Pam Rwy'n Cynghori Cwmnïau SaaS yn Erbyn Adeiladu Eu CMS Eu Hunain

Peidiwch ag Adeiladu CMS

Galwodd cydweithiwr uchel ei pharch arnaf gan asiantaeth farchnata yn gofyn am ychydig o gyngor wrth iddi siarad â busnes a oedd yn adeiladu ei blatfform ar-lein ei hun. Roedd y sefydliad yn cynnwys datblygwyr talentog iawn ac roeddent yn gwrthsefyll defnyddio system rheoli cynnwys (CMS)… Yn lle gyrru i weithredu eu datrysiad cartref eu hunain.

Mae'n rhywbeth rydw i wedi'i glywed o'r blaen ... ac rydw i'n nodweddiadol yn cynghori yn ei erbyn. Mae datblygwyr yn aml yn credu mai dim ond tabl cronfa ddata yw CMS lle cedwir cynnwys ac y gellir ei ddiweddaru'n hawdd yn ôl yr angen. Ond maen nhw'n colli cannoedd o nodweddion y mae CMS yn eu darparu. Heb sôn am flaenoriaethau busnes y sefydliad.

Pam na ddylech chi adeiladu CMS?

  1. Galluoedd Chwilio a Chyfryngau Cymdeithasol - Ysgrifennais Y Nodweddion Rhaid i Bob System Rheoli Cynnwys Eu Cael ar gyfer Optimeiddio Peiriannau Chwilio ar gyfer un busnes yr oedd ei ddatblygwyr eisiau gwneud hyn. Mae'r erthygl yn cerdded trwy bopeth y mae gwir angen i system rheoli cynnwys ei gael - o fapiau gwefan XML, trwy ddelweddau dan sylw ... sy'n angenrheidiol i hyrwyddo a syndiceiddio'ch cynnwys ar draws y we yn hawdd. Mae hepgor unrhyw un o'r nodweddion hyn yn rhoi eich cwmni dan anfantais yn erbyn eich cystadleuwyr. Heb sôn am flaenoriaethau cyfnewidiol a chymdeithasol - gyda ffyrdd newydd o wella, awtomeiddio, optimeiddio ac integreiddio'ch cynnwys i'r cyfryngau a'r sianeli hynny.
  2. Blaenoriaethau Datblygu - Wrth ichi ddod â llwyfan ar-lein yn fyw, nid yw eich platfform byth gwneud. Bygiau, nodweddion, integreiddiadau ... eich anadl einioes yw eich platfform ar-lein. O ganlyniad, mae'n rhaid i'r system rheoli cynnwys elfennol rydych chi wedi'i hadeiladu gael ei rhoi ymhell i lawr eich rhestr blaenoriaethau. Wrth i'ch tîm marchnata geisio optimeiddio a hyrwyddo cynnwys i yrru gwerthiannau, mae'r diffyg nodweddion yn eich CMS cartref yn eu rhwystro. O ganlyniad, ni all gwerthu a marchnata gyflawni eu potensial llawn. Mae gweithredu CMS a fabwysiadwyd yn eang yn golygu bod cefnogaeth a gwelliannau parhaus yn dod gydag ef. Mae gan y busnesau hynny sy'n cefnogi'r CMS fel eu flaenoriaeth, a gall eich busnes gadw eich platfform fel eich blaenoriaeth.
  3. Mae'n Dreul Angenrheidiol - Pam fyddech chi'n ceisio ailddyfeisio rhywbeth sydd eisoes wedi'i adeiladu? Llwyfan fel WordPress mae ganddo alluoedd anhygoel gyda thunnell o hyblygrwydd. Os yw'ch tîm eisiau gwneud hynny, gallai ddefnyddio WordPress fel headless CMS… Lle gall eich tîm marchnata ddefnyddio ei holl alluoedd, ond gall eich tîm datblygu ddefnyddio'r API WordPress i'w gyhoeddi a'i integreiddio i'ch platfform. Gall WordPress hefyd ddefnyddio galluoedd Sign-On Sengl (SSO) ... rhannu enwau defnyddwyr a chyfrineiriau â'ch platfform. Gellir cynnal WordPress hefyd mewn is-gyfeiriadur ... neu gall eich app fod yn defnyddio dirprwy gwrthdroi.

Meddyliwch am rai o'r senarios y bydd eich tîm marchnata efallai am eu rhoi ar waith.

  • Efallai eich bod am ehangu cynnwys tudalen, ychwanegu adrannau, ac ymgorffori colofnau ... a oes gan eich CMS yr hyblygrwydd hwnnw?
  • Efallai eu bod am ychwanegu cofrestriad digwyddiadau ... a oes gan eich CMS y gallu i anfon dolenni amserlennu a nodiadau atgoffa?
  • Efallai eich bod am gatio e-lyfr am ddim, a oes gan eich tîm marchnata'r gallu i popup gyda bwriad ymadael ac i addasu'r meysydd cofrestru?
  • Efallai eich bod am wahanu traffig eich cleient oddi wrth eich darpar draffig - a oes gennych fodd i rannu'r ddau fath o draffig mewn dadansoddeg i nodi'ch effaith farchnata?
  • Efallai eich bod am awtomeiddio'ch cylchlythyr ac integreiddio'ch postiadau blog diweddaraf fel nad oes raid i chi adeiladu'ch e-bost bob wythnos ... a oes gennych borthiant RSS y gellir ei addasu ar gyfer gwneud hynny?

Yn llythrennol mae yna gannoedd o senarios sy'n gofyn am hyblygrwydd ar ran eich CMS i drosoli'ch cynnwys yn llawn yn eich ymdrechion marchnata. Bydd eich tîm datblygu yn cael amser caled yn cadw i fyny â CMS modern sydd, yn llythrennol, â dwsinau o ddatblygwyr amser llawn yn caledu ac yn cefnogi eu galluoedd CMS ... a'r llu o themâu a datblygwyr ategion yn ehangu'r galluoedd hynny.

Ac Efallai y dylech Integreiddio CMS

Rwyf wedi darparu cryn dipyn o resymau yn erbyn adeiladu CMS. Un persbectif na chrybwyllir uchod yw'r cyfleoedd a ddaw yn sgil integreiddio eich platfform craidd gyda CMS.

Roedd gan un cwmni y bûm yn gweithio ag ef sgript syml y gellid ei hymgorffori yn eich gwefan i nodi busnesau a oedd yn cyrraedd y wefan. Datblygais ategyn WordPress a oedd yn ychwanegu'r sgript yn awtomatig ac yn darparu golygfa yn WordPress ar eu cyfer. Pan gyhoeddwyd yr ategyn yn ystorfa WordPress, roedd eu mabwysiadu yn skyrocketed. Pam? Oherwydd bod defnyddwyr WordPress yn chwilio'n gyson am ategion a oedd yn darparu'r nodweddion roeddent yn eu darparu.

Os adeiladodd eich datblygwyr banel gweinyddol gwych i'w integreiddio trwy Ategyn WordPress, rydych chi'n ehangu cyrhaeddiad eich SaaS yn sylweddol. Pan fydd ganddyn nhw filiynau o weithrediadau ledled y byd ac rydych chi'n edrych i gynyddu eich gwelededd ... efallai y bydd cyfeiriadur CMS yn lle gwych i hyrwyddo'ch platfform.

Cadwch eich adnoddau datblygu yn rhydd i gefnogi achubiaeth refeniw eich cwmni - eich platfform. Gweithredu system rheoli cynnwys i drosoli'ch strategaethau marchnata cynnwys yn llawn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.