Peidiwch â Thracio: Yr Hyn y Mae angen i Farchnatwyr ei Wybod

Olrhain Olion Traed

Eisoes bu cryn dipyn o newyddion am gais y FTC i gwmnïau Rhyngrwyd alluogi nodweddion sy'n grymuso defnyddwyr i beidio â chael eu tracio. Os nad oeddech wedi darllen y dudalen 122 Preifatrwydd adroddiad, byddech chi'n meddwl bod y FTC yn gosod rhyw fath o linell yn y tywod ar nodwedd maen nhw'n gofyn amdani o'r enw Peidiwch â Olrhain.

Beth yw Peidiwch â Olrhain?

Mae yna nifer o ffyrdd y mae cwmnïau'n olrhain ymddygiad defnyddwyr ar-lein. Y mwyaf poblogaidd, wrth gwrs, yw cwcis porwr sy'n storio data a gwybodaeth wrth i chi ryngweithio â gwefan. Mae rhai cwcis yn trydydd parti, sy'n golygu y gellir olrhain defnyddiwr ar draws sawl safle. Yn ogystal, mae yna fodd i ddal data trwy ffeiliau Flash ... efallai na fydd y rhain yn dod i ben ac nid ydyn nhw fel rheol yn cael eu dileu pan fyddwch chi'n clirio cwcis yn eich porwr.

Peidiwch â Olrhain yn nodwedd ddewisol yr hoffai'r FTC ei rhoi ar waith a fyddai'n grymuso'r defnyddiwr i atal rhag cael ei olrhain. Un syniad yn syml yw nodi pryd mae hysbyseb yn cael ei gosod gyda data wedi'i olrhain, gan gynnig i'r cwsmer optio allan o'r cipio data a'r hysbyseb. Syniad arall gan y FTC yw, yn lle hynny, darparu Mewn Amser data y gellir ei ddefnyddio gyda chaniatâd defnyddiwr i osod hysbyseb berthnasol.

Er bod y FTC wedi gwneud yr awgrymiadau hyn ... ac ychydig o awgrym, os nad yw'r diwydiant yn cynnig rhywbeth, efallai y byddan nhw ... maen nhw hefyd yn cydnabod ôl-effeithiau technoleg o'r fath. Y gwir yw bod marchnatwyr cyfrifol a chwmnïau ar-lein yn defnyddio data ymddygiadol i gynhyrchu profiad defnyddiwr gwell, mwy perthnasol. Mae'r FTC yn cydnabod hyn trwy nodi:

Ni ddylai unrhyw fecanwaith o'r fath danseilio'r buddion sydd gan hysbysebu ymddygiadol ar-lein i'w cynnig, trwy ariannu cynnwys a gwasanaethau ar-lein a darparu hysbysebion wedi'u personoli y mae llawer o ddefnyddwyr yn eu gwerthfawrogi

Mae'r adroddiad Preifatrwydd yn mynd ymlaen i nodi bod unrhyw gofrestrfa ganolog fel yn achos y Peidiwch â gwneud hynny Ffonio nid yw'r rhestr yn gredadwy ac ni chaiff ei harchwilio fel ateb. Mae Adroddiad Preifatrwydd FTC, ynddo'i hun, yn codi nifer o gwestiynau gwych:

  • Sut ddylai mecanwaith o'r fath gael ei gynnig i ddefnyddwyr ac wedi cael cyhoeddusrwydd?
  • Sut y gellir cynllunio mecanwaith o'r fath i fod mor yn glir ac yn ddefnyddiadwy â phosibl i ddefnyddwyr?
  • Beth yw'r costau a buddion posibl o gynnig y mecanwaith? Er enghraifft, faint o ddefnyddwyr
    a fyddai'n debygol o ddewis osgoi derbyn hysbysebion wedi'u targedu?
  • Faint o ddefnyddwyr, ar sail absoliwt a chanrannol, sydd wedi defnyddio'r offer optio allan a ddarperir ar hyn o bryd?
  • Beth yw'r tebygol effaith os yw nifer fawr o ddefnyddwyr yn dewis optio allan?
  • Sut y byddai'n effeithio ar gyhoeddwyr a hysbysebwyr ar-lein, a sut y byddai'n gwneud hynny effeithio ar ddefnyddwyr?
  • A ddylai'r cysyniad o a mecanwaith dewis cyffredinol cael ei ymestyn y tu hwnt i hysbysebu ymddygiadol ar-lein a chynnwys, er enghraifft, hysbysebu ymddygiadol ar gyfer cymwysiadau symudol?
  • Os nad yw'r sector preifat yn gweithredu mecanwaith dewis unffurf effeithiol o'i wirfodd, a ddylai'r FTC argymell deddfwriaeth yn gofyn am fecanwaith o'r fath?

Felly ... dim rheswm i banig ar y pwynt hwn. Peidiwch â Olrhain ddim yn beth sicr. Fy dyfalu yw na fydd byth yn cael ei fabwysiadu gan y llu. Yn lle, fy rhagfynegiad yw y bydd yr adroddiad yn arwain at breifatrwydd a gosodiadau olrhain mwy tryloyw ar wefannau (attn: Facebook). Nid yw hynny'n beth drwg, rwy'n credu bod y rhan fwyaf o farchnatwyr cyfreithlon yn gwerthfawrogi datganiadau a rheolaethau preifatrwydd cryf a chlir.

Hoffwn yn bersonol weld porwyr yn mabwysiadu rhai cyfleustodau logio a negeseuon sy'n rhoi adborth clir i ddefnyddwyr pan fydd eu data'n cael ei gasglu, pwy sy'n ei storio, a sut mae'n cael ei ddefnyddio i arddangos cynnwys hysbysebu neu ddeinamig perthnasol. Os gall y diwydiant ddarparu rhai safonau, bydd yn ddatblygiad gwych i ddefnyddwyr a marchnatwyr fel ei gilydd. Am wybodaeth ychwanegol, ewch i'r Peidiwch â Olrhain gwefan cydweithredu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.