Nid yw hon yn Strategaeth Farchnata Dylanwadol, Stop It!

rhoi'r gorau i

Mae cymaint o sŵn ar gyfryngau cymdeithasol nes ei bod hi'n anodd cadw i fyny weithiau. Rwyf wrth fy modd â'r ffaith bod gen i ddilyniant mawr ar-lein ac rwy'n ceisio ymgysylltu ac ymateb i bawb sy'n gwneud cais. Pan mae'n gwmni rydw i wedi cyfathrebu ag ef o'r blaen, rydw i'n gwneud amser yn arbennig ac yn ymateb yn unol â hynny.

Wedi dweud hynny, mae yna strategaeth ddi-ffael sy'n dechrau dod i'r amlwg ar-lein sy'n bwyta fy amser mewn negeseuon uniongyrchol a negeseuon wedi'u targedu. Mae cwmnïau'n cyhoeddi ceisiadau wedi'u personoli i mi fel yr un isod i'm cael i ymateb neu rannu gyda fy nghynulleidfa. Nid wyf yn siŵr a ydyn nhw'n awtomataidd neu wedi'u curadu â llaw, ond maen nhw'n annifyr - ac rydw i'n rhoi gwybod iddyn nhw.

Dyma un enghraifft isod. Rwyf hefyd yn cael tunnell o'r rhain gan wahanol gwmnïau trwy neges uniongyrchol ac e-bost hefyd. Rydw i wedi dileu enw'r asiantaeth gan eu bod yn aml yn estyn allan gyda chynnwys rhagorol sy'n berthnasol i'n cynulleidfa. Y trydariad hwn isod; fodd bynnag, nid yw'n un o'r negeseuon hynny. Nid oeddwn yn sgwrsio am Snapchat, ni cheisiais gyngor unrhyw un am Snapchat, ac nid wyf yn poeni am Snapchat nodwedd ddiweddaraf.

 

Hyrwyddiadau Trydar Cymdeithasol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Pam mae hon yn Strategaeth Dylanwadwyr Ofnadwy?

Mae hwn yn grabber sylw personol ac uniongyrchol a gymerodd fy sylw oddi wrth fy ngwaith arall. Mae caeau e-bost yn un peth, mae'n rhaid i mi eu hadolygu ar fy amser fy hun ac ymateb neu ddileu yn ôl yr angen. Dyma'r gyfatebiaeth (realistig):

  • Senario A: Rwy'n eistedd wrth fy nesg yn gweithio, ac mae swmp-bost yn dod i mewn. Ynghyd â'r traw mae negeseuon eraill gan gleientiaid a rhagolygon. Nid oes unrhyw un o'r anfonwyr yn disgwyl imi ymateb ar unwaith, serch hynny. Pan gaf gyfle i wirio e-bost, rwy'n eu gwirio ac yn ymateb yn unol â hynny.
  • Senario B: Rwy'n eistedd wrth fy nesg yn gweithio, ac rydych chi'n torri ar draws fi, gofynnwch imi a oes gen i ddiddordeb mewn pwnc nad ydw i erioed wedi siarad â chi amdano. Nawr, mae gan y mwyafrif o bobl sy'n torri ar draws fi rywbeth pwysig i'w ofyn yn cydnabod bod fy amser yn werthfawr a'r unig adnodd sy'n brin. Ni fyddent yn cerdded i mewn yn unig.

Mae'r math hwn o dargedu yn diystyru gwerth fy amser ac yn fy nhynnu oddi wrth bobl sydd eisiau siarad â mi neu sydd angen fy help.

Os ydych chi'n credu bod hon yn strategaeth farchnata dylanwadol ddilys - yn estyn allan ac yn torri ar draws fi trwy gydol y dydd - rydych chi'n anghywir. Byddwch yn barchus o fy amser. Os ydych chi'n mynd i estyn allan ataf yn bersonol ar gyfryngau cymdeithasol, gwnewch hynny pan fyddaf yn agor y drws i'r sgwrs honno. Fel arall, dim ond cyhoeddi'ch neges fel arfer - heb fy nhagio i yn bersonol.

Er mwyn gweithio gyda dylanwadwyr, mae angen i chi adeiladu perthynas â ni. Mae angen i mi ymddiried eich bod yn edrych am fy mudd-dal ac na fyddwch yn peryglu fy nilynwyr. Dyma nid bod yn strategaeth farchnata dylanwadol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.