A yw Rhifau Dilynwr Mawr yn Cyfrif Mewn gwirionedd?

Depositphotos 10597564 s

Pe gallwn ychwanegu 100 o danysgrifwyr neu 10,000 o danysgrifwyr ar-lein, efallai na fydd yn gwneud gwahaniaeth i'm llinell waelod. Mae angen i mi ddenu'r iawn tanysgrifwyr i gael busnes ganddynt mewn gwirionedd. Rwyf hyd yn oed wedi ysgrifennu hynny yn y gorffennol nid yw marchnata yn ymwneud â'r peli llygad, mae'n ymwneud â'r bwriad.

Ydw i wedi newid fy meddwl? Na, nid o ran hysbysebu.

Nid wyf yn poeni faint o gyfanswm y dilynwyr neu'r tanysgrifwyr sydd gennych, rwy'n poeni am nifer y dilynwyr neu'r tanysgrifwyr hynny sydd â diddordebau cyffredin neu a allai fod yn ddarpar gleientiaid i mi. Os ydych chi'n cynnig y gallu i hysbysebu i'ch rhwydwaith, fe wnaf hynny os bydd y nifer o dilynwyr neu danysgrifwyr perthnasol yn iawn i'm busnes - nid dim ond oherwydd bod gennych rwydwaith enfawr.

Mae mantais i niferoedd mawr, ond. Ei ddyrchafiad a'i awdurdod.

Mae momentwm mewn niferoedd. Mae cyfrif dilynwyr isel yn achosi mabwysiadu dilynwr isel. Efallai bod gennych chi'r blog, y cyfrif twitter neu'r dudalen facebook orau yn y bydysawd ... ond mae'n anodd ychwanegu dilynwyr pan nad oes gennych chi ddim. Os oes gennych 100 o ddilynwyr, gallai gymryd wythnosau neu fisoedd i gyrraedd 200 yn naturiol, hyd yn oed gyda'r cynnwys gorau.

gyda Dilynwyr 10,000serch hynny, efallai y gallwch chi ychwanegu 100 y dydd! Mae dau reswm pam:

  1. Mae niferoedd mawr yn cadarnhau eich bod chi'n fargen fawr. Rwy'n gwybod bod hynny'n swnio'n hurt, ond mae'n wir. Mae pobl yn ddiog ... maen nhw'n edrych ar eich tudalen Twitter, eich tudalen Facebook neu'ch blog ac maen nhw'n ceisio darganfod pa mor fawr ydych chi. Os oes gennych rifau mawr, maen nhw'n tueddu i glicio ar y botwm dilyn yn llawer haws. Mae'n ffaith anffodus. Dyma hefyd pam rwy'n arddangos nifer o fathodynnau graddio yn fy bar ochr.
  2. Mae niferoedd mawr yn caniatáu cyfle i chi hyrwyddo. Flynyddoedd lawer yn ôl, fe wnes i brawf lle cyhoeddais fod fy mlog wedi ennill gwobr fel y blog marchnata gorau ar y Rhyngrwyd. Fe wnes i dunnell o farchnata guerilla a'i hyrwyddo ym mhobman. Tyfodd darlleniad fy mlog yn aruthrol o ganlyniad. Yna ysgrifennais bost am sut y gwnes i hynny.

Rwyf wedi gwylio blogwyr eraill yn ei wneud hefyd. Yn ôl pan allech hacio cyfrif tanysgrifwyr Feedburner, gwelais ychydig o flogwyr dylanwadol iawn yn manteisio i'r eithaf ac yn ei wneud. Roedd eu blogiau wedi'u sgwrio mewn poblogrwydd - roedd yn anhygoel. Dwi wedi petruso twyllo yn unig (oni bai ei fod mor anhygoel o syml nes i mi orfod dysgu gwers i'w ddatblygu i'r bobl).

Ydw i'n eirioli twyllo neu brynu prynwyr? Mae hynny i fyny i chi. Dwi wir ddim yn mynd i ddweud wrthych chi ei fod yn beth drwg neu'n beth da. Im 'jyst yn mynd i ddweud wrthych ei fod yn gweithio, yn wir.

Rwy'n hyrwyddo ar hyn o bryd fy nghyfrif Twitter gyda Defnyddwyr Sylw ac wedi ychwanegu cwpl o gannoedd o ddilynwyr newydd. Mae'n wasanaeth braf sy'n seiliedig ar ganiatâd, felly nid wyf yn twyllo nac yn prynu dilynwyr - dim ond hyrwyddo fy hun ydw i. Fy nod yw cael dros 10,000 o ddilynwyr yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.

Un nodyn ar Ddefnyddwyr Sylw: Ni fyddwn yn talu am y mawr Prynu Unwaith pecyn yn y dyfodol. Bu fy mabwysiadu yn skyrocketed yn gynnar yn yr ymgyrch ac ers hynny mae wedi cwympo i ffwrdd - yn ôl pob tebyg oherwydd bod fy wyneb yn cael ei fwydo i'r un bobl drosodd a throsodd. Rwyf hefyd wedi bod yn addasu fy lleoliad ers iddynt dargedu'n ddaearyddol. Yn y dyfodol, rwy'n credu y byddaf yn prynu'r swm lleiaf o hysbysebion ac yna'n gweithredu'r ymgyrchoedd gyda'u tanysgrifiad misol.

Mae deng mil o ddilynwyr yn nifer braf i'w hyrwyddo. Ers i mi ysgrifennu llyfr a fydd allan ym mis Awst (Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis), rwyf am godi fy holl rifau - ar draws Facebook, Twitter, a fy tanysgrifwyr bwyd anifeiliaid. Fel hyn mae fy rhwydwaith i hyrwyddo ynddo yn fwy a gallaf gyffwrdd â mwy o bobl ag ef.

Felly ... ydw, rwy'n credu bod niferoedd mawr yn cyfrif!

Un sylw

  1. 1

    Ymagwedd ddiddorol, diolch am ei rhannu.

    Rwy’n cytuno â chi, mae niferoedd mawr yn cyfrif, er nad yw hynny’n adlewyrchu busnesau sy’n llifo i’ch gwefan. Mae niferoedd mawr yn helpu i ymgysylltu ag arweinwyr mwy cymwys, wrth i'r dorf sydd eisoes yno greu argraff a denu arnynt. Yna mae'n rhaid i chi weithredu. A dweud y gwir, fel cyngor byddwn yn awgrymu ichi fanteisio ar restrau ar eich tudalen gefnogwr Facebook. Categoreiddio cefnogwyr yn restrau fel eich bod chi'n gwybod pwy yw darpar gwsmeriaid a phwy sydd ddim.

    Os oedd gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â hynny, gallwch ymuno â'r wefan hon http://bit.ly/azEurc a gosodwch eich pryderon a chael atebion cyflym gan arbenigwyr allan yna.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.