Ydych chi'n Gweithio gyda Chofrestrydd Parth neu Ailwerthwr?

Depositphotos 32783907 s
Cysyniad dyn busnes ag ofn y bos

Gan ein bod yn gweithio gyda buddsoddwyr cryn dipyn, maent weithiau'n gofyn inni wneud rhai tasgau y tu allan i'r norm i asiantaeth. Mae un buddsoddwr yr ydym yn gweithio gydag ef yn ein llogi o bryd i'w gilydd i drin eu pryniannau parth. Mae'n gweithio'n dda i gael cwmni dros dro i drin y prosesau hyn gan ei fod yn nodweddiadol yn dipyn o drafod a symiau mawr o arian yn mynd rhwng partïon.

Mae'r broses yn weddol syml. Rydym yn defnyddio cyfrif escrow trydydd parti sy'n tystio ein bod wedi adneuo'r arian ar gyfer y parti arall ac yna rydym yn awdurdodi rhyddhau'r cronfeydd pan gawn ni perchnogaeth o'r enw parth. Os bydd unrhyw fath o anghytundeb yn digwydd, bydd y cytundeb yn mynd i gyfryngu. Mae hyn yn atal trafodion busnes diegwyddor rhag digwydd.

Ychydig wythnosau yn ôl, gwnaethom drafod prynu parth gan barti preifat. Cofrestrwyd y parth gyda Yahoo! Busnesau Bach… Neu felly roedden ni'n meddwl.

Fe wnaethon ni adneuo'r arian mewn escrow ac yna fe ddechreuodd yr hwyl. Gwnaethom gynorthwyo'r parti arall i ddatgloi'r parth ac awdurdodi trosglwyddo'r parth i gofrestrydd parth ein cleient. Mae hon yn broses eithaf syml os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud, mae'n cymryd amser yn dibynnu ar y cofrestrydd parth.

Gwiriais gyfrifon parth y cleient a pharti preifat y bore canlynol ac nid oedd unrhyw beth wedi newid. Drannoeth, gwiriais eto ac roedd y trosglwyddiad canslo. Gelwais y blaid breifat a dywedodd nad oedd wedi gwneud unrhyw beth.

Sefydlais alwad cynhadledd a gwnaethom ddeialu tîm cymorth Yahoo! Ar ôl aros cryn amser, cawsom ein cyfarfod â thechnoleg gymorth a ddywedodd na allem drosglwyddo'r parth yn allanol, ond pe bai gen i Yahoo! Cyfrif Busnesau Bach, gallem drosglwyddo'r parth o gyfrif i gyfrif.

Os ydych chi wedi prynu neu werthu parthau ... mae'n debyg bod eich clustiau newydd ystyried hyn. Ar ôl tunnell o anghydfodau trosglwyddo parth, ICANN rheoleiddiwyd y broses hon i sicrhau y gallech drosglwyddo parthau yn hawdd o un cofrestrydd i un arall. Gwnaethpwyd hyn i sicrhau na allai cwmnïau cofrestru parthau ddal eu cleientiaid yn wystlon.

Hwn oedd y cwestiwn a ofynnais i'n Yahoo! cynrychiolydd cymorth ond nid oedd yn ymddangos ei fod yn deall rhagosodiad y cwestiwn felly gwnaethom ni ddal ati. Dyma pryd mae'n dechrau mynd yn frawychus.

Cofrestrais Yahoo! Mae Busnesau Bach yn cyfrif am fy nghleient tra ar y ffôn gyda'n trydydd parti a'r Yahoo! cynrychiolydd. Yna dywedodd y cynrychiolydd wrth y trydydd parti i ganslo ei gyfrif er mwyn i'r parth gael ei ryddhau ac i mi gofrestru'r parth ar unwaith i'w adfer.

Beth?! Felly rydyn ni'n mynd i roi'r parth hwn allan ar y farchnad am ychydig funudau ac yna ei gofrestru eto?! Beth pe baem yn colli'r parth ar y pwynt hwnnw i ryw barth miniog allan yna gyda phroses brynu awtomataidd?! (Nid wyf yn gwybod a yw hynny'n bodoli mewn gwirionedd, ond ni allwn gredu'r cais). Holais y cynrychiolydd a rhoddodd sicrwydd imi y byddai ganddo reolaeth dros y parth.

Felly fe wnaethon ni dynnu'r sbardun a chofrestrais y parth yn Yahoo! Cyfrif Busnesau Bach.

Neu wnes i?

Ddiwrnod yn ddiweddarach, ac roedd y parth yn dal i fod yng nghyfrif y trydydd parti ac yn ymddangos yn y pwll glo ond heb ei drosglwyddo'n llawn. Ar y pwynt hwn, gwnes ychydig o ymchwil ac a Chwilio WHOIS i weld y wybodaeth gyhoeddus sy'n gysylltiedig â'r parth. Yn ddigon sicr, dywedodd fod y parth yn dal i fod wedi'i gofrestru gyda'r trydydd parti. Ond dyma’r rhan ryfedd… nid Yahoo! oedd y cofrestrydd parth. Busnes Bach, yr oedd TG Melbourne yn Awstralia.

Rhoddais docyn i mewn i Melbourne IT ac fe wnaethant ysgrifennu yn ôl ddiwrnod yn ddiweddarach mai nhw oedd y cofrestrydd go iawn a bod Yahoo! Ailwerthwyr yn unig oedd Busnesau Bach. Arghhhhhh! Roedd yr holl amser hwnnw'n wastraff.

Felly, gwnaethom ddechrau'r broses trosglwyddo parth yn Melbourne IT. Stori hir yn fyr, mae ganddyn nhw system ddryslyd hefyd lle na allwch chi symud parth o un cyfrif i'r llall. Yn syml, rydych chi'n symud perchennog y cyfrif o un person i'r llall. Fe wnes i hynny yn union a thalu ffi arall (does gen i ddim syniad beth wnes i dalu amdano yn Yahoo! Small Business).

Dyma ni gwpl wythnosau'n ddiweddarach a chredaf fod y parth wedi'i drosglwyddo o'r diwedd. Dywedodd fy hysbysiad diweddaraf y byddai'n cymryd hyd at 7 diwrnod i'w gwblhau felly dymunwch lwc i ni!

Y Llinell Gwaelod

Y llinell waelod yma yw bod angen i chi wylio lle rydych chi'n cofrestru'ch parth. Roedd y broses, diffyg dogfennaeth, cefnogaeth anwybodus a hyd yn oed y broses a oedd, yn fy marn i, yn torri rheoliadau ICANN, yn rhwystredig ac yn chwerthinllyd. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth y gallai'r broses fod wedi bod yn llawer haws pe bai'r parth wedi'i gofrestru mewn cofrestrydd yn lle ailwerthwr.

Yn well eto, dim ond glynu gyda GoDaddy. Nid yn unig y byddwch yn osgoi'r materion hyn, byddwch hefyd yn gwario llawer llai ac yn cael gwasanaeth gwych i gwsmeriaid.

4 Sylwadau

 1. 1

  Hei Doug,

  Dechreuais brosiect lle rwy'n symud cleient yn gystadleuol i ffwrdd o fusnes bach Yahoo i Godaddy, amseriad mor berffaith. Fy nghwestiwn a ddylwn i ddim ond ceisio ceisio mynd trwy fusnes bach Yahoo a siarad â Melbourne IT? Hefyd, gan dybio bod popeth yn mynd yn dda, a yw'n edrych fel y bydd gennych reolaeth lawn ar y parth gyda Melbourne IT allan o'r llun yn llwyr? Dim ond tybed a ddylem adael y parth sydd wedi'i gofrestru yno, yn lle cymryd risg ac amser fel arall.

  Diolch,
  Jon

  • 2

   Helo Jon, yn onest mae'r profiad wedi bod mor ofnadwy (ac nid yw rhyngwyneb Parth Melbourne hyd yn oed yn gweithio yn Chrome), rydw i allan o'r fan honno. Mae'r parth yn cael ei drosglwyddo (croesi bysedd) ar hyn o bryd.

 2. 3

  Diolch am yr ateb Doug! Edrychaf ymlaen at gael y wybodaeth ddiweddaraf am hyn. Dim ond un cleient arall yr wyf wedi delio trwyddo a dewisais eu cadw yno oherwydd yr anhawster hwn. O leiaf, rwy'n gobeithio y bydd pobl yn gweld y blogbost hwn ac yn dewis peidio â dechrau eu sylfaen trwy fusnes bach Yahoo. Rwy'n credu'n gryf mewn rhoi'r gallu i bob perchennog busnes reoli ei asedau ei hun. Gormod o weithiau nid yw pobl hyd yn oed yn sylweddoli agweddau technegol ymwneud â chwmni sy'n gwneud yr hyn a ddylai fod yn fuddsoddiad, yn golled, pan fyddant yn dewis dod o hyd i gwmni arall.

 3. 4

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.