Beth sydd ynddo? Ble mae e? Sut? Strategaethau Marchnata Gwe

storio

Pan fyddwch chi'n agor siop, chi sy'n penderfynu ble i roi'r siop, beth i'w roi yn y siop, a sut ydych chi'n cael pobl iddi. Mae agor gwefan, ni waeth a yw'n sefydliad manwerthu ai peidio, yn gofyn am strategaethau tebyg:

 • Beth fydd yn eich gwefan?
 • Ble fydd eich gwefan?
 • Sut gall pobl ddod o hyd iddo?
 • Sut y byddwch chi'n eu cadw?

Beth fydd yn digwydd ar eich Gwefan?

Bagiau Llaw PradaCredwch neu beidio, mae dwy allwedd i stocio siop. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn talu sylw i'r pwysicaf, yr hyn y mae pobl yn ei brynu. Nid yw'r ail un mor amlwg, serch hynny. Dyma beth mae pobl yn siarad amdano. Enghraifft? Rwy'n aml yn siop goffi leol. Mae ganddyn nhw bopeth mae cariad coffi ei eisiau - amgylchedd hamddenol, staff gwych, pobl wych a bwyd gwych.

Mae'r siop goffi yn cynnig eitemau eraill, serch hynny, y mae pobl yn siarad amdanyn nhw. Maen nhw'n cynnig cerddoriaeth fyw ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn. Mae ganddyn nhw waith celf hardd ar bob wal y gall ymwelwyr ei brynu. Ac mae ganddyn nhw ddigon o le i grwpiau ymweld a chyfarfod - felly maen nhw'n cynnal cyfarfodydd y Siambr Fasnach, Gwneuthurwyr Glaw, Grwpiau Eglwys, nosweithiau Barddoniaeth, ac ati.

Mae'r siop goffi yn gwneud yn eithaf da! Byddai'r coffi yn unig yn cadw'r busnes sydd ganddyn nhw - ond heb gyllideb hysbysebu, yr eitemau eraill sy'n helpu i gaffael cwsmeriaid newydd. Dyna pam mae'r busnes yn parhau i dyfu ar ôl blwyddyn.

Efallai bod cynnwys gwych ar eich gwefan, yn yr un modd ag y mae'r siop goffi yn gwneud coffi rhagorol. Ond nid yw hynny'n golygu bod unrhyw un yn dod! Mae yna sawl strategaeth y dylech chi eu defnyddio i dyfu eich busnes:

 1. Dod o hyd i ffyrdd eraill o greu marchnata ar lafar gwlad ... rhoi sylwadau ar wefannau eraill, ymgyrchoedd firaol, siarad cyhoeddus, cardiau busnes blog, cymryd rhan mewn rhwydweithiau cymdeithasol, cymdeithasol llyfrnodi, cysylltu â gwefannau eraill (traws-hyrwyddo).

Ble mae eich gwefan? Beth mae'n edrych fel? Sut mae pobl yn dod o hyd iddo?

Pan fyddwch chi'n agor siop, y peth olaf rydych chi'n mynd i'w wneud yw adeiladu ychydig filltiroedd o briffordd ac agor adeilad crappy. Mae angen i chi leoli'r siop lle mae pobl yn disgwyl iddi fod a lle gall pobl ddod o hyd iddi.

Siop Prada

Rydych chi hefyd eisiau agor siop sy'n gyffyrddus a bod pobl eisiau dod yn ôl iddi. Mae yna siop gyfrifiaduron i lawr y stryd oddi wrthyf fy mod i wedi cerdded heibio ond erioed wedi bod ynddi. Mae'r tu mewn yn edrych fel cwpwrdd storio gydag offer wedi'i wasgaru ledled y lle. Ond pan fyddaf yn mynd i mewn i Best Buy, ni allaf helpu ond cerdded i lawr wal setiau teledu sgrin fflat bob tro. Rwy'n hoffi ymweld â Best Buy cymaint ag yr wyf yn hoffi siopa yno oherwydd ei estheteg.

Eich ymweliad cyntaf â'm siop goffi ac rydych chi'n gwybod nad ydych chi yn Starbucks. Mae lliwiau llachar, tunnell o waith celf, ac mae'r orsaf barista yn wynebu'r cwsmeriaid wrth iddynt gerdded i mewn. Mae'r orsaf hefyd wedi'i lleoli bellter o'r drws ffrynt, felly mae gan bobl amser i weld pwy sydd yn y siop a phenderfynu ar eu trefn. Nid yw'n a llinell gynhyrchu siop wedi'i chynllunio i'ch rhuthro i mewn ac allan.

Mae yna ychydig o strategaethau ar gyfer lleoliad a chynllun eich gwefan y dylech chi feddwl amdanyn nhw.

 1. Dylunio a gweithredu strategaethau peiriannau chwilio fel y gall pobl ddod o hyd i'ch gwefan. Nid yw hyn o reidrwydd yn golygu hysbysebu talu fesul clic - ond mae'n golygu cofrestru'ch gwefan gyda'r Peiriannau Chwilio, defnyddio a robots.txt ffeilio i dywysydd yn y botiau chwilio, a chyflogi sitemaps i ddarparu cynllun llywio i'r peiriannau chwilio lywio'ch gwefan gyda, hysbysu'r peiriannau chwilio pan fyddwch chi'n gwneud newidiadau, ac ysgrifennu cynnwys sy'n gyfeillgar i beiriannau chwilio.
 2. Dewiswch enw parth gwych. Dyna barth sy'n hawdd i bobl ei gofio, estyniad .com (sy'n dal yn bwysig heddiw), a heb unrhyw gysylltnod. Bydd Folks yn cofio yourstore.com, ond nid ydyn nhw'n mynd i gofio bots-r-us.info. Weithiau, y parthau gorau yw'r allweddeiriau rydych chi'n eu ceisio. Un enghraifft: byddai fy mlog yn gwneud yn llawer gwell yn y safleoedd SEO pe bai gan yr enw parth 'marchnata' neu 'dechnoleg' ynddo.
 3. Estheteg y wefan. Mae angen i gynllun a thema eich gwefan adlewyrchu'r proffesiynoldeb a'r agwedd yr ydych am eu portreadu. Roeddwn i'n arfer dweud i beidio â phoeni am hyn - roedd yn ymwneud â'r cynnwys i gyd. Roeddwn i'n anghywir, serch hynny. Mae safleoedd mwy yn gweld cynnydd mewn traffig gydag a dyluniad newydd. Am agor gwefan Web 2.0? Gwnewch yn siŵr yn edrych fel gwefan Web 2.0!

Sut mae cadw pobl ar eich gwefan a dod yn ôl?

PradaFe wnaethoch chi ei enwi'n iawn, mae gennych chi'r nwyddau cywir, rydych chi wedi dweud wrth bobl amdano ... maen nhw'n dechrau dod ond sut ydych chi'n eu cadw? Os nad oes gennych chi ddigon o gynnwys a strategaethau i gadw pobl i ddod yn ôl, byddwch chi'n treulio'ch holl amser yn dod o hyd i ymwelwyr newydd yn lle cadw'r rhai sydd gennych chi.

 1. Cynnwys gwych a chymhellol bydd hynny o ddiddordeb i'ch darllenwyr yn eu cadw i ddod yn ôl.
 2. A oes gan eich gwefan RSS bwydo? Nid technoleg cŵl yn unig yw RSS, mae'n strategaeth gadw hardd. Hyd yn oed os nad yw rhywun wedi bod yn ôl ar eich gwefan ers tro, efallai y byddan nhw'n baglu ar ei draws yn eu porthiant o bryd i'w gilydd - efallai pan fyddwch chi'n cynnig yr hyn maen nhw'n chwilio amdano!
 3. A oes gan eich gwefan opsiwn tanysgrifio E-bost? Unwaith eto, mae hwn yn offeryn cadw gwych, sy'n hysbysu rhagolygon â diddordeb neu gleientiaid sydd eisoes wedi dangos diddordeb (trwy ddewis eich e-bost).

Mae yna eithriadau wrth gwrs. Defnyddiais bigau Prada yn onest yma oherwydd deuthum o hyd i'r erthygl ar siop Prada yng nghanol nunlle ... mae'n debyg y gallai lleoliad ofnadwy fod yn ymgyrch firaol dda y dyddiau hyn!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.