneud Gwyliau Yn ôl 99 cynllun

gwyliau

Mae'r nosweithiau'n dawel, mae'r dreidels yn sychu, a'ch cwsmeriaid yn agor eu waledi. Os gallwch chi wneud eich brand yn rhan o'u tymor gwyliau mewn ffordd naturiol a swynol, byddan nhw'n eich cofio ymhell i'r Flwyddyn Newydd. Dyma rai Do's and Don’ts defnyddiol i'ch helpu chi i lywio'r tymor.

Gwnewch: cynnal eich dilysrwydd

Os yw'ch ffrwd cyfryngau cymdeithasol nodweddiadol yn cynnwys jôcs snarky, bydd trydar negeseuon bachog yn llawn hwyliau gwyliau yn taro'ch cynulleidfa fel rhywbeth od. Cadwch eich brand mewn cof wrth i chi arsylwi ar y gwyliau. Llithro puns i'ch cardiau gwyliau os ydych chi'n cyfathrebu â hiwmor fel rheol. Ac os ydych chi'n cynnal naws gorfforaethol ddifrifol weddill y flwyddyn, cadwch at deimladau diffuant neu hiwmor gradd G yn eich deunyddiau gwyliau.

Peidiwch â: gadael unrhyw un allan

Er gwaethaf yr hyn y byddai Dilysnod yn eich barn chi, nid pawb sy'n dathlu'r Nadolig. Yn ôl Pew Research, Mae 92 y cant o Americanwyr yn arsylwi ar y gwyliau. Oni bai bod eich brand yn seiliedig ar ffydd, cadwch eich marchnata gwyliau yn weddol gyffredinol er mwyn apelio at 100 y cant o'ch cynulleidfa. Hysbysebu “gwerthiannau gwyliau” yn hytrach na “gwerthiannau Nadolig,” anfonwch gardiau yn cyhoeddi “Happy Everything” a phostiwch negeseuon ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol yn dathlu pob gwyliau gaeaf wrth iddo gyrraedd.

Gwnewch: rhoi yn ôl

Mae rhoi elusennol yn fuddiol i'ch karma a'ch llinell waelod. Mae'n ffordd i roi eich enw allan yn eich cymuned a gwneud i'ch gweithwyr deimlo'n dda am weithio i gwmni gweddus.

Peidiwch â chynnwys unrhyw leiniau hysbysebu neu werthu amlwg yn eich ymdrechion rhoi gwyliau; mae'n daclus ac yn dryloyw. Ond gallwch ddod o hyd i ffyrdd o glymu'ch cenhadaeth yn ddi-dor i'ch rhodd elusennol. Er enghraifft, gallai cwmni graffeg gynnig i dylunio ac argraffu rhaglenni ar gyfer digwyddiadau gwyliau cymunedol lleol neu gynnal cystadleuaeth traethawd sy'n dyfarnu gwasanaethau dylunio gwefannau am ddim i entrepreneuriaid sy'n ei chael hi'n anodd.

A chael eich gweithwyr i gymryd rhan! Gofynnwch am eu syniadau o ffyrdd i helpu'r gymuned y tymor gwyliau hwn. Efallai y byddwch chi'n mabwysiadu teuluoedd anghenus lleol ac yn rhoi anrhegion a bwyd iddyn nhw, neu'n rhoi diwrnod i ffwrdd â thâl i weithwyr dreulio anrhegion lapio i elusen leol eu dosbarthu.

Peidiwch â: mynd dros ben llestri

Mae llosgi gwyliau yn real. Mae llawer o bobl yn teimlo wedi eu gorlethu a'u blino'n lân wrth i fis Rhagfyr orymdeithio ymlaen. Peidiwch â beledu eich cwsmeriaid â nodiadau atgoffa e-bost na gofyn i'ch gweithwyr roi'r gorau iddi bob dydd Sadwrn i weithio ar eich ymgyrchoedd elusennol. Ac am bopeth sy'n sanctaidd, peidiwch â gwneud i'ch gweithwyr weithio'n hwyr ar Noswyl Nadolig neu Nos Galan os gallwch chi ei helpu. Mae rhan o lwyddiant eich cwmni yn dibynnu ar gadw gweithwyr da yn hapus.

Gwnewch: anfon cardiau go iawn

Wrth i bost malwod fynd ffordd y deinosoriaid, mae anfon cardiau go iawn yn rhoi cyfle i chi sefyll allan o'r pecyn a gwneud ychydig o farchnata. Creu cerdyn naid, cynnwys pos geiriau sy'n datgelu neges wyliau neu gydosod collage ciwt o blant sy'n weithwyr ac anifeiliaid anwes yn gwisgo hetiau gwyliau. Crefft a neges benodol am eich cwsmeriaid a'ch busnes, neu gynnig rhywbeth y gall eich cynulleidfa ei ddefnyddio. Cynhwyswch gwpon sy'n dda ym mis Ionawr neu fagnet oergell unigryw.

Peidiwch â: taflu parti cloff

Os ydych chi'n rhedeg busnes un person, gall pob nos fod yn barti swyddfa wyliau i chi. Ond gyda grŵp mwy, gall taflu digwyddiad gwyliau helpu i gryfhau morâl grŵp - ar yr amod bod pobl eisiau mynychu mewn gwirionedd. Trefnwch weithgaredd anghonfensiynol, fel gêm o gêm tag laser neu fowlio. Os yw pawb yn eich grŵp yn hoffi cael eu diod ymlaen, ewch i fragdy neu gwindy lleol. Gwnewch yn siŵr bod pobl nad ydyn nhw eisiau cymryd rhan yn y gweithgaredd yn dal i allu mynychu a mwynhau eu hunain.

Pe bai'ch cyllideb ond yn caniatáu bash ystafell egwyl, ystyriwch ei hepgor yn gyfan gwbl. Yn lle hynny, gadewch weithwyr allan ychydig oriau ynghynt na'r arfer a dosbarthu cardiau rhoddion bwyty. Gall y rhai sydd eisiau mynd fwyta allan gyda'i gilydd, a gall eraill fwynhau'r amser rhydd i ffwrdd.

Yn dal yn benderfynol o gynnal parti swyddfa traddodiadol? Cynlluniwch ef ar nos Wener ger dechrau mis Rhagfyr. Mae partïon yn ystod yr wythnos yn anodd i rieni prysur eu rheoli, ac efallai y bydd gan weithwyr gynlluniau eraill wrth i ddiwedd y mis agosáu.

Gwnewch: gwisgwch eich lle

Fel y Whos i lawr yn Whoville, dewch â'ch addurniadau mewn grym llawn. Efallai y byddwch chi'n synnu faint yn fwy croesawgar y bydd swyddfa sydd fel arall yn wael yn teimlo gydag ychydig o linynnau o oleuadau twpsyn, rhai planhigion lliwgar, cannwyll goediog a plu eira gloyw yn llifo o gwmpas.

Yn meddwl tybed pam y byddech chi'n trafferthu addurno os nad yw cwsmeriaid fel arfer yn dod i'ch swyddfa? Postiwch luniau o'ch addurniadau ar eich sianeli cyfryngau cymdeithasol i ddangos eich ysbryd Nadoligaidd. Gallwch hefyd gael eich cynulleidfa i ddod atoch chi trwy drefnu gyriant bwyd, dillad neu anrheg. Cynigiwch gwponau bach neu bethau eraill yn gyfnewid am ollwng rhoddion. Gall eich staff drin pecynnu a danfon y rhoddion, a phan ddaw cwsmeriaid i mewn, byddant yn cael eu swyno gan eich addurniadau ac efallai y byddant yn edrych eto ar y gwasanaethau y gallwch eu cynnig.

Un cafeat: Oni bai eich bod chi'n rhedeg gwasanaeth paru, nid oes lle i'r uchelwydd yn y swyddfa.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.