Peidiwch â dod yn ddioddefwr Malware Hysbysebu

ad malware1

Daw'r e-bost i mewn. Rydych chi'n gyffrous. Mae'n fargen CPM uchel iawn gan hysbysebwr enw brand mawr. Nid ydych yn adnabod cyfeiriad e-bost yr anfonwr. Rydych chi'n meddwl i chi'ch hun: “Hmmn..exampleinteractive.com. Rhaid bod yn siop ryngweithiol fach y mae'r brand mawr yn ei defnyddio ”. Rydych chi'n anfon e-bost yn ôl yn gofyn am eu SY (Gorchymyn Mewnosod) ac yn dechrau edrych ar eich rhestr hysbysebion sydd ar gael. Rydych chi'n mynd yn ôl ac ymlaen gyda nhw, maen nhw'n awyddus i gychwyn yr hysbyseb cyn gynted â phosib. Maent yn cynnig ychwanegu at y CPM os gallwch chi ddechrau arni heddiw. Rydych chi'n barod i wneud rhywfaint o $ mawr. Mae popeth yn edrych yn dda. Ond ynte?

Fe wnaeth y tramgwyddwr feichiogi fel hysbysebwr cenedlaethol a darparu hysbysebu cynnyrch sy'n ymddangos yn gyfreithlon am wythnos ,? Ysgrifennodd llefarydd ar ran y NY Times, Diane McNulty. Dros y penwythnos, cafodd yr hysbyseb sy'n cael ei weini ei newid fel bod neges ymwthiol, yn honni ei bod yn rhybudd firws o gyfrifiadur y darllenydd, yn ymddangos.

Yn y byd go iawn rydw i wedi derbyn yr e-bost gan yr asiantaeth ryngweithiol fach gyda phrynu mawr gan frand mawr. Ar ôl rhywfaint o ymchwiliad ar-lein cerddais i ffwrdd o'r fargen. Pam? Doedden nhw ddim yn real. Dechreuwch gyda'u henw parth “exampleinteractive.com”.
  • ad malware1Hyd yn oed yn meddwl bod safle'r cwmni'n edrych yn braf nid ydyn nhw'n rhestru unrhyw gyfeiriad corfforol, dim rhif ffôn, dim rhestr o gleientiaid, dim rhestru "papurau gwyn" na straeon llwyddiant cleientiaid. Mae camsillafu neu lawer o honiadau jargon dwbl-siarad yn codi baner goch. Mae'r llun ar y dde yn gipio sgrin o un o'r gwefannau marchnata a gysylltodd â mi. A fyddai gan asiantaeth farchnata gyfreithlon sy'n cynrychioli brand mawr wallau copi fel hyn ar eu tudalen gartref?
  • Gwneud whois lookup o'u henw parth. Ers pryd mae'r parth wedi'i gofrestru? A gafodd ei gofrestru yn Tsieina neu ddwyrain Ewrop fis yn ôl? A oes gan berchennog y parth a restrir gyfeiriad e-bost Gmail neu Yahoo? A yw'r parth wedi'i guddio gan gofrestriad anhysbys? A yw'r cyfeiriad yn stryd go iawn mewn dinas go iawn? Gwneud a Chwiliad netcraft o'r gweinydd. Os yw'r gweinydd yn cael ei letya yn Tsieina neu ddwyrain Ewrop, dylai hynny o leiaf godi baner felen.
  • Ni fyddant yn anfon GIF baner ac URL clickthorough atoch. Byddant yn anfon tagiau javascript atoch fel yr elfen greadigol. A oes gan y cod ar gyfer yr hysbyseb greadigol yr un parth â'r wefan farchnata? Gwnewch yr un parth a gweinydd yn ymchwilio. Mae tagiau Javascript yn gyffredin ar gyfer cylchdroi baneri ond mae'n rhoi rheolaeth iddyn nhw roi beth bynnag maen nhw ei eisiau ar eich gwefan.
  • Gofynnwch am eu W9. Gofynnwch am wiriad credyd. Mae W9 gydag SS neu ID treth cwmni gyda'r nifer anghywir o ddigidau yn hafal i faner goch.
  • Gofynnwch am enw eu cyswllt yn y brand mawr. Os ydyn nhw'n rhoi rhif ffôn y cyswllt i chi, peidiwch â'i ddefnyddio. Ffoniwch brif rif ffôn switsfwrdd pencadlys y cwmni brand a'i drosglwyddo i siarad â'r cyswllt. Cefais alwad yn ôl gan y cyswllt brand unwaith. Dangosodd galwr ID i mi fod cyswllt brand yr Unol Daleithiau yn fy ffonio o Fwlgaria.
Daw'r erthygl am ddigwyddiad y New York Times a gysylltir uchod o fis Medi 2009. Ond cysylltodd rhywun â mi sy'n ceisio tynnu'r un sgam yr wythnos hon. Maen nhw dal i fod allan yna ond gallwch chi osgoi'r trap meddalwedd maleisus ar eich gwefan trwy gymryd ychydig o amser i wneud rhywfaint o waith ditectif ar-lein.