Peidiwch â gadael i bots siarad am eich brand!

Brand Bot

Gallai Alexa, cynorthwyydd personol wedi'i alluogi gan lais Amazon, yrru mwy na $ 10 biliwn mewn refeniw mewn cwpl o flynyddoedd. Yn gynnar ym mis Ionawr, dywedodd Google ei fod wedi gwerthu mwy na 6 miliwn Dyfeisiau Google Home ers canol mis Hydref. Mae bots cynorthwyol fel Alexa a Hey Google yn dod yn nodwedd hanfodol o fywyd modern, ac mae hynny'n cynnig cyfle anhygoel i frandiau gysylltu â chwsmeriaid ar blatfform newydd.

Yn awyddus i gofleidio'r cyfle hwnnw, mae brandiau'n rhuthro i roi eu cynnwys ar lwyfannau sy'n cael eu gyrru gan chwilio llais. Yn dda iddyn nhw - mae mynd i mewn ar y llawr gwaelod gyda llwyfannau llais yn gwneud llawer o synnwyr, yn yr un modd ag yr oedd creu gwefan fasnachol yn gwneud synnwyr ym 1995. Ond yn eu brys, mae gormod o gwmnïau'n gadael llais eu brand (a data platfform llais cysylltiedig) yn nwylo bot trydydd parti.

Gallai hynny fod yn gamgymeriad trychinebus. Dychmygwch rhyngrwyd lle mae pob gwefan yn ddu a gwyn, wedi'i gosod mewn un golofn ac mae pob gwefan yn defnyddio'r un ffont. Ni fyddai unrhyw beth yn sefyll allan. Ni fyddai unrhyw un o'r gwefannau yn adlewyrchu edrychiad a theimlad y brandiau y maent yn eu cynrychioli, felly byddai cwsmeriaid yn cael profiad anghyson wrth ryngweithio â brandiau ar lwyfannau eraill. Byddai'n drychineb o safbwynt brandio, iawn?

Mae rhywbeth felly yn digwydd pan fydd cwmnïau'n crynhoi cais am gynorthwywyr personol sy'n galluogi llais heb greu a gwarchod llais brand unigryw. Yn ffodus, nid oes rhaid iddo fod felly. Yn lle rhoi rheolaeth i bots cynorthwyol ar eich llais brand, gallwch greu eich strategaeth gyfathrebu ar-frand, wedi'i galluogi gan AI, gydag ap sydd wedi'i gynllunio ar gyfer cyfathrebu llais traws-blatfform.

Nid oes raid i chi adeiladu meddalwedd llais o'r bôn i fyny i wneud iddo ddigwydd - mae yna atebion deialog wedi'u galluogi gan API, wedi'u gyrru gan ddata, ar gael nawr sy'n caniatáu ichi siarad â chwsmeriaid ble bynnag maen nhw - ar y ffôn, ar gyfryngau cymdeithasol, yn ffenestr sgwrsio neu yn eu cartrefi trwy bots cynorthwyol. Gyda'r dull cywir, gallwch sicrhau bod y sgyrsiau hyn yn gyson ac ar frand bob tro.

Ar hyn o bryd mae manwerthwyr blaenllaw yn defnyddio'r strategaeth hon i drin sgyrsiau â chwsmeriaid trwy bots cynorthwyol, gan ddarparu atebion i gwestiynau cwsmeriaid ynghylch argaeledd neu gyflenwi cynnyrch. Mae cwmnïau yswiriant yn defnyddio llais i ymateb i gwestiynau am fudd-daliadau rhentu ceir tra bod ceir cwsmeriaid yn cael eu hatgyweirio. Mae banciau'n defnyddio llwyfannau llais i sefydlu a newid apwyntiadau gyda chwsmeriaid.

Gyda'r datrysiad llais cywir a'r wybodaeth ddiweddaraf, gallwch sicrhau bod data cwsmeriaid yn cael ei gymhwyso'n gywir i greu cysylltiadau â chwsmeriaid. A phan fyddwch chi'n cymryd rheolaeth o lais eich brand ar lwyfannau cynorthwywyr AI, byddwch hefyd yn gallu integreiddio data o drafodion llais i system CRM eich cwmni. Bydd hynny'n dod yn fwy a mwy pwysig wrth i fwy o ddefnyddwyr gynnal chwiliadau trwy lais.

Mae'r dadansoddwr diwydiant annibynnol Gartner yn rhagweld hynny 30 y cant bydd pori yn cael ei wneud heb sgriniau erbyn 2020, wrth i bori llais cyntaf trwy ddyfeisiau fel ffonau a chynorthwywyr AI ennill tir ar chwiliadau testun. A all eich cwmni fforddio colli golwg ar y data hwnnw - neu ganiatáu iddo gael ei reoli gan bot trydydd parti? Trwy gymryd rheolaeth ragweithiol o lais eich brand, gallwch gadw rheolaeth ar eich data hefyd.

Wrth i gynorthwywyr llais drin mwy o drafodion rhwng brandiau a chwsmeriaid, mae'r risg i gwmnïau sy'n ymddiried eu llais brand i bots trydydd parti yn dod yn fwy amlwg. Mae gwerth brand yn cael ei wanhau pan nad yw'r llais yn gyson ar draws sianeli, ac mae ymddiriedaeth cwsmeriaid yn gwanhau. Mae colli data yn golygu na all brandiau greu proffiliau cwsmeriaid cyflawn a chywir.

Mae arweinwyr cwmnïau sy'n canolbwyntio ar y dyfodol yn deall y polion, a dyna pam eu bod yn rhuthro i greu presenoldeb platfform llais. Mae eu hawydd i gofleidio'r llwyfannau yn gwneud synnwyr. Ond mae'n bwysig creu strategaeth sy'n amddiffyn cyfanrwydd y brand. Os yw'ch cwmni'n bwriadu sgwrsio â chwsmeriaid trwy eu cynorthwywyr llais, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gadael i bots siarad ar eich rhan.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.