Peidiwch ag Anwybyddu Cydymffurfiaeth, Cydnawsedd a Rhaglennu Da

Ar y cyfan, mae porwyr gwe yn cael eu hadeiladu mewn ffordd sy'n cuddio rhaglenni gwael. Mae gwallau Javascript yn cael eu diffodd yn ddiofyn yn y mwyafrif o borwyr ac nid yw cydymffurfiad HTML yn ofyniad. Mae hynny'n iawn os ydych chi'n syml yn taflu gwefan gyda thudalen neu ddwy i siarad am eich gwefan - ond wrth i chi ddechrau integreiddio'ch gwefan, bydd yn achosi llawer o broblemau. Mae cydymffurfio yn un o'r pethau hynny sy'n ddrud i lawr y ffordd.

Pe bawn i'n creu cais o'r dechrau, mae yna rai pethau y byddwn i'n hollol siŵr eu bod yn cael eu cyflawni:

  • Rhaeadrau Arddull Rhaeadrol - trwy wahanu haen weledol eich cais o'r haen ganol a'r pen ôl, nid oes angen i chi wneud llawer mwy na newid ychydig o ffeiliau i newid rhyngwyneb defnyddiwr eich gwefan yn ddeinamig. Gardd Zen CSS yn dangos pŵer CSS yn rhyfeddol. Mae'r HTML yr un peth trwy'r wefan, ond wrth i chi newid rhwng themâu, cymhwysir taflenni arddull newydd ac mae'r wefan yn cael ei thrawsnewid. Byddwn hefyd yn argymell eu llyfr.
  • Templedi Templedi tudalen yw'r 'haen ganol' rhwng eich pen ôl a'r pen blaen. Mae hyn yn tynnu'r cod adalw gwirioneddol allan o'r tudalennau ac yn syml, a yw wedi cyfeirio o dempled. Mantais templedi yw eu bod yn cynorthwyo i wahanu'r gwenith o'r siffrwd. Ni fydd ymarferoldeb pen ôl yn torri ymarferoldeb tudalen ac i'r gwrthwyneb.
  • Cod cais cyffredin - ni ddylech fyth orfod ysgrifennu'r un cod ddwywaith yn y cais. Os gwnewch hynny, rydych chi'n ysgrifennu'ch cais yn anghywir. Pan fydd angen i chi wneud newid, dim ond mewn un lleoliad y dylai fod angen i chi wneud y newid hwnnw.
  • Cronfa Ddata - storio data mewn cronfeydd data. Mae storio data mewn unrhyw haen arall yn gofyn am gymaint mwy o waith!
  • Cydymffurfiad XHTML - wrth i dechnolegau fel Systemau Rheoli Cynnwys, APIs, RSS, ac offer integreiddio cynnwys eraill ddod yn fwy cyffredin, mae angen i drosglwyddo cynnwys fod yn syml. Mae safonau XHTML yn bwysig oherwydd ei bod yn hawdd 'cludo' cynnwys i wefannau, gwasanaethau neu leoliadau eraill.
  • Ymarferoldeb traws-borwr - mae porwyr yn trin HTML a CSS yn wahanol. Mae yna ddigon o haciau sy'n sicrhau ymarferoldeb traws-borwr. Dylech bob amser fod yn cefnogi'r 3 porwr gorau yn y diwydiant gyda'r 3 datganiad diweddaraf o bob un. Y tu hwnt i'r rheini, ni fyddwn yn trafferthu ... marwolaeth y porwr fydd hi os na allant gadw i fyny gyda'r cŵn mawr.
  • Ymarferoldeb traws-blatfform - nid yw rhywfaint o ymarferoldeb yr un peth nac yn cael ei gynnig rhwng cyfrifiadur personol, Mac a Linux. Os gwnewch yr holl gamau blaenorol, ni ddylech redeg i drafferth, ond byddwn yn dal i brofi i fod yn sicr!

Mae ceisio trwsio plymio mewn cartref sydd eisoes wedi'i adeiladu yn gostus. Bydd gwneud 'plymio' da ymlaen llaw yn arbed llawer o arian i chi yn y tymor hir!

Fe wnes i ddod o hyd i adnodd gwych o'r enw Y Craffwr wrth ddarllen blog arall, o'r enw Beitiau ar hap. Yn olaf, os ydych chi'n bwriadu dod yn gais menter gyda chyrhaeddiad eang a chwmpas, byddwn yn wyliadwrus o weithwyr sy'n anwybyddu neu ddim yn poeni eu hunain gyda'r eitemau hyn yn gynnar. Dewch o hyd i bobl sy'n poeni! Rydych chi'n bywyd yn llawer haws i lawr y ffordd.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.