Peidiwch â Beio'r CMS, Beio'r Dylunydd Thema

CMS - System Rheoli Cynnwys

Bore 'ma cefais alwad wych gyda darpar gleient am eu strategaethau marchnata i mewn. Soniasant eu bod yn cyfarfod â chwmni i ddatblygu eu gwefan. Roeddwn wedi sylwi cyn yr alwad eu bod eisoes ymlaen WordPress a gofyn a fyddent yn parhau i'w ddefnyddio. Meddai ddim o gwbl a dywedodd ei bod yn ofnadwy ... ni allai wneud unrhyw beth gyda'i safle yr oedd am ei wneud. Heddiw mae hi'n siarad â chwmni a fydd yn datblygu ar Expression Engine.

Roedd yn rhaid i mi egluro ein bod ni wedi gweithio gyda Peiriant Mynegiant yn eithaf helaeth, hefyd. Rydyn ni hefyd wedi gweithio gyda Joomla, Drupal, Llwybr y Farchnad, Imavex a llu o systemau rheoli cynnwys eraill. Er bod rhai systemau CMS wedi bod angen rhywfaint o ofal cariadus tendr i drosoli holl fuddion chwilio a chymdeithasol, rydym wedi darganfod bod y rhan fwyaf o systemau CMS yn cael eu creu yn weddol gyfartal ... ac mewn gwirionedd dim ond y swyddogaeth weinyddol a'u rhwyddineb eu defnyddio sy'n eu gwahanu.

Byddwn yn barod i betio y gallai'r cleient hwn gyflawni unrhyw beth yr hoffai ei wneud yn WordPress. Nid WordPress yw'r broblem, serch hynny, dyma'r ffordd y datblygwyd ei thema. Un cleient rydyn ni wedi dechrau gweithio gydag ef yn ddiweddar yw cwmni Ailgyllido Benthyciad VA. Maen nhw'n gwmni gwych - yn rhoi arian yn ôl i elusennau cyn-filwyr bob tro maen nhw'n casglu atgyfeiriad. Er ein bod yn gwneud tunnell o addasu WordPress, rydym yn weddol agnostig y gall cleient gael safle hardd, wedi'i optimeiddio a'i ddefnyddio ar bron unrhyw CMS ag y gallant ar WordPress. Yn syml, mae WordPress yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd felly rydyn ni'n cael ein hunain yn gweithio llawer mwy ar y platfform hwnnw nag eraill.

Prynodd Benthyciad VA thema wedi'i haddasu ac yna ein cyflogi i ddatblygu eu strategaethau chwilio a chymdeithasol. Trychineb oedd y thema ... dim defnydd o fariau ochr, bwydlenni na barochr. Roedd cod caled ar bob elfen yn eu templed heb ddefnyddio unrhyw un o'r nodweddion gwych y mae WordPress yn eu cynnwys. Fe dreulion ni'r ychydig fisoedd nesaf yn ailddatblygu'r thema, gan integreiddio Ffurflenni disgyrchiant gyda Leads360, ac maent hyd yn oed yn datblygu teclyn sy'n adfer y cyfraddau morgais diweddaraf i'w harddangos ar eu gwefan o'u banc.

Mae hon yn broblem systemig gyda dylunwyr ac asiantaethau thema. Maent yn deall sut i wneud i wefan edrych yn dda, ond nid sut i drosoleddu'r CMS yn llawn i ymgorffori'r holl nodweddion gwahanol y bydd y cleient eu heisiau yn nes ymlaen. Rwyf wedi gweld Drupal, Peiriant Mynegiant, Rhyddid Accrisoft, a safleoedd MarketPath a oedd yn brydferth ac yn ddefnyddiadwy ... nid oherwydd y CMS, ond oherwydd bod y cwmni a ddatblygodd y thema yn ddigon profiadol i ymgorffori'r holl nodweddion CMS sy'n trosoledd chwilio, cymdeithasol, tudalennau glanio, ffurflenni, ac ati a allai fod angen.

Gall dylunydd thema da ddatblygu thema hardd. Bydd dylunydd thema gwych yn datblygu thema y gallwch ei defnyddio am flynyddoedd i ddod (ac yn mudo'n hawdd yn y dyfodol). Peidiwch â beio'r CMS, beio'r dylunydd thema!

9 Sylwadau

 1. 1

  Ewinedd ar y pen. Rydym yn datblygu 90% da o'n prosiectau gyda WordPress ac ar adegau byddwch chi'n clywed sylwadau fel hyn a phethau fel “Wel, ni all wneud __________”. Pa un yw'r ymateb cywir wrth gwrs, “Os nad oes rhywbeth ar gael eisoes sy'n addas i'ch anghenion (thema a / neu ategion), ac os yw'ch datblygwr yn gwybod sut i ddefnyddio'r API, gallwch wneud bron iawn unrhyw beth rydych chi am ei wneud fel cyhyd â'r amser a'i gyllidebu yno. ”

  Ond weithiau mae meddwl y cleient wedi'i osod ar rywbeth “newydd”, felly byddwch chi naill ai'n rholio ag ef neu'n ei wrthod.

 2. 2

  Mae hynny'n ddiddorol. Ar ôl dechrau gweithio yn Reusser Design, rydw i wedi newid yn bennaf i weithio o fewn EE, ein CMS o ddewis, o WordPress, y bûm yn gweithio ag ef yn bennaf pan oeddwn ar fy mhen fy hun. Byddwn yn cytuno â chi yn fy themâu WP a wnaeth wahaniaeth mawr. Roedd rhywbeth fel thema Canvas WooTheme, er enghraifft, mor wych i weithio ynddo, tra bod rhai themâu “premiwm” ac arfer eraill allan yna sydd ddim ond… icky.

  Wedi dweud hynny, rydw i'n hoff iawn o EE ar gyfer rheoli cynnwys gwefan, mewn achosion lle nad yw “blogio” yn flaenoriaeth. Mae'n syml, mae'n cain, ac mae'n ffordd fwy cadarn na WP, dwi'n meddwl. Yn dal i fod, pan fyddwch chi'n gwneud llawer o ysgrifennu neu flogio o fewn eich CMS, nid oes unrhyw beth yn curo profiad defnyddiwr WP i'r ysgrifennwr hwnnw.

  Diolch am eich post!

  • 3

   @awelfle: disqus Rydw i ychydig yn drwsgl o ran EE, mae'n bendant wedi ysgrifennu mwy ar gyfer datblygwyr MVC. Gyda hynny mewn golwg, deallaf fod datblygiad ychydig yn fwy cyfeillgar a graddadwy ac nad yw'n gymaint o broblem. Gan nad wyf yn meddwl amdanaf fy hun fel datblygwr ffurfiol, rwy'n tueddu i gadw at y pethau hawdd nad oes angen cymaint o feddwl arnynt (ond a allai achosi llawer mwy o ddifrod yn onest!).

 3. 4

  Ymddengys bod y wefan hon yn fersiwn wedi'i haddasu o TwentyEleven. A yw hynny'n wir? Y naill ffordd neu'r llall, rydych chi'n gywir; mae'n ymwneud â'r thema yn unig, nid y CMS. Ond WordPress, IMHO, yw'r platfform gorau i weithio gydag ef ar hyn o bryd.

  • 5

   Llygad da, @jonschr: disqus! Mae'n thema TwentyEleven wedi'i haddasu'n fawr ... rydyn ni wir wedi ei rhwygo i fyny! Nid ydym wedi mynd ati i guddio holl enwau'r thema. Ac rydyn ni'n hoffi'r ffaith ein bod ni'n rhoi'r sylw maen nhw'n ei haeddu i'r bobl dda yn @Wordpress: disqus.

   • 6

    Allan o chwilfrydedd: Cyrhaeddais yma trwy dudalen lanio HTML syth a dynnodd y porthiant hwn i mewn. Beth am eu hintegreiddio'n uniongyrchol? Dyna un o atyniadau mwyaf WordPress i mi; templedi tudalennau gwahanol i ba bynnag radd a ddewiswch.

    • 7

     Helo @jonschr: disqus - ble oedd y dudalen lanio? Rydym yn cyhoeddi dolenni allan i wefannau fel http://www.corporatebloggingtips.com ond eisiau canolbwyntio'r traffig yn ôl i un ffynhonnell. Byddai'n well gennyf gael yr holl draffig yma, gwthio'r awdurdod i fyny'r parth hwn, a sicrhau bod unrhyw gysylltiadau yn ôl yn gwthio'r parth hwn i fyny gyda pheiriannau chwilio. Gobeithio dyna beth rydych chi'n ei olygu! Os byddaf yn cyhoeddi ar sawl parth, rwy'n rhannu'r awdurdod hwnnw ... byddai'n well gennyf gael 1 safle cryf yn hytrach na 2 safle gwannach.

     • 8

      Yep, dyna'r un! Hmm. Yn gwneud synnwyr ... Er, felly, beth am wneud y “dudalen lanio” yn dudalen mynegai y wefan hon yn unig? Ni fwriadwyd unrhyw drosedd o gwbl; newydd feddwl beth yw'r fantais. Rwy'n hoffi'r dudalen lanio, Bron Brawf Cymru. Neis iawn.

     • 9

      @jonschr: disqus ni chymerwyd unrhyw drosedd o gwbl! Efallai y byddwch chi'n synnu o sylweddoli mai gwefan WordPress yw honno hefyd. Ac mae yna dunnell o dudalennau mewnol sy'n weladwy i beiriannau chwilio. Ar adeg rhyddhau'r llyfr, roedd yn eithaf cyffredin cael safle tudalen lanio yn benodol ar gyfer y llyfr. Roeddwn i eisiau cael parth a gafodd ei optimeiddio dim ond ar gyfer “blogio corfforaethol” ac fe weithiodd yn eithaf da. Roeddwn i eisiau i'r cynnwys ddiweddaru ar y wefan yn aml ond doeddwn i ddim eisiau gorfod ysgrifennu blog arall yn gyfan gwbl - felly mae tynnu'r porthiant, y cyfathrebu cymdeithasol, a'i ddefnyddio fel calendr digwyddiadau yn ei gadw'n newid yn gyson. Mae'n graddio'n dda iawn am nifer o dermau felly gwnaeth y gwaith ac mae'n parhau i werthu llyfrau i ni!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.