Marchnata mewn Marchnad Eiddo Tiriog Anodd

Cysylltu Asiantau Eiddo Tiriog â Phrynwyr CartrefiDefnyddio technolegau ar-lein fel canolig ar gyfer masnach yn gilfach sy'n tyfu. Mae defnyddwyr yn dod yn llawer craffach ynglŷn â defnyddio cyfryngau cymdeithasol i helpu i addysgu eu hunain ar benderfyniadau prynu.

Gyda marchnad dai yma ac yn genedlaethol yn y domenau, mae'n naturiol bod asiantau Eiddo Tiriog a defnyddwyr sy'n edrych i brynu wedi dechrau defnyddio'r Rhyngrwyd i wneud gwahaniaeth. Rwyf wedi prynu a gwerthu cwpl o gartrefi yn y gorffennol a sylweddolais yn gynnar mai dod o hyd i'r asiant iawn oedd y penderfyniad gorau a wnaethom erioed! Fe arbedodd filoedd o ddoleri i'm teulu a gwneud i bopeth symud yn rhwydd.

Plu Drws yn farchnad lle mae gwerthwyr tai ag enw da yn cynnig am gyfle i weithio gyda phrynwyr cartrefi. Mae cwsmeriaid yn cwrdd â gwerthwyr tai cofrestredig llwyddiannus sy'n cynorthwyo yn y broses prynu cartref a byddant yn cynnig ad-daliadau iddynt.


Cliciwch drwodd i'r post hwn os na welwch y fideo ymlaen sut mae DoorFly yn gweithio!

Gallwch ddarllen mwy am sut y daeth y syniad hwn i rym ym mlog DoorFly. Y peth gwych am DoorFly yw ei fod yn gwasanaethu'r prynwr cartref a'r gwerthwr tai go iawn. Yn y farchnad anodd hon, rwy'n siŵr bod galw mawr am gyfrwng sy'n gallu cysylltu'r ddau!

Fe wnes i gwrdd â thîm DoorFly dros yr ychydig fisoedd diwethaf ac maen nhw'n gyffrous am y busnes a'r cyfle i bontio'r bwlch hwn yn y diwydiant eiddo tiriog! Rwy'n edrych ymlaen at weld eu cychwyn ifanc yn cychwyn!

Mae'n ymddangos bod Indianapolis yn farchnad gychwyn wych ar gyfer technoleg Eiddo Tiriog! Ynghyd â Plu Drws, mae yna hefyd:

 • URBaCS - Mae URBaCS yn gymhwysiad ffotograffau ar y we y mae perchnogion tai yn ei ddefnyddio i rannu eu profiad adeiladu gyda ffrindiau ac aelodau o'r teulu.
 • Cysylltiol SMS Eiddo Tiriog Symudol - Offeryn cynhyrchu plwm arloesol sy'n defnyddio negeseuon testun a rhifau di-doll lletyol i sicrhau bod gwybodaeth gartref bob amser ar gael i ddarpar brynwyr.

Mae pob un o'r cwmnïau'n gwasanaethu cilfach wahanol mewn Eiddo Tiriog ond mae pob un ohonynt yn darparu atebion unigryw i'r farchnad sy'n helpu i yrru gwerthiannau cartref!

3 Sylwadau

 1. 1

  I fod yn deg - gwiriais Doorfly i weld beth maen nhw'n ei gynnig. Ar hyn o bryd, yn Indiana, mae ganddyn nhw 6 asiant yn cynnig ar un prynwr. Mae'r prynwr eisiau prynu cartref am $ 40,000 a'r cais uchaf yw $ 500., Yr wyf yn tybio ei fod yn golygu bod yr asiant cynnig uchaf yn barod i ad-dalu neu roi $ 500 yn ôl. o'u comisiwn.

  Y broblem sydd gen i gyda hyn, yw nad yw'r asiant yn gwybod ymlaen llaw beth fydd ei gomisiwn.

  Datgeliad: Nid yw comisiynau wedi'u gosod ac maent bob amser yn agored i drafodaeth.

  Rwyf wedi gweld llawer o gartrefi dan berchnogaeth banc yn cynnig swm penodol o gomisiwn. Yn yr achos hwn, gadewch i ni ddweud eu bod yn cynnig 3% neu $ 1200.00. Efallai, dim ond $ 1000.00 maen nhw'n ei gynnig. Yn y naill achos neu'r llall, mae'r asiant wedi ildio bron i hanner ei gomisiwn heb hyd yn oed wybod faint o oriau y bydd yn eu buddsoddi. Nid wyf yn credu bod hynny'n fuddsoddiad doeth o amser nac arbenigedd proffesiynol.

  Byddaf yn gwarantu y gall asiant prynwyr da drafod bargen well i'w gleient na $ 500. oddi ar y comisiwn neu hyd yn oed 50% o'r comisiwn ar $ 300,000. adref. Nid yw'n ymwneud ag arian bob amser - ond y gwasanaeth a'r arbenigedd y dylid ei ddisgwyl.

  Enghraifft - beth ydw i'n negodi 3% tuag at gostau cau a defnyddir cyfran o hynny i brynu'r gyfradd llog i lawr .5%. Ar y cartref $ 40,000 hwn, rwyf wedi arbed $ 200.00 y flwyddyn i'm cleient mewn llog yn unig.

  Mae gormod o enghreifftiau o sut i amddiffyn a hyrwyddo budd gorau eich cleientiaid mewn trafodiad eiddo tiriog i fynd i mewn iddo yma, ond diolch am ganiatáu imi fy 2 sent. 🙂

  • 2

   Adborth gwych, Paula!

   Mae DoorFly yn gweithio'n uniongyrchol ar lafar gwlad ar hyn o bryd i gychwyn, mae'r bobl braf yno wedi lansio hyn wrth weithio'n llawn amser - mae hynny'n eithaf trawiadol ond bydd yn cymryd amser i adeiladu llawer o stêm.

   Rwy'n gefnogwr enfawr o logi asiant, ac fel y cystadleurwydd a'r dewis a ddaw yn sgil hyn i'r farchnad. Nid wyf yn credu bod DoorFly yn marchnata'r cyfan ar ochr y cais - mae'n ymwneud â chysylltu'r asiantau cywir â'r prynwyr cywir ar gyfer y cartref iawn.

   Rwy'n credu bod hynny'n fodel gwych. Mae'n rhoi dewis i ddefnyddwyr ac asiantau gyfrwng i gysylltu â phrynwyr newydd - rhywbeth prin y dyddiau hyn!

   Gwyliau Hapus a diolch am eich mewnbwn!

 2. 3

  Doug,
  Diolch am y cariad cyswllt. Rydyn ni'n gyffrous am 2009 oherwydd rydyn ni o'r diwedd yn gweld adeiladwyr cartrefi yn camu i'r arena cyfryngau cymdeithasol. Mae llawer o adeiladwyr yn dechrau blogio, trydar a defnyddio gwefannau fel Facebook a Flickr. Er y bydd 2009 yn fwyaf tebygol o fod yn swrth o ran gwerthiannau cartrefi newydd, rydym yn disgwyl gweld adeiladwyr yn parhau i estyn allan at gyfryngau newydd.

  Nadolig Llawen!

  -Jayson

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.