Ydych chi'n Annog neu'n Annog Eich Darllenwyr?

AthrawonHeno cefais e-bost gan Borders. Mae yna gystadleuaeth ar Collect i ysgrifennu am sut y gwnaeth athro newid eich bywyd.

Blog diweddar a bostiwyd gan Brian Clark o CopyBlogger oedd fy ysbrydoliaeth, 5 Gwall Gramadegol Sy'n Gwneud i Chi Edrych yn fudr. Ysgrifennodd Brian y post dros bythefnos yn ôl, ond mae wedi bod yn swnian arna i byth ers hynny. Rwy'n cael trafferth yn gyson â gramadeg a sillafu.

Am y Gystadleuaeth: Ydych chi'n adnabod athro a wnaeth wahaniaeth? Hoffai Borders and Collect glywed eich stori fel y gallwn ei rhannu ag eraill a dathlu'r gwaith rhyfeddol y mae athrawon yn ei wneud bob dydd. Bydd Borders yn dewis pedwar sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol i dderbyn Cerdyn Rhodd Ffiniau $ 50 ac ar un enillydd lwcus i dderbyn Cerdyn Rhodd Ffiniau $ 250.

Yn ystod y dydd, rwy'n myfyrio ar yr hyn rydw i wedi'i ddarllen, ei ddysgu a'i gyflawni. Ar fy ngyrfa adref, rydw i fel arfer yn casglu'r meddyliau hynny yn fy mhen ac yn eu trefnu i ysgrifennu ar fy mlog. Erbyn i mi eistedd i lawr i ysgrifennu mewn gwirionedd, mae'r cynnwys yn barod i ffrwydro. Rwy'n tueddu i ysgrifennu mewn 'ffrydiau ymwybyddiaeth'. Ni allaf deipio yn ddigon cyflym ... felly mae fy brawddegau a pharagraffau yn tueddu i fod yn anghyson ac yn neidio o gwmpas.

Yn anorfod, rwy'n gadael ychydig o gamgymeriadau. Rwy'n arbed y swydd fel drafft. Darllenais y drafft. Rwy'n prawfddarllen y drafft. Rwy'n trwsio camgymeriadau ac yn ailgyhoeddi'r drafft drosodd a throsodd. Yn olaf, rwy'n cyhoeddi'r post ... a'i brofi eto. Er fy mod yn cymryd gofal mawr, byddaf yn dal i adael un o'r camgymeriadau hynny sy'n 'gwneud i mi edrych yn fud'.

Ond ni fydd yn fy atal rhag ysgrifennu. Rwy'n gwrthod ei adael.

Fe wnaeth y prosiect Collect fy ysbrydoli i ysgrifennu am fy athrawes Saesneg gradd 8, Mrs. Rae-Kelly. Os na chymerwch funud neu ddwy i ddarllen y post, fe'ch llanwaf. Bryd hynny yn fy mywyd roeddwn yn hollol ansicr ohonof fy hun ac roedd gwir angen rhywun i roi rheswm imi ennill rhywfaint o barch tuag at fy hun. .

Yn hytrach na chanolbwyntio ar fy ysgrifennu, sillafu a gramadeg ofnadwy, fe wnaeth Mrs. Rae-Kelly gipio fy ngwaith i ddod o hyd i'r hyn oedd yn dda yn hytrach na drwg. Trwy ganolbwyntio ar y positif, roeddwn i eisiau dysgu a chynhyrchu gwaith gwych i Mrs. Rae-Kelly. Byddwn yn adolygu fy ngwaith am y camgymeriadau a wnaed yn y gorffennol ac yn gwneud pob ymdrech i beidio â'u gwneud eto.

Roedd Mrs. Rae-Kelly yn gwybod sut i ysbrydoli a meithrin hunan-barch yn ei myfyrwyr. Mae hynny'n beth prin i athrawon ac arweinwyr yn yr oes sydd ohoni. Rwy'n gwybod na ysgrifennodd Brian y post i 'wneud i mi edrych yn fud' ond mae'n sicr ei fod (ac yn dal i wneud) yn fy mhoeni. Fy ngobaith i chi Folks sy'n meddwl am flogio neu sy'n blogio yw nad yw erthyglau fel hyn yn eich digalonni.

NODYN: Blog Brian yw un o'r goreuon ar y we. Mae'n adnodd gwych ac mae wedi fy helpu i wella fy sgiliau ysgrifennu a chopïo yn aruthrol. Mae'n flog hapus a chadarnhaol ac ni fyddai byth yn cael ei ddefnyddio i annog awduron i beidio ... mae'r gwrthwyneb yn wir!

Ni allaf siarad dros yr holl blogwyr, ond byddaf yn maddau i chi am eich camgymeriadau ac yn gobeithio y byddwch yn maddau i mi am fy un i. Nid wyf yn darllen eich blog oherwydd rwy'n ceisio dod o hyd i'ch gwallau - rwy'n ei ddarllen oherwydd fy mod i'n dysgu gennych chi neu'n mwynhau'ch ysgrifennu. Ar yr un pryd, gobeithio y byddwch yn cymryd yr amser i lenwi fy ffurflen gyswllt os “Rwy'n edrych yn fud”. Fydda i byth yn cynhyrfu ... roedd yn rhaid i un o fy darllenwyr esbonio i mi deirgwaith mewn e-bost pan ysgrifennais gyngor yn lle cyngor (argh!).

Credaf fod fy sgiliau gramadeg a sillafu yn gwella. Rwy'n deall, i rai darllenwyr, bod camgymeriadau fel y rheini'n brifo fy hygrededd ac enw da felly rwy'n gweithio'n galed i'w gwella. Gobeithio, byddwch chi'n torri rhywfaint arnaf ac yn canolbwyntio ar y neges ac nid y camgymeriadau!

Mae athrawon da yn cywiro eu disgyblion, mae disgyblion gwych yn eu hannog. Gallwch amnewid arweinydd, hyfforddwr, offeiriad, rhiant neu flogiwr yn lle athro ac mae'n wir.

8 Sylwadau

 1. 1

  Roeddwn i’n gallu ei ddileu fel “cariad caled” Doug, ond a dweud y gwir, dim ond cynyddu’r pŵer tynnu oedd y defnydd o “fud” yn y pennawd. Yn troi allan dyna oedd y post mwyaf poblogaidd i mi ei ysgrifennu erioed, a oedd yn dipyn o sioc.

  Gobeithio nad oes unrhyw deimladau caled. 🙂

  • 2

   Helo Brian,

   Ni allaf ddweud wrthych sawl gwaith yr wyf i ail-ysgrifennwch y post hwn fel na fyddai'n swnio felly! Mae eich blog wedi bod yn ffynhonnell wybodaeth ac ysbrydoliaeth wych. Rwy'n gwybod na wnaethoch chi ei olygu felly o gwbl - rwy'n sensitif yn syml gan fy mod i'n cael fy 'herio yn ramadegol'. 🙂

   Yn hytrach na digalonni, mae eich blog wedi bod yn anogaeth fawr i mi (ac rwy'n siŵr llawer o rai eraill). Roedd y gair 'fud' wedi glynu gyda mi ers ei ddarllen ac ni allaf ymddangos ei fod yn gadael iddo fynd.

   Yn ogystal, rydw i wedi sylwi ar lawer o'r sylwadau (rydw i wedi tanysgrifio) ac mae cymaint o'r sylwebyddion yn hollol gymedrig! Bydd eich swydd yn helpu llawer o bobl (fe helpodd fi). Gobeithio nad yw'r sylwebyddion yn annog neb i ysgrifennu. Mae'n cymryd ymarfer ac amynedd gyda chi'ch hun!

   Diolch gymaint am edrych ar y post! Diolch am yr holl anogaeth.

   Doug

 2. 3

  Rwy'n credu ei fod yn ffordd dda o atgoffa pobl am eu camgymeriadau. Mae'n sicr yn swnio'n llym dweud yn fud ond mae'n debyg mai dyna'r ffordd y mae pobl yn cael sylw. Yn sicr, dyna oedd ei ffordd o ddysgu.

  • 4

   Rwy'n cytuno, Howie. Mae wedi fy helpu ac roedd yn swydd wych. Yn eironig, gobeithio nad yw'n 'annog' pobl i beidio ag ysgrifennu postiadau fel 'na. Fy mhwynt oedd peidio â chymryd llun yn Brian (rydw i wir yn caru ei flog). Fy mhwynt yn unig oedd sicrhau ein bod yn ceisio annog ein gilydd.

   Yn sicr, dwi ddim eisiau i bobl osgoi blogio os nad ydyn nhw'n gallu ysgrifennu'n dda. Y peth rhyfeddol am flogio yw bod pobl yn ysgrifennu am yr hyn maen nhw'n ei wybod. Weithiau nid yw gramadeg a sillafu yn y categori hwnnw ... ond mae pethau fel datblygiad, magu plant, ffydd ac ati yn cael eu rhannu a dylid eu rhannu!

   Diolch am eich sylw!
   Doug

 3. 5

  Rydych chi'n disgrifio'n union yr hyn rwy'n ei deimlo pan gefais y pwnc i'w ychwanegu ar fy mlog rwy'n teimlo ar goll ar fy meddwl. Ac rwy'n credu nad yw darllenydd blog yn poeni llawer am y gramadeg a'r sillafu, y pwysig yw ei gynnwys.

  Y peth da am flogio yw eich bod chi'n cynyddu eich sgiliau ysgrifennu, oherwydd trwy'r post gallwch chi gael y profiad a nodi'ch camgymeriadau eich hun, yn enwedig pobl sy'n dod o'r wlad nad oes ganddyn nhw Saesneg fel iaith 1af ee fy hunan

  ????

  • 6

   AskaX,

   Mae'n debyg mai'ch enghraifft chi yw'r enghraifft orau - doeddwn i ddim hyd yn oed wedi meddwl am bobl sydd â Saesneg fel Ail Iaith! Nid oes ffiniau iaith ar y Rhyngrwyd a dylem gefnogi a gwerthfawrogi ein blogwyr sy'n dal i weithio i feistroli Saesneg o gwbl.

   Diolch am wneud sylwadau! A swydd wych ar eich blog.

   Doug

 4. 7

  Rwy'n cytuno bod cynnwys yn bwysicach ond ni allwn ddianc rhag y ffaith bod rhai darllenwyr yn poeni am yr hyn y mae awduron wedi'i ysgrifennu. Neu efallai, maen nhw'n meddwl bod gallu ysgrifennu erthygl yn naturiol yn golygu eich bod chi'n ysgrifennwr da. A thrwy hynny, sillafu a gramadeg cywir.

 5. 8

  Helo Douglas,

  Pan mae'n ymwneud â phostiadau blog ac erthyglau, gramadegol
  mae gwallau * gwnewch * yn gwneud ichi edrych yn fud oherwydd eich ystyr
  yn cael llanast! (fel eich achos cyngor VS cynghori)

  Ond rydw i bob amser yn tueddu i edrych ar y cynnwys ... sef
  caled oherwydd fy mod i'n meddwl amdanaf fy hun fel prawfddarllenydd
  er nad wyf wedi fy ardystio 🙂

  Mae'n fyd gwahanol o ran pethau y mae pobl yn eu gwneud
  talu serch hynny! Os yw'n gynnwys am ddim, meh, gramadeg a
  mae camgymeriadau sillafu ym mhobman.

  Peidiwch â tharo'ch hun mor wael =) Nid oes unrhyw un yn berffaith (a na
  un fydd :))

  I'r brig,
  Aw Aser

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.